Fore_logo_product.png

Fore Project on infra- ja talorakentamisen ammattilaisille tarkoitettu kustannushallinnan ohjelmisto

Fore Project sisältää työkalut hankeosalaskentaan (Hola), rakennusosalaskentaan (Rola), hankkeiden kustannusten ja määrien raportointiin (Arena) sekä hankkeen ohjelmointiin (Scope).

"Fore on ainoa markkinoilla oleva ohjelmistopalvelu, joka mahdollistaa infrastruktuurin ja rakennusten kustannus- ja päästölaskelmien yhtäaikaisen tekemisen."

Fore tuottaa käyttäjälleen ylivoimaista lisäarvoa etenkin kaavalaskennassa, missä rakennukset ja infrastruktuuri yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi ja jossa alkuvaiheen kustannus- ja päästötarkastelut tuovat suurimman hyödyn.

Hola, Rola, Arena ja Scope -työkalut on esitelty tarkemmin tämän sivun lopussa.

Fore_ohjelmistokuvat (1)

Fore Projectin hinnastot ja tietoaineistot ovat ajantasaiset ja luotettavat

Fore Projectissa käytettävät hinnastot ja tietoaineistot perustuvat mallinnettuihin panosrakenteisiin. Aineistojen mallinnus on toteutettu käyttäen mitoitus-, olosuhde- ja laatutasotekijöitä infrarakentamisen laatuvaatimusten ja yleisten ohjeiden mukaisesti. 

"Järjestelmän hinnastot ja tietoaineistot on kehitetty kattavan asiantuntijaverkoston myötävaikutuksella ja testattu sadoissa hankkeissa."

Standardikustannusarvioita on testattu toteutuneiden urakkahintojen avulla. Hinnat eivät siis perustu keskiarvohintoihin.

Fore Projectin hinnasto päivittyy kahdesti vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Tällöin julkaistaan uusi hinnasto, jolla päivittyvät ohjelmiston kaikki rakennusosat ja hankeosamallit. Lisäksi tietoaineistoa päivitetään noin kahden kuukauden välein, jolloin julkaistaan uudet ja päivitetyt hankeosamallit ja rakennusosat.

 

Jo yli 30 kaupunkia ja kuntaa käyttää Fore Projectia

Onnistunut infrahankkeiden kustannushallinta vaatii ajantasaista hintatietoa ja oikeat laskentamenetelmät, jotta pysytään budjetissa. Fore Projectin avulla:
  • voit budjetoida hankkeet realistisesti
  • pystyt hyödyntämään ajantasaista hintatietoa ja parhaita laskentamenetelmiä
  • säästät resursseja kustannussuunnittelussa ja -laskennassa
  • lisäät kustannusarvioinnin läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta
  • yhtenäistät kustannusarvioinnin toimintatapoja
  • jaat kustannusarviot helposti tilaajan ja konsulttien välillä.

 

CO2 päästölaskelmat syntyvät automaattisesti hankkeen kustannusarvion rinnalla

Fore CO2-laajennus mahdollistaa hankkeen investoinnin hiilijalanjäljen määrittämisen läpinäkyvästi ja vertailukelpoisesti, sekä ilman lisätyötä. CO2 laskelma muodostuu automaattisesti normaalin kustannuslaskennan yhteydessä. Näin ratkaisujen kustannus- ja päästövaikutukset saadaan helposti näkyviin päätöksentekoa varten.

Hankeosalaskennassa Fore CO2 mahdollistaa hankkeen kustannusten ja hiilijalanjäljen ohjaamisen tavoitteiden mukaiseksi ja ympäristöystävällisempien ratkaisuiden hinnan huomioimisen päätöksenteossa. Karkean tason suunnitelmaratkaisuiden vertailut syntyvät helposti, ja lopullinen hankeosalaskelma toimii tarkemman suunnittelun raamina niin eurojen kuin päästöjenkin osalta.

Rakennusosalaskennassa Fore CO2 mahdollistaa tehdyn suunnitelman toteutuksen kustannusten ja hiilijalanjäljen arvioinnin, jolla varmistetaan urakoitsijoilta saatujen tarjousten toteuttamiskelpoisuus.

Fore_ohjelmistokuvat (2)

Fore Project -ohjelmiston työkalut:
Hola, Rola, Arena ja Scope

Hola - hankkeen tavoitteiden hinnoitteluun

Fore Projectin Hola-työkalu on apuna hankkeen tavoitteen hinnoittelussa ja alkuvaiheen kustannusarvioinnissa.  Hola sisältää jo yli 25 talomallia ja niitä mallinnetaan jatkuvasti lisää. Työkalun 250 hankeosamallia  perustuvat rakentamisen parhaisiin käytäntöihin ja ne on testattu lukuisissa erityyppisissä infrarakentamisen hankkeissa. Hankeosamallien taustalla käytetään Rolan panosrakenteisia rakennusosia.

"Holan avulla voit laatia toimivan kustannusarvion hankkeen ominaisuustietojen perusteella ja analysoida ratkaisuvaihtoehtojen kustannuseroja."

Hankeosamalleilla voidaan laskea uudisrakentamisen, korjausrakentamisen ja kunnossapidon kustannuksia.

Rola - suunnitteluratkaisujen kustannusarviointiin

Fore Projectin Rola-työkalu on suunnitelmaratkaisujen hinnoittelun ja vaihtoehtovertailujen väline. Rolan standardihinnasto käsittää yli 4000 panoksista koostuvaa rakennusosaa ja se perustuu alan yhteiseen Infra2015-nimikkeistöön.

"Rolan avulla lasket helposti yksityiskohtainen kustannusarvion sekä pystyt laatimaan vaihtoehtoisia suunnitelmaratkaisuja. Voit myös lisätä hintatietoja oman organisaatiosi rakennusosakirjastoon."

Arena -  hankkeiden raportointiin

Fore Projectin Arena-työkalulla teet laskelmien yhteenvetoja, seurantaa, vertailuja sekä raportointeja. Arenan avulla voidaan hallita niin isot kokonaisuudet kuin pienemmätkin projektit samassa ympäristössä. Organisaation kaikkien hankkeiden kustannusarviot ovat raportoitavissa:

  • samasta paikkaa kootusti
  • vertailukelpoisena ajan suhteen
  • hintatasoltaan vertailukelpoisena
  • tunnuslukusuhteisesti.

Scope - hankeohjelman laadinta

Fore Projectin Scope-työkalulla tehdään kaavalle tai alkuvaiheessa olevalle hankkeelle hankeohjelma. Sen tarkoituksena on kuvata ja konkretisoida alkava hanke ja toimia sen jälkeen ohjauksen välineenä ja hankkeen päiväkirjana.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Untitled design (42)-1

Janne Rantanen
Liiketoimintajohtaja
+358 50 370 3300
janne.rantanen@rapal.fi

OTA YHTEYTTÄ

 

Käyttäjätuki

Fore Helpdesk
Sähköpostisupport@fore.fi
Puhelin: +358 9 61225244