Maakuntien tilakeskus Oy:stä Suomen suurin vuokralainen – miten sopimuksia hallitaan?

22.5.2017 13:48

Kesän lisäksi alueuudistuksen kuumat ajat lähestyvät. Kiinteistöalalle uudistus näkyy muun muassa Suomen historian suurimpana omaisuusjärjestelynä, joka koskee arviolta 13 miljoonan neliön kiinteistömassaa. Noin puolet massasta - sairaanhoitopiirien kiinteistöt - siirtyy omaisuuden hallinnointiin perustetun Maakuntien tilakeskus Oy:n taseeseen varoineen ja velkoineen. Syntyy siis uusi jättimäinen kiinteistönomistaja.

Lue lisää

Tilanhallinnan tulevaisuus

10.4.2017 12:28

Haluamme ennakoida ohjelmistojen ja pohjakuvatiedostojen muutoksia sekä tarjota lisää asiakasta hyödyttäviä kuvapalveluita. Siksi teimme Tilanhallinta 2020 -selvityksen, jolla tutkimme, mitä tilanhallinta tarkoittaa tulevien vuosien aikana. Tutkimme mahdollisuuksia eri mallinnusohjelmistojen näkökulmista: miten eri tiedostoformaatteja, kuten IFC:a (Industry Foundation Classes), voidaan hyödyntää ja yleisesti, mitä teknologiaa olisi järkevintä käyttää piirustusten luomiseen ja ylläpitoon.

Lue lisää

IFRS 16: Vuokrasopimukset merkitään jatkossa yrityksen taseeseen

8.3.2017 11:17

Kansainvälisen tilinpäätösstandardin (IFRS) kuudestoista luku ”Vuokrasopimukset” julkaistiin vuosi sitten. Standardi velvoittaa pörssiyrityksiä suuressa osassa maailmaa. Yksi merkittävä poikkeus on USA, jossa kyseistä standardia ei sovelleta. Euroopan ja suuren osan Aasiaa standardi kuitenkin kattaa.

Lue lisää

Digitointi helpottaa vuokrasopimusten hallinnointia

8.3.2017 11:12

Yrityksen vuokrasopimuksista aiheutuu vuokramaksujen lisäksi myös sopimusten hallinnointikuluja. Sopimuksille tarvitaan esimerkiksi tietojärjestelmä ja sen ylläpitoon asiantuntijan työtunteja. Vuokrasopimusten hallinnoinnissa tietojärjestelmän tärkeys korostuu. Alkuperäisten sopimusten ja ajantasaisten yhteystietojen ylläpidon lisäksi on tärkeää, että esimerkiksi tiedot vuokrasopimusten voimassaolosta ja optioista ovat jatkuvasti saatavilla. Riskit ovat suuret, mikäli optio unohdetaan käyttää tai alkuperäistä sopimustekstiä ei esimerkiksi riitatilanteessa löydetä.

Lue lisää

Uudella työkalulla tehoa korjausvelan hallintaan

2.3.2017 13:41

Kehitystyömme katu- ja vesihuoltoverkoston korjausvelan laskennan parissa jatkuu. Olemme viime vuosien aikana toteuttaneet useita korjausvelan laskennan hankkeita eri kunnille. Näissä kunnissa tavoitteena on kokonaisvaltainen korjausvelan hallinta pelkän toteavan korjausvelan laskennan lisäksi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää säännöllistä laskentaa ja suunnittelua. Parhaiten tavoite on saavutettavissa kunnan omaa käyttöä tukevan työkalun avulla, jonka kehittämiseen panostamme vahvasti tämän kevään aikana.

Lue lisää

8 syytä mitata toimistotilan käyttöä

24.2.2017 9:09

 

Tilat ovat lähes jokaiselle toimistoympäristössä työtä tekevälle organisaatiolle toiseksi suurin kiinteä kulu, heti henkilöstökustannusten jälkeen. Tilankäytön mittaukset auttavat todentamaan, tarvitaanko kaikkia käytössä olevia neliöitä ja ovatko tilat oikeanlaisia.

Lue lisää