EnglishKirjaudu:
Fore_logo_product

Ylivertainen ohjelmistokokonaisuus infra- ja talorakentamisen ammattilaisille

Fore on rakennetun ympäristön kustannusten- ja omaisuudenhallinnan ohjelmistokokonaisuus. Ohjelmisto soveltuu niin yksittäisten hankkeiden kustannustenhallinnan suunnitteluun heti hankkeen alusta toteutusvaiheeseen ja jälkilaskentaan, kuin olemassa olevan omaisuuden korjausvelan hallintaan.

Ohjelmiston avulla voidaan kustannusten ohella laskea myös CO2-päästöt. Hiilijalanjäljen määrittäminen onnistuu läpinäkyvästi ja vertailukelpoisesti ilman lisätyötä.

Ohjelmisto jakautuu moduuleihin (Hola, Rola ja Asset), jotka palvelee rakennetun omaisuuden hallinnan eri vaiheita. Olipa ongelmasi rakennus- tai infraomaisuuden kokonaisuuden hallinta, kaavaluonnosten hinnoittelu tai suunnitelman kustannustason laskenta luotettavasti, on ratkaisusi Fore.

Tarjoamme myös korjausvelkalaskentaa, katujen ja viheralueiden kunnossapidon kustannusvertailua (KUVE) ja hoidon hankintavertailua (HAVE) avaimet käteen periaatteella. Pyydä tarjous!

 

 

 

Untitled design (61)
Untitled design (80)

Fore-ohjelmisto on ainoa markkinoilla oleva ohjelmistokokonaisuus, joka mahdollistaa infrastruktuurin ja rakennusten kustannus- ja päästölaskelmien yhtäaikaisen tekemisen.

Useat kaupungit, kunnat ja suunnittelutoimistot hyötyvät jo Fore-ohjelmiston käytöstä

Onnistunut kustannushallinta vaatii ajantasaista hintatietoa ja oikeat laskentamenetelmät, jotta pysytään budjetissa.

Fore-ohjelmiston avulla:

 • voit budjetoida hankkeet realistisesti

 • pystyt hyödyntämään ajantasaista hintatietoa ja parhaita laskentamenetelmiä

 • lisäät kustannusarvioinnin läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta ja voit tehdä kustannusarvioita projektien eri vaiheissa

 • saat kokonaiskuvan omaisuuden tilasta sekä tärkeitä tunnuslukuja
 • pystyt ennustamaan korjausvelan kehitystä ja luomaan vaihtoehtoisia skenaarioita, jotka laskevat minkä suuruinen vuosibudjetti tarvitaan korjausvelan kasvun hidastamiseksi seuraavan 10 vuoden aikana.
Untitled design (81)

Foren ohjelmistokokonaisuus


 

Hola - hankkeen tavoitteiden hinnoitteluun

Työkalu on apuna hankkeen tavoitteen hinnoittelussa ja alkuvaiheen kustannusarvioinnissa.

 • Sisältää noin 300 hankeosamallia ja yli 25 talomallia, joita mallinnetaan jatkuvasti lisää.
 • Työkalun 250 hankeosamallia  perustuvat rakentamisen parhaisiin käytäntöihin.
 • Hankeosamalleilla voidaan laskea uudisrakentamisen, korjausrakentamisen ja kunnossapidon kustannuksia.
 • Sisältää päästölaskelma laajennuksen.

Hola tuottaa käyttäjälleen ylivoimaista lisäarvoa esimerkiksi kaavalaskennassa, missä rakennukset ja infrastruktuuri yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi ja jossa alkuvaiheen kustannus- ja päästötarkastelut tuovat suurimman hyödyn.

Rola - suunnitteluratkaisujen kustannusarviointiin

Työkalu on suunnitelmaratkaisujen hinnoittelun ja vaihtoehtovertailujen väline.

 • Standardihinnasto käsittää yli 5000 panoksista koostuvaa rakennusosaa ja se perustuu alan yhteiseen Infra2015-nimikkeistöön.
 • Helppo laskea yksityiskohtainen kustannusarvio.
 • Mahdollisuus laatia vaihtoehtoisia suunnitelmaratkaisuja.
 • Voit lisätä hintatietoja organisaation rakennusosakirjastoon.
 • Sisältää päästölaskelma laajennuksen.

Rolan avulla suunnitteluprosessin hallinta paranee. Rolaa käytetään suunnitelmaratkaisujen realistiseen budjetointiin, vaihtoehtovertailujen tekemiseen ja suunnittelun aikaiseen kustannusten ohjaukseen.

Asset - kokonaiskuva  rakennetun omaisuuden tilasta ja arvosta

Työkalun avulla saa kattavan kuvan rakennetun omaisuuden arvosta ja tilasta. 

Työkalun avulla:

 • saat selville katujen, vesihuoltoverkoston ja rakennusten tärkeitä tunnuslukuja, kuten uudishinta, korjausvelka, tekninen nykyarvo ja korjauskustannukset 
 • päivität jo tehtyjä laskelmia
 • saat ennusteet korjausvelan kehityksestä tulevina vuosina
 • yhdistät ja priorisoit katu- ja vesihuoltokohteiden ja rakennusten saneeraustoimet.

Assetissa omaisuustiedot ovat helposti ylläpidettävissä, jolloin tiedolla johtamisen edellytykset paranevat. Automatisoinnin ansiosta asiantuntijoiden työpanosta voidaan kohdistaa tuottavaan työhön rutiinien sijasta, ja ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttötarve vähenee.

Lue lisää

Asiakkaamme 

"Meillä on vahva halu kehittää kaupunkimme omaisuudenhallintaa kokonaisuutena. Tavoitteena meillä on saada käyttöön järjestelmä, joka tukee päätöksentekoa ja yhteensovittaa omaisuudenhallinnan ja korjausvelan laskemisen koko kaupunkimme infran osalta. Digitaalinen ja päivittyvä järjestelmä antaa tähän mahdollisuuden, se kokoaa samaan kansiin kaikki tarvittavat tiedot ja sen avulla saamme suunnittelu- ja investointitarpeet kohdistettua oikein.”

Untitled design (79)

Matias Pietilä

Porvoon kaupungin katurakennuspäällikkö

"Toiveena oli saada yksi selkeä työkalu korjausvelan laskemiseen ja investointien riittävyyden seurantaan sekä vesi- että katuhuollossa. Korjausvelasta ei ole aiemmin ollut saatavilla tarkkaa reaaliaikaista arvoa, ja nyt tilanne haluttiin korjata ja saada täsmällistä tietoa päätöksenteon pohjaksi. Fore Assetin toivotaan toimivan apuna myös tulevien saneerausten priorisoinnissa."

Untitled design (79)

Anu Nikulainen

Imatran kaupungin vesihuoltoinsinööri

Untitled design (83)

Oletko valmis ottamaan seuraavan askeleen? Ole yhteydessä meihin niin palaamme asiaasi mahdollisimman pian.

OTA YHTEYTTÄ