EnglishKirjaudu:

Hiiliviisaita ratkaisuja kestävämmän yhteiskunnan puolesta

10.11.2021 12:45

Oletko koskaan miettinyt, paljonko ajorata, jolla kiihdytät uudella sähköautollasi hybriditoimistoon, aiheuttaa päästöjä? Entä pyörätie, jolla poljet piipahtaessasi lähimarketin energiatehokkaalla palvelutiskillä? Kotona nyhtökaura-ateriaa valmistaessasi avaat hanan, josta tulee raikasta vettä. Putkistonkin rakentaminen on aikoinaan aiheuttanut hiilipäästöjä.

Etkö? No, ei se mitään. En minäkään ole miettinyt. Paitsi nyt.

Fore infran CO2-laskelmat

Moni meistä on miettinyt omia kulutusvalintojaan ja liikenteen päästöjä, mutta arkisen infrastuktuurin luomiseen tarvittavien resurssien tuottamaa hiilidioksipäästöä ei tule kovin usein ajatelleeksi. Rakennusteollisuus RT kertoo, että rakennetun ympäristön ja liikenteen osuus energian loppukäytöstä on 60 prosenttia ja päästöistä 55 prosenttia.

Näin todettuna olemme rakentamisen ammattilaisina iso osa ongelmaa. Olemme myös iso osa ratkaisua. Olemmehan me niitä, joilla on valtaa, vastuuta ja osaamista vaikuttaa yhteiskunnan ja kaikkien meidän arjessa vaikuttavaan infrastruktuuriin ja sen kykyyn sopeutua ilmastonmuutokseen.

Haaste voi tuntua ylivoimaiselta. Emme vielä tunne tarpeeksi hyvin aiheuttamiamme vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin. Onko meillä kykyä ja halua vastata tähän haasteeseen? Teemmekö niin kuin aina ennenkin, koska uusien toimintatapojen, standardien ja vaatimusten käsittely teettää työtä?

Miten tehdä näkyväksi rakentamisen päästövaikutuksia?

Niin tärkeää kuin kustannustietous onkin, se ei enää yksin riitä muuttuvassa maailmassa hankkeiden vaikutusten arvioimiseen. Koska haluamme olla mukana rakentamassa kestävämpää yhteiskuntaa, mietimme, miten voisimme Foren ohjelmistolla tehdä rakentamisen päästövaikutuksia näkyvämmiksi. 
Lähdimme  liikkeelle infrarakenteiden hiilidioksipäästöjen esittämisestä. Yhdessä infratilaajien ja VTT:n asiantuntijoiden kanssa loimme infran päästötietokannan, jossa rakentamisen resursseille, ns. panoksille, saatiin muodostettua kunkin panoksen aiheuttama hiilidioksipäästö. Samaan tapaan kuin resurssilla on hinta, panoksilla on myös päästökerroin. Näin ynnäämällä yhteen kaikki hankkeen panokset, saadaan koottua hankkeille päästöarvio samaan tapaan kuin kustannusarviokin syntyy.

Tätä ajattelutapaa hyväksikäyttäen olemme tuoneet Foren kustannuslaskennan osaksi myös hiilidioksipäästöjen esittämisen. Lisäksi talonrakentamisen Hola-kustannusmallit saavat pian hiilidioksidiarvon kustannusten oheen, kun saamme Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän, keväällä 2021 julkaistun talonrakentamisen päästötietokannan osaksi Hola-ohjelmistoa.

Ja kas, näin se käy: samalla kun laadit hankkeiden kustannusarviota Foren Hola- ja Rola- sovelluksissa, saat näkyviin hankkeiden aiheuttaman hiilidioksipäästön. CO2-laskelma muodostuu automaattisesti normaalin kustannuslaskennan yhteydessä. Päästö – ja kustannustieto esitetään standardimuodossa eli infra2015 – nimikkeistössä. Etuna on myös se, että tietokanta on osana ohjelmaa. Ei siis tarvitse tehdä tietokannan ja rakentamisen määräluetteloiden yhdistämistä erikseen esimerkiksi Excelissä. Näin ratkaisujen kustannus- ja päästövaikutukset saadaan helposti näkyviin päätöksentekoa varten.

Suunnittelijana voit tehdä vertailuja erilaisten suunnitteluratkaisujen välillä Hola-ja Rola- sovelluksissa. Voit laatia päästölaskelman helposti ja tarjota sen osana suunnittelun tarjouspyyntöä, vaikka tilaaja ei sitä vielä osaisi kysyäkään. Tilaajana voit pyytää suunnittelukonsulttia toimittamaan hankkeen kustannusarvion ohessa hankkeen rakentamisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt.

Toimintatapa lisää ymmärrystämme hankkeiden päästövaikutuksista. Opimme myös pikkuhiljaa, mikä rakentamisessa tuottaa päästöjä. Voimme myös nähdä, onko joku suunnitteluratkaisu vähähiilisempi kuin joku toinen, ja onko niillä kustannuseroa. Pian voimme tehdä perusteltuja hiiliviisaita ratkaisuja ja tuottaa luotettavaa tietoa poliittiseenkin päästöksentekoon.

Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan rakentamisen hiilijalanjäljen ohjausta ja rakennusten vähähiilisyydelle on suunnitteilla asettaa raja-arvot vuoteen 2025 mennessä. On odotettavissa, että myös infrarakentamisen säädökset seuraavat pian perässä.

Meidän olisi hyvä valmistautua.

Rakennettu ympäristö

Lähteet ja linkit

Lue lisää päästölaskennasta: Rapal Oy, Fore ohjelmisto https://www.rapal.com/fi/infra-ja-talorakentamisen-kustannushallinnan-ohjelmisto

Tietoa rakentamisen päästötietokannoista: Suomen Ympäristökeskus – SYKE jatkaa sekä infrarakentamisen että talonrakentamisen päästötietokannan kehittämistä Suomen ympäristökeskus > Rakentamisen päästöjä voidaan nyt vertailla – uusi päästötietokanta luo perustan vähähiilisen rakentamisen säädösohjaukselle (syke.fi)

Rakentamisen päästötietokanta (co2data.fi)

Ympäristöministeriön lainvalmistelu: Rakennuksen ilmastoselvityksen asetusluonnos lausunnoille – tavoitteena yhdenmukainen ja luotettava vähähiilisyyden arviointi - Ympäristöministeriö

Tietoa rakentamisen ympäristövaikutuksista: https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/ymparisto-ja-energia/rt_ymparisto_esite_261010.pdf