Viisi tapaa työskennellä

21.11.2016 9:44

Työympäristö täytyy räätälöidä kunkin organisaation ja sen työntekijöiden työtavat ja tarpeet huomioiden.

Tietotyöläisen työviikkoon mahtuu monenlaisia työtapoja. Työtavat vaihtelevat itsenäisestä työskentelystä yhdessä työskentelyyn, keskittymistä vaativasta työstä vuorovaikutteiseen työhön. Me jaamme työtavat viiteen erilaiseen työmoodiin, jotka ovat osittain linkittynä toisiinsa.

1) Yksin työskentelyitsenäistä työskentelyä, joka usein vaatii hyvän keskittymisen. Ihmisten keskittymiskyky vaihtelee: toiset tarvitsevat täydellisen hiljaisuuden, kun taas toiset pystyvät keskittymään pienen taustahälyn kanssa.

2) Yhdessä tekeminentyöskentelyä yhteisen asian ympärillä. Tähän työmoodiin kuuluu mm. keskustelua ja ideointia muiden työntekijöiden kanssa.

3) Yhdessä tai yksin oppiminen – oppimista, pohtimista ja oivaltamista yksin tai yhdessä. Nykypäivän muuttuva ympäristö ja nopeasti kehittyvä teknologia vaativat koko ajan uusien asioiden oppimista. Töissä opitaan, pohditaan ja oivalletaan yhdessä ja yksin.

4) Muita palvellensisäisten tai ulkoisten asiakkaiden palvelua. Muiden palvelu voidaan sisäistää pelkästään asiakasrajapinnassa työskentelevien työnkuvaan, mutta usein monen muun työntekijän työ vaatii osaksi muiden palvelua.

5) Verkostoituen – seurustelua kollegoiden, asiakkaiden tai kumppaneiden kanssa. Seurustelu eri ryhmien kanssa tai ns. verkostoituminen kuuluu kaikkien työnkuvaan. Vuorovaikutustaidoilla on tässä työmoodissa tärkeä rooli.

Eri työmoodien osuus työnteossa vaihtelee työnkuvasta riippuen. Työmoodien tarkastelu on tärkeää suunnitellessa sopivaa työympäristöä työntekijöille ja organisaatiolle. Työympäristöllä tarkoitamme tilojen ja paikkojen lisäksi teknologiaratkaisuja ja työyhteisöä ja työtä koskevia pelisääntöjä. Työympäristön tulee palvella erilaisia työmoodeja, jotta työntekijöiden viihtyvyys ja hyvinvointi voidaan maksimoida, ja työ on mahdollisimman tehokasta ja tuottavaa.

Vilma Lukkarinen

Kirjoittaja Vilma Lukkarinen

Consultant, Workplace Management Services
+358 45 847 1332
vilma.lukkarinen@rapal.fi