Tilankäytön piilevä potentiaali

8.12.2016 15:21

Vaikka elämme 2010-lukua, nykyiset työympäristöt on usein rakennettu teollisen aikakauden oppien mukaan. On luotu yksi malli, tyypillisesti joko avokonttori tai koppikonttori, johon työntekijöiden on sopeuduttava heidän työnkuvastaan riippumatta. Vaikka työnteko on muuttunut radikaalisti, ovat toimistot pysyneet melko samanlaisina. Ajattele esimerkiksi omaa työtäsi. Kuinka paljon käytännössä vietät aikaasi työpisteellä ja kuinka paljon aikaasi vietät esimerkiksi kokouksissa tai erilaisissa tapaamisissa?

Oletko tietoinen esimerkiksi seuraavista toimitiloihin liittyvistä faktoista?

  • Toimitilakustannukset ovat tyypillisesti yrityksesi toiseksi suurin yksittäinen kuluerä.
  • Toimitilojen työpisteiden käyttöaste on työpäivän aikana tyypillisesti vain noin 50 prosenttia. (Rapal Oy, 2014)
  • Yksittäisen työpisteen vuosikustannus esimerkiksi Helsingissä on 9225 euroa. (DTZ, 2014)
  • Rakennukset aiheuttavat yli 30 % Suomen vuosittaisista kasvihuonepäästöistä. Toimitilojen osuus tästä rakennuskannasta sekä aiheutuneista kasvihuonepäästöistä on täten myös todella merkittävä. (Sitra, 2010)

Perinteisellä työpisteellä työskentelyn määrä on muuttunut radikaalisti työnteon muuttumisen yhteydessä. Tämän seurauksena kalliit tilat, jotka eivät tue parhaalla mahdollisella tavalla organisaatioiden työntekijöiden työntekoa, ovat hyvin vähäisellä käytöllä työpäivän aikana. Kyse ei kuitenkaan ole vain valtavasta tehostamisen mahdollisuudesta. Toimitiloilla on myös merkittävä potentiaali tehostaa organisaatiosi tärkeimmän voimavaran, henkilöstön, työtyytyväisyyttä, työhyvinvointia sekä tuottavuutta. Mutta miten sitten hyödyntää työympäristösi piilevä potentiaali?

Alkuun on todettava, että tähän ei ole olemassa yksiselitteistä ratkaisua. Optimaalinen ja toimiva työympäristö on riippuvainen lukuisista asioista, kuten henkilöstöstä, organisaation työskentelytavoista ja kulttuurista. Kuitenkin on lukuisia tapoja ja metodeja, joiden avulla toimivan työntekoa tukevan työympäristön rakentaminen on mahdollista. Me Rapalissa olemmekin luoneet edistyksellisiä välineitä, joiden avulla voit lähteä kartoittamaan työympäristösi suurimpia kipupisteitä.

Muutoksen aikaansaamiseksi on ymmärrettävä nykytilanne ja potentiaali, johon voidaan päästä. Hyvin suunnitellulla toimitilaratkaisulla organisaation on mahdollista pienentää toimitilakustannuksiaan, vähentää hiilidioksidipäästöjään, vähentää hukkaa nostamalla tilojen käyttöasteita sekä samanaikaisesti luoda henkilöstön työntekoa tukeva työympäristö. Modernit ja tehokkaat työntekoa tukevat tilat voivat tehostaa merkittävästi teidänkin organisaationne työntekijöiden työntekoa.

Onkin aika nähdä toimitilat pelkän välttämättömän kulun sijasta todellisena toimintaa tehostavana resurssina. Monien mielikuvissa tilankäytön tehostaminen nähdään survoutumisena ahtaisiin tiloihin avokonttorissa. Oikeasti tilankäytön tehostaminen ja työympäristömuutos tulisi nähdä mahdollisuutena luoda työskentelyä tukeva työympäristö. Ota ensimmäinen askel kohti muutosta ja selvitä oman työympäristösi kipupisteet osallistumalla Toimiva työympäristö 2015 -tutkimukseen.

Kirjoittaja: Janne Immeli, nuorempi asiantuntija, Rapal Oy. Janne tekee parhaillaan diplomityötä tilankäytön tehokkuuden ja työympäristötyytyväisyyden välisestä suhteesta

Lähteet:

  • DTZ Global Office Occupancy Costs 2014
  • Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonepäästöt, Sitran selvityksiä, 2010
Maija Patjas

Kirjoittaja Maija Patjas

Director, Workplace Management Services
maija.patjas@rapal.com
+358 440312256