Pohjakuva lisää kiinteistöalan sovellusten käytettävyyttä – mihin sinä lisäisit pohjakuvan?

11.12.2017 9:56

Digitalisaatio on päivän trendisana. Vaikka se kuulostaakin jo hieman kuluneelta, ei se poista sitä tosiseikkaa, että digitalisaatio kiihtyy kaikilla toimialoilla ja on jatkuvasti pinnalla keskusteluissa. Hypeä nostattavat erityisesti palvelualustat, ekosysteemit, disruptio ja avoin tieto. Myös perinteisesti hieman hitaasti muutoksiin lämpenevä kiinteistö- ja rakennusala on heräämässä digimurroksessa olevaan todellisuuteen.

Hyvänä esimerkkinä rakennus- ja kiinteistöalan aktiivisuudesta on Slushin yhteydessä toista kertaa järjestetty ReCoTech- tapahtuma, joka veti tänä vuonna yli 400 osallistujaa. Myös valtion tasolla asia nähdään tärkeänä ja alan digitalisaatiota vauhdittamaan on luotu KIRA-digi -hanke. Sen nimissä jaetaan 16 miljoonaa euroa alan digitaalisten innovaatioiden ja kokeiluhankkeiden kehittämiseen.

Visuaalisuus, käyttäjäystävällisyys ja intuitiivisuus korostuvat uusissa digitaalisissa palveluissa

Rapal on tehnyt jo pitkään, vuodesta 1994 lähtien, töitä alan digitaalisten palvelujen kehittämiseksi. Digitaalisissa palveluissa on tärkeää visualisoida asioita käyttäjälle mahdollisimman selkeästi. Me uskomme, että pohjakuvat ovat selkein olemassa oleva tapa esittää rakennus ja sen tilat. Olemme myös huomanneet, että digimurros tuo alalle paljon uusia toimijoita, joiden tuotteissa tai niiden käytettävyydessä pohjakuva näyttelee merkittävää roolia. On aulanäyttöjä, tilavarausjärjestelmiä, huoltokirjaa, laiterekisteriä, sisäpaikannuspalveluita, ihmisvirojen seurantaa ja niin edelleen. Listaa voisi jatkaa pitkään.

Pohjakuvilla on lukemattomia käyttömahdollisuuksia kiinteistö- ja rakennusalan sovelluksissa.

Onko sinulla mielessä sovellus, jonka käytettävyyttä pohjakuva voisi parantaa?

Rapautunut tieto ei käyttäjää hyödytä

Kun uusia järjestelmiä tulee lisää, pääsemme kiinteistöalalle hyvin tuttujen kysymysten äärelle:

  • Kuinka pidämme yllä pohjakuvia kaikissa järjestelmissä? 
  • Kuinka varmistamme, että jokaisessa järjestelmässä on se viimeisin päivitetty versio pohjakuvasta ?
  • Kuka vastaa pohjakuvien päivittämisestä?

Etsimme vastausta näihin kysymyksiin oman KIRA-digi -hankkeemme avulla.  Kehitämme konseptia, joka

  1. mahdollistaa pohjakuvien vaivattoman ylläpitämisen yhdessä keskitetyssä paikassa ja
  2. helpottaa pohjakuvien jakamisen kaikkien sitä tarvitsevien sovellusten käyttöön modernien rajapintojen kautta.
Tarjoamme sovelluskehittäjille jopa luomamme Viewer-kirjaston käyttöön, joka helpottaa pohjakuvien esittämistä kolmansissa sovelluksissa.

Avoin yhteistyö lisää voimaa

Digitalisoituminen ja uusien palveluiden syntyminen on niin nopeaa, että yksikään alan toimija ei voi ratkaista kaikkia asiakkaan tarpeita yksin. Toimivaan palvelukokonaisuuteen tarvitaan yhteistyötä ja integraatiota järjestelmien välillä. Yksi Optimaze-kiinteistötietojärjestelmämme keskeisistä vahvuuksista on pohjakuvien visualisointi osana kiinteistötietojärjestelmää sekä pohjakuvien ylläpidon helppous. Siksi haluamme tarjota tämän osaamisemme entistä laajempaan käyttöön sekä kannustaa kaikkia alan toimijoita avoimeen yhteistyöhön. Vain tällä tavalla voimme luoda kiinteistö- ja rakennusalalle ylivoimaisia digitaalisia palvelukokonaisuuksia, joilla synnytetään aitoa lisäarvoa asiakkaalle.

Jukka Nisula

Kirjoittaja Jukka Nisula

Project Manager
+358 50 420 1900
jukka.nisula@rapal.fi