Tilanhallinnan tulevaisuus

10.4.2017 12:28

Tilanhallinta: ajan tasaisia pohjakuvia voi hyödyntää eri tavoin.

Haluamme ennakoida ohjelmistojen ja pohjakuvatiedostojen muutoksia sekä tarjota lisää asiakasta hyödyttäviä kuvapalveluita. Siksi teimme Tilanhallinta 2020 -selvityksen, jolla tutkimme, mitä tilanhallinta tarkoittaa tulevien vuosien aikana. Tutkimme mahdollisuuksia eri mallinnusohjelmistojen näkökulmista: miten eri tiedostoformaatteja, kuten IFC:a (Industry Foundation Classes), voidaan hyödyntää ja yleisesti, mitä teknologiaa olisi järkevintä käyttää piirustusten luomiseen ja ylläpitoon.

Testaukset, tutkimukset ja löydöt

Asiakastarpeet etusijalla

Kartoitimme haastattelemalla asiakkaidemme kokemuksia, toiveita ja tarpeita liittyen IFC-muotoon. Haastatellut jakautuivat selkeästi kahteen ryhmään: ne, joille IFC-formaatti on tuttu, ja malleja tulee uudis- tai peruskorjauskohteista. Heille on tärkeää pystyä hyödyntämään jo mallinnettua materiaalia tilanhallinnassa. Toiseen ryhmään kuuluvat asiakkaat, joille IFC-formaatti ei ole kovin tuttu, eikä IFC-malleja ole lähiaikoina tulossa. Heille on merkittävämpää pystyä jatkohyödyntämään tilanhallintamalleja muihin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi visualisointiin.

IFC-formaatin hyödyntäminen tilanhallinnassa

IFC-materiaalin laatu vaihtelee. Sisäisissä testeissämme olemme havainneet kuitenkin, että hyvälaatuisesta IFC-mallista saamme tuotettua tilanhallintakuvan Optimaze-kiinteistönhallintajärjestelmään poistamatta alkuperäisiä tilatietoja, objekteja tai IFC-dataa mallista. Ylläpidämme kuvaa DWG-muodossa, ja tarvittaessa voimme viedä sen takaisin IFC-muotoon, joka mahdollistaa alkuperäisten IFC-mallien ylläpidon.

Yksi kuva, monta käyttöä

IFC-malleja tilanhallintakuvista

Havaitsimme testeissä myös, että nykyisiä tilanhallintakuvia täydentämällä saamme luotua yksinkertaisia IFC-malleja. Näitä malleja voi täydentää ja jatkojalostaa meillä Rapalissa tai muualla asiakkaan tarpeiden mukaan. Ne toimivat hyvänä lähtökohtana esim. tilojen visualisoinneissa tai markkinointimateriaalina.

Aina ajantasaiset pohjapiirustukset

Loimme samalla uuden DWG-pohjakuvien ylläpitopalvelun. Tilanhallintakuvamuutoksissa päivitämme samalla alkuperäistä lähtömateriaalia ajantasalle, muutokset dokumentoimme aina pohjaan. Näin asiakkaamme voivat käyttää tilanhallintakuvaa ajantasakuvana. Varsinkin pienissä muutoksissa kokonaan säästyä suunnittelutoimiston ylläpito- tai päivityskuluilta.

Visiomme tulevaisuuden palveluista

Tulevien vuosien aikana kehitämme entistä IFC-tukea. Visiomme on, että pystymme luomaan, ylläpitämään, sekä käyttämään IFC-malleja tilanhallinnassa. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta hyödyntää tilanhallintakuvia laajemmin eri tarpeisiin. Palvelujemme suurin etu on, että Optimaze-tilanhallintajärjestelmästä saa suoraan hyvälaatuisia, ajantasaisia piirustuksia eri käyttötarpeisiin kuten mm. Measure -tilankäytön analyyseihin.

Toni Gyllenberg

Kirjoittaja Toni Gyllenberg

Space Management Product Manager
+358 40 744 7270
toni.gyllenberg@rapal.fi