Uudella työkalulla tehoa korjausvelan hallintaan

2.3.2017 13:41

Kehitystyömme katu- ja vesihuoltoverkoston korjausvelan laskennan parissa jatkuu. Olemme viime vuosien aikana toteuttaneet useita korjausvelan laskennan hankkeita eri kunnille. Näissä kunnissa tavoitteena on kokonaisvaltainen korjausvelan hallinta pelkän toteavan korjausvelan laskennan lisäksi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää säännöllistä laskentaa ja suunnittelua. Parhaiten tavoite on saavutettavissa kunnan omaa käyttöä tukevan työkalun avulla, jonka kehittämiseen panostamme vahvasti tämän kevään aikana.

katu- ja vesihuoltoverkoston korjausvelan laskennalla ja suunnitelmallisuudella voi saavuttaa 30 % - 50 % säästöt infran ylläpidossa.

Korjausvelan laskentatyökalu tulee hyödyntämään KEHTO-foorumin kanssa yhteistyössä kehitettyjä korjausvelan laskentamalleja sekä jatkuvasti ajan tasalla pidettävää Fore-hinnastoa. Työkalun kehityksessä varaudutaan myös integraatioihin kuntien rekisterijärjestelmien kanssa. Uusi SaaS-pohjainen työkalumme parantaa korjausvelan laskentahankkeen prosessin jokaista osa-aluetta.

Lue lisää korjausvelkalaskennan palveluistamme.

Mallien avulla laskenta sujuu helposti

Laskenta sujuu kätevästi, kun kaikki kunnan tiedot  on kerätty työkaluun. Lähtötietojen keräämisen työmäärä riippuu siitä, miten hyvin kunnan rekisterit ovat ajan tasalla. Korjausvelan laskentaa voidaan tehdä myös vajailla rekisteritiedoilla. Teoreettisten korjausvelkamalliemme avulla omaisuuserien kuntotaso-tieto voidaan määrittää ilman kuntotasomittauksia tai kuntotasomittaustietojen avulla. Tietoja voidaan päivittää myös jälkikäteen.

Kun lähtötiedot on koottu, työkalulla voidaan helposti laskea korjausvelan määrä ja omaisuuden tasearvo. Vuosittain tietoja päivittämällä saadaan myös korjausvelka- ja taselaskelmat päivitettyä vaivattomasti.

Rapalin korjausvelan laskentatyökalulla voidaan korjausvelan määrän laskemisen lisäksi laatia esimerkiksi suunnitelma korjausvelan määrän vähentämiseksi.

Työkalun avulla huomattavia säästöjä infran ylläpidossa

Korjausvelan määrän laskemisen lisäksi työkalun avulla voidaan tehdä katujen ja vesihuoltoverkoston osoite- ja aluekohtaisia priorisointilistoja. Niiden avulla voidaan paikallistaa nopeita korjaustoimenpiteitä vaativat kohteet. Työkalun avulla voidaan laatia esimerkiksi 10 vuoden suunnitelma korjausvelan määrän vähentämiseksi. Laskelmiemme mukaan oikein ajoitetut korjaustoimet voivat tuoda 30 % - 50 % säästöt infran ylläpidossa.

Laskentatyökalun avulla kunnan infran kunnosta ja sen kehityksestä saadaan luotettavaa tietoa kunnan päättäjille. Luotettava tieto toimii hyvien päätösten perustana.

Tukea kuntien väliseen vertailuun

Korjausvelan säännöllinen laskenta tuo lisäarvoa myös kuntien välisiin vertailuihin. Korjausvelkamäärien kehittymisen seuranta on hyödyksi tuottamassamme katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailussa (Kuve) ja sen arvioimisessa, onko ylläpito joissain kunnissa erityisen edullista tai kallista, vai johtuvatko erot ylläpitokustannuksissa sittenkin korjausvelkamäärien muutoksista.

Mikäli haluat viedä omaisuuden hallintaa eteenpäin kunnassasi, niin ole yhteydessä meihin. Katsotaan yhdessä, millä keinoin korjausvelka saadaan kuriin ja oikea tieto toimitettua päättäjille!

Lisätietoja:

Janne Rantanen, Director, Fore
puh. 050 3703300 ja sähköposti janne.rantanen@rapal.fi

Kalle Häyrinen, Key account manager, Fore
puh. 045 7733 6066 ja sähköposti kalle.hayrinen@rapal.fi

Janne Rantanen

Kirjoittaja Janne Rantanen

Director, Fore Business Unit
+358 50 3703300
janne.rantanen@rapal.fi