Fore -kustannuslaskentaohjelmisto

Infrahankkeet paisuvat helposti yli alkuperäisen budjetin. Onnistunut infrahankkeiden kustannushallinta vaatii ajantasaista hintatietoa ja oikeat laskentamenetelmät. Fore on käytössä yli 30 kaupungissa ja kunnassa, Väylävirastossa ja noin 30 yritystä käyttää Forea infrahankkeiden kustannussuunnittelun apuna.

Fore sisältää osatuotteet nimeltä Hola, Rola, Kove, Arena ja Scope. 

Kuusi syytä valita Fore:

 • Budjetoi hanke realistisesti.
 • Hyödynnä ajantasaista hintatietoa ja parhaita laskentamenetelmiä.
 • Säästä resursseja kustannussuunnittelussa ja -laskennassa.
 • Lisää kustannusarvioinnin läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta.
 • Yhtenäistä kustannusarvioinnin toimintatapoja.
 • Jaa kustannusarviot helposti tilaajan ja konsulttien välillä.
Infrakustannukset haltuun 3 minuutissa
Infran kustannushallinta tutuksi 3 minuutissa. Moottoritiehankkeen laskentaa käsittelevä video kertoo kuinka Fore toimii.

Hola - hankkeen tavoitteiden hinnoittelu

Hola on työkalu hankkeen tavoitteen hinnoitteluun ja alkuvaiheen kustannusarviointiin.  Holan 250 hankeosamallia perustuu rakentamisen parhaisiin käytäntöihin ja ne on testattu lukuisissa erityyppisissä infrarakentamisen hankkeissa. Hankeosamallien taustalla käytetään Rolan panosrakenteisia rakennusosia.

 • Laadi toimiva kustannusarvio hankkeen ominaisuustietojen perusteella.
 • Analysoi ratkaisuvaihtoehtojen kustannuseroja.

Rola - suunnitteluratkaisujen kustannusarviointi

Rola on suunnitelmaratkaisujen hinnoittelun ja vaihtoehtovertailujen väline. Rolan standardihinnasto käsittää yli 4000 panoksista koostuvaa rakennusosaa ja se perustuu alan yhteiseen Infra2015-nimikkeistöön.

 • Laske helposti yksityiskohtainen kustannusarvio.
 • Laadi vaihtoehtoisia suunnitelmaratkaisuja.
 • Lisää hintatietoja oman organisaatiosi rakennusosakirjastoon.

Kove - Korjausvelan laskenta

Korjausvelan laskentatyökalu antaa luotettavaa tietoa infran kunnosta ja kehityksestä. Tiedosta on hyötyä erityisesti saneeraustoimenpiteiden suunnittelussa ja ajoittamisessa.  Oikein ajoitetut korjaustoimet voivat tuoda 30 % - 50 % säästöt infran kunnossapidossa.

 • Laske katujen ja vesihuoltoverkoston korjausvelka. 
 • Ennakoi korjausvelan kehitys tulevina vuosina.
 • Yhdistä ja priorisoi saneeraustoimet.
 • Raportoi vuosittain infraomaisuuden kunto ja arvo.

Lue lisää Kove-työkalusta

Arena - hankkeiden yhteenveto ja vertailu

Arena on työkalu laskelmien yhteenvetoja, seurantaa, raportointeja sekä vertailuja varten. Arenan avulla voidaan hallita niin isot kokonaisuudet kuin pienemmätkin projektit samassa ympäristössä. Organisaation kaikki hankkeet ja niiden kustannusarvioaineisto on raportoitavissa:

 • samasta paikkaa kootusti
 • vertailukelpoisena ajan suhteen
 • työkaluriippumattomasti
 • hintatasoltaan vertailukelpoisena
 • tunnuslukusuhteisesti.

Scope - hankeohjelman laadinta

Scopella tehdään kaavalle tai alkuvaiheessa olevalle hankkeelle hankeohjelma. Sen tarkoituksena on kuvata ja konkretisoida alkava hanke ja toimia sen jälkeen ohjauksen välineenä ja hankkeen päiväkirjana.

 • Määritä ja kuvaa hankkeen tavoitteet.
 • Kuvaa olosuhteet ja ympäristötekijät.
 • Ennakoi riskejä ja yllätyksiä.
 • Käytä välineenä sidosryhmätyöskentelyssä.
 • Siirrä hankeosittelu Holassa tehtävän hankeosalaskennan ryhmittelyn perustaksi.

 

Fore_logo_product.png

Ota meihin yhteyttä:

Lassi Kivinen
Sales Manager
+358 44 363 2684
lassi.kivinen@rapal.fi

Yhteydenottolomake