Kuntainfran korjausvelan laskentapalvelu

Olemme kehittäneet yhteistyössä KEHTO-kuntien kanssa työkalun kuntien katualueiden ja vesijärjestelmien korjausvelan laskentaan.

Laskenta osana kunnan omaisuudenhallintaa

Korjausvelan laskenta on oleellinen osa kunnan omaisuudenhallintaa. Laskentatyökalumme avulla arvokkaan infraomaisuuden tilasta voidaan muodostaa luotettava kuva.

Tarjoamme kunnille korjausvelan laskentaa myös palveluna. Laskentapalvelussamme laskemme katualueiden ja vesijärjestelmien korjausvelan määrän. Laskelmien perusteella laadimme toimenpidesuunnitelman velan poistoon, sekä osoitamme oikein ajoitetun saneerauksen tuoman säästöpotentiaalin.

Laskentapalvelun taustaa

Laskentatyökalumme perustuu useiden KEHTO-kuntien toimittamaan katujen kuntotason mittausaineistoon. Vuosina 2014-2015 toteutettujen pilottihankkeiden tulosten perusteella olemme laatineet selkeän konseptin korjausvelan laskennan hyödyntämiseksi.

Ennuste: korjausvelan määrän kehitys ilman toimenpiteitä 2016 - 2026

Esimerkkitaulukko kunnan korjausvelan ennusteesta ennen saneeraustoimenpiteiden suunnittelua.

Korjausvelan hallinta helpottuu: uusi työkalu tulossa

Kehitämme työkalua, jonka avulla katujen- ja vesihuoltoverkoston korjausvelkaa voidaan hallita kokonaisvaltaisesti pelkän toteavan korjausvelan laskennan lisäksi. SaaS-pohjainen laskimemme tulee hyödyntämään KEHTO-foorumin kanssa yhteistyössä kehitettyjä korjausvelan laskentamalleja sekä jatkuvasti ajan tasalla pidettävää Fore-hinnastoa. Työkalun avulla laskenta ja ennusteiden tekeminen helpottuvat huomattavasti.

Fore_logo_product.png
Tilaa ilmaiseksi: Korjausvelan laskin 2016

Katujen korjausvelanlaskin - tilaa ilmaiseksi

Olemme kehittäneet laskimen yhdessä Kuntaliiton ja Kehto-kuntien kanssa. Laskin on nyt päivitetty vuoden 2016 tiedoilla.

Lataa laskin

Ota yhteyttä:

Kalle Häyrinen
Key Account Manager
+358 45 7733 6066
kalle.hayrinen@rapal.fi