Mitä joustotyö oikein on? Mitä se ei ole?

13.6.2018 11:21

Neliosaisessa Mobilize!-blogikirjoitusten sarjassa tutkin joustavia työskentelytapoja. Selvitän muun muassa, mitä joustava työskentely tarkoittaa, miksi se kannattaa ja kuinka se aloitetaan. Sarjan ensimmäisessä osassa haluan herättää keskustelua joustavan työn käsitteestä ja selvittää, mistä siinä oikein on kyse. 

Joustotyö voi tarjoata työntekijälle joustavien työaikojen lisäksi myös vapauden valita paikan, missä työskentely tapahtuu.

Mitä ”joustotyö” oikein tarkoittaa ja miksi siitä puhutaan nykyisin niin paljon?

Minulle joustotyö tarkoittaa mitä tahansa työjärjestelyä, joka eroaa totutusta viiden perättäisen työpäivän työviikkomallista, jossa työskennellään yleensä kahdeksan tunnin ajan työnantajan toimitiloissa tiettyinä määritettyinä kellonaikoina.

Joustotyö pitää sisällään kuitenkin paljon muutakin kuin vain toimiston joustavat työajat. Se tarjoaa työntekijälle myös vapauden valita paikan, missä työskentely tapahtuu. Nykyteknologian ansiosta meillä on nyt mahdollisuus työskennellä niin toimistolla, satelliittitoimistolla kuin kätevästi kodin lähellä sijaitsevissa lähitoimistoissakin. Tällaiset työskentelytavat vähentävät työmatkoihin kuluvaa aikaa ja kustannuksia sekä energiankulutusta, saasteita ja liikenneruuhkia. Joustotyö parantaa myös työntekijöiden hyvinvointia, sillä heillä on vähemmän perhe-elämän ja työn yhteensovittamiseen liittyvää stressiä.

Haluan kuitenkin huomauttaa heti näin alkuun, että mielestäni kyseessä ei ole joustotyö, jos työntekijä työskentelee vakituisesti yksin kotona yhdeksästä viiteen. Ihannetapauksissa työntekijällä on vapaus työskennellä missä ja milloin tahansa, ja työskentelyn ja niin sanottujen “kahvipöytäkeskustelujen” välillä vallitsee hyvä tasapaino. Kahvipöytäkeskusteluilla tarkoitan mahdollisuutta jutella rennosti toimistolla työskentelevien kollegojen kanssa ja tehdä heidän kanssaan yhteistyötä. Vakituinen työskentely kotoa käsin ei ole joustotyötä vaan vain toisenlainen versio kiinteistä työjärjestelyistä.

Teknologia etätyön mahdollistaja

Toinen tärkeä näkökulma etätyöhön ja toimiston ulkopuolella työskentelyn edellytys on toimiva mobiiliteknologia. Mobiiliteknologia on liikkuvan työn ja etätyön tärkein mahdollistaja, sillä sen ansiosta työntekijä voi työskennellä joustavasti missä ja milloin tahansa.

Lopuksi, joustotyöhön voi liittyä useita työnantajan ja työntekijän sopimia työjärjestelyitä, kuten joustavat työajat, tiivistetty työviikko, lyhennetty työaika, työn jakaminen sekä urapolun joustavuus. Tällöin työntekijällä on mahdollisuus sapatti- tai virkavapaaseen esimerkiksi osa-aikaisten opiskelujen tai vanhempainvapaan vuoksi. Nämä järjestelyt auttavat tavallisesti työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa, mikä puolestaan parantaa henkilöstön työhyvinvointia.

Parempi mieliala, ketterämpi ja tuottavampi organisaatio 

Joustotyö on parhaimmillaan työpaikkastrategia, joka tehostaa työntekijän moraalia, terävyyttä ja tuottavuutta. Monet tutkimukset osoittavat, että joustavien työjärjestelyiden, työtyytyväisyyden ja tuottavuuden välillä on suora yhteys. Esimerkiksi Warwickin yliopiston tutkimustulosten mukaan työhönsä tyytyväisten työntekijöiden tuottavuus paranee 12 prosenttia, kun taas tyytymättömien työntekijöiden tuottavuus laskee 10 prosenttia. Myös Rapal Oy:n teettämässä tutkimuksessa havaittiin selvä yhteys joustavien työtapojen, työtyytyväisyyden ja -hyvinvoinnin välillä.

Olivatpa joustotyöhön liittyvät työjärjestelyt millaisia tahansa, yhden asian tulee kuitenkin olla selvä: työnantajan tulisi keskittyä yleisiin liiketoiminnan tavoitteisiin sen sijaan, että hän pyrkisi hallitsemaan työntekijöiden työtapoja mikrotasolla, pitämään lukua läsnäolijoista tai luomaan jokaiselle työntekijälle erikseen mukautettuja työpisteratkaisuja. Tavoitteisiin ja luottamukseen perustuvan työkulttuurin tarkoituksena on parantaa työ- ja perhe-elämän tasapainoa, tuottavuutta ja hyvinvointia.
Vaikka joustotyö kuulostaakin organisaatiota koskevalta lottovoitolta, on tärkeää ymmärtää ja kertoa henkilöstölle, että joustotyö ei kuitenkaan ole

  • yleinen työntekijöille kuuluva oikeus tai palkinto
  • vain harvoille ja valituille työntekijöille tarjottu salainen etu tai sopimus
  • kaikkiin työnkuviin tai virkoihin sopiva järjestely
  • pelkästään henkilöstöpolitiikkaan liittyvä seikka, joka ei ole sidoksissa yrityksen päivittäiseen johtamiseen tai yrityskulttuuriin
  • toimistotilojen käytön tehostamiseen ja kiinteistökulujen säästöihin tähtäävä ohjelma työntekijöiden työskennellessä kotoa käsin

Seuraavassa Mobilize!-blogikirjoituksessa käsittelen joustotyötä ja sitä, miksi joustavien työjärjestelyiden ja työtyytyväisyyden ja tuottavuuden välillä on merkittävä yhteys, joka kannattaa huomioida.

Mobilize! – Tee oma joustotyöohjelmasi!

Harkitsetko joustavien työjärjestelyjen käyttöönottoa yrityksessäsi tai oletko arvioimassa uudelleen sen joustotyökäytäntöjä? Saat tarkempaa tietoa lukemalla lisää! Tässä neliosaisessa blogikirjoitusten sarjassa Rapal Oy:n johtava konsultti Pontus Kihlman tutkii tarkemmin joustavan työskentelyn käsitettä sekä sen hyviä ja huonoja puolia. Kihlman antaa myös vinkkejä, miten voit kehittää omia joustotyötapojasi. Tämä on sarjan ensimmäinen blogikirjoitus. Lue myös seuraavat kolme kirjoitusta.

Tutustu Toimiva Työympäristö -tutkimukseen

LATAA RAPORTTI

 

Pontus Kihlman

Kirjoittaja Pontus Kihlman

Head of Business Development & Executive Consultant, Workplace Insights, Optimaze | Rapal