IFRS 16: Vuokrasopimukset merkitään jatkossa yrityksen taseeseen

8.3.2017 11:17

Kansainvälisen tilinpäätösstandardin (IFRS) kuudestoista luku ”Vuokrasopimukset” julkaistiin vuosi sitten. Standardi velvoittaa pörssiyrityksiä suuressa osassa maailmaa. 

Vuokrasopimusstandardi velvoittaa vaikutuspiirinsä pörssiyrityksiä vuodesta 2019 eteenpäin. Yritys voi kuitenkin soveltaa standardia jo aikaisemmin nykyisen raportointinsa ohella. Tämä on jopa suositeltavaa, sillä standardin soveltaminen muuttaa keskeisiä talouden tunnuslukuja. Sijoittajien on hyödyllistä saada vertailuluvut myös aikaisemmilta vuosilta.

Kuinka IFRS 16 vuokrasopimusstandardi tulee vaikuttamaan yritysten toimintaan?

Oleellisin muutos talousraportointiin tulee olemaan se, että pitkäaikaiset vuokrasopimukset siirretään tuloslaskelmasta taseeseen. Vuokrasopimukset sisältävät tulevaisuudessa maksuun meneviä eriä, joten vuokravastuut merkitään tulevaisuuden velkana. Tämä vuokrasopimusvelka lisää velkaantumisastetta verrattuna aikaisempaan tilanteeseen. Yrityksen tuloslaskelma sen sijaan paranee.

Muutos on kaiken kaikkiaan hyvästä. Eniten muutos vaikuttaa yrityksiin, joiden ydintoimintaan vuokrasopimukset liittyvät esimerkiksi suurten koneiden, kalusteiden tai tilojen kautta. Näin ollen on ennakoitavissa, että esimerkiksi lentoyhtiöiden tilinpäätöksissä muutos tulee näkymään. Velkaantumisaste nousee ja tulos paranee.

Markkinoilla on jonkin verran spekulointia siitä, millaiseen taktikointiin standardin muutos johtaa. Koska standardissa on poikkeuksia, niin löytyy myös keinoja taktikoida. Esimerkiksi alle 12 kuukauden sopimuksia ei tarvitse merkitä vuokrasopimusvelkana taseeseen. Tämä voi joissakin tapauksissa ohjata sopimuskäytäntöjä.

Muutos ei ehkä ole vaikutuksiltaan valtava, mutta siihen pitää varautua huolella

Muutos vuokrasopimuksien käsittelyyn ei ole kovin suuri. Standardista vastaava taho IASB ennakoi, että suurimmat kustannukset sen käyttöönotosta syntyvät henkilöstön koulutuksesta ja tiedon keruusta. Tämä on merkittävä panostus yrityksille, joilla on paljon vuokrasopimuksia. Sopimukset täytyy luokitella ja osa niistä tulee raportoida velkana. Yritykset voivat kuitenkin ulkoistaa tiedon keruun, syötön ja dokumentoinnin esimerkiksi ohjelmiston tarjoajalle. Jotta lopputuloksesta tulee mahdollisimman toimiva, neuvottelut ja projektin suunnittelu toimittajan kanssa kannattaa aloittaa mahdollisimman nopeasti.

IFRS 16:sta asettamiin vaatimuksiin voidaan vastata Rapalin Optimaze-ohjelmistolla.

Siiri Salminen

Kirjoittaja Siiri Salminen

Senior Consultant, Optimaze Business Unit
+358 44 031 2257
siiri.salminen@rapal.fi