EnglishKirjaudu:

11 syytä mitata toimiston tilankäyttöä

30.4.2019 11:09

Miksi yritysjohto, toimitila- ja kiinteistöalan ammattilaiset, suunnittelijat ja työpaikkakonsultit haluavat teettää tilojen käyttöasteen mittauksia? Tässä blogissa Rapalin Työympäristöratkaisut-yksikön johtaja Maija Patjas käy läpi yksitoista syytä, joita eri yritykset, koulut ja muut organisaatiot ovat kertoneet tilojensa käyttöasteen mittaamiselle.

Lue lisää

Joustotyön vaikutusten mittaaminen

4.7.2018 11:44

Tämä on Mobilize!-sarjan kolmas blogikirjoitus. Sarjan ensimmäisessä osassa käsittelin joustavan työskentelyn käsitettä yleisesti, toisessa joustotyön etuja tarkemmin. Nyt jatkan aiheen käsittelyä liiketoiminnan näkökulmasta, tavoitteiden asettamisesta ja joustotyön työympäristöä parantavien vaikutusten mittaamisesta.

Lue lisää

Miksi joustotyötä tulisi harkita?

20.6.2018 12:07

Neliosaisessa Mobilize!-blogikirjoitusten sarjassamme tutkin joustavaa työskentelyä. Sarjan ensimmäisessä osassa käsittelin joustavan työskentelyn käsitettä yleisesti. Sarjan toisessa osassa kerron, miten joustavasta työskentelystä voi olla etua työntekijöiden lisäksi myös yritykselle.

Lue lisää

Hyvällä tilasuunnittelulla työntekijäkokemusta parantamaan

8.12.2017 12:27

Tilasuunnittelua ja palvelumuotoilua käytetään yhä enemmän toimintakulttuurin vaikuttamisen välineinä toimisto- ja oppimisympäristöjä kehitettäessä. Hienovaraista päivittäisvalintojen ohjaamista käytetään silloin, kun halutaan tukea ja boostata tietynlaista käyttäytymistä ihmisissä ja heidän välillään. Tavoitteena on tavallisesti terveyden ja yhteenkuuluvuuden edistäminen, töiden sujuvoittaminen, tiedonkulun parantaminen ja uusien ideoiden synnyttäminen niin, että se tapahtuu itseohjautuvasti työympäristössä.  

Lue lisää

Kehitämme työympäristöämme – suutarin lapsella on kengät

18.1.2017 13:22

Työskentelemme monitilatoimistossa, jossa on mahdollisuus valita tila työtehtävän tai mielihalun mukaan. Työympäristömme ei kuitenkaan enää vastaa kaikkiin tarpeisiimme. Henkilökunnan määrä on kasvanut ja henkilöstöltä on tullut toiveita erilaisista työpisteistä. Siksi testaamme toimistollamme uutta tilajärjestelyä ja kalusteita.

Lue lisää

Tilankäytön piilevä potentiaali

8.12.2016 15:21

Vaikka elämme 2010-lukua, nykyiset työympäristöt on usein rakennettu teollisen aikakauden oppien mukaan. On luotu yksi malli, tyypillisesti joko avokonttori tai koppikonttori, johon työntekijöiden on sopeuduttava heidän työnkuvastaan riippumatta. Vaikka työnteko on muuttunut radikaalisti, ovat toimistot pysyneet melko samanlaisina. Ajattele esimerkiksi omaa työtäsi. Kuinka paljon käytännössä vietät aikaasi työpisteellä ja kuinka paljon aikaasi vietät esimerkiksi kokouksissa tai erilaisissa tapaamisissa?

Lue lisää