Fore_logo_product.png

Kestävää maankäyttöä Foren kaavatalouslaskennan avulla

Maankäytöllä ja kaavoituksella on merkittäviä pitkäaikaisia vaikutuksia elinympäristöömme. Kaavoitusvaiheen päätökset muokkaavat kaupunkiympäristömme sukupolvien ajaksi. Suunnitelmallinen maankäytön politiikka edistää asukkaiden hyvinvointia, kestävää kehitystä ja yleisesti ottaen kunnan laadukasta kehittämistä.

Olemme toteuttaneet kaavatalousarviointeja 2000-luvun alusta alkaen. Referenssihankkeemme ovat sisältäneet laajoja, useasta asemakaavaluonnoksesta koostuvien yleiskaavojen kaavatalousarviointia, kuin myös pienten, yhden korttelin kokoisten asemakaavojen laskentaa. Hyödynnämme laskennassa Fore-ohjelmistoa, jonka avulla voimme luotettavasti arvioida ja vertailla eri suunnitelmien kustannuksia.

Foren hintatiedosto on mallinnettu panostasolta rakennusosiin ja hankeosiin. Foren panoksille on määritetty CO2-hiiliekvivalenttikertoimet yhteistyössä VTT:n kanssa, minkä ansiosta kustannusten ja tuottojen lisäksi voidaan arvioida myös suunnitelmien ilmastoystävällisyyttä.

Kaavatalouslaskennan hyödyt

Kaavatalouslaskennan avulla tunnistetaan maankäytön suunnitelmien talousja päästövaikutukset sekä ohjataan suunnitelmaa vastaamaan tilaajan tahtotilaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

 • Realistiset, auditoidut ja vertailukelpoiset rakentamisen kustannukset ja päästöt
 • Kustannusarvioiden läpinäkyvyys ja luotettavuus uudelle tasolle
 • Kustannusten ja päästöjen laskenta yksityiskohtaisesti sisältäen myös kunnossapidon
 • Ajantasaiset hintatiedot ja testatut laskentamenetelmät
 • Edistynyt maaperätietojen käyttö
 • Arvio alueen toteuttamisen tuloista
 • Vaiheistus auttamaan ennakoinnissa ja budjetoinnissa
 • Mahdollisuus myös palveluverkon arviointiin

Fore_ohjelmistokuvat (3)

Varmista infrahankkeesi taloudellisuus kustannussuunnittelun avulla

Tarjoamme infrahankkeen kustannussuunnittelua konsultointipalveluna. Selvitämme tilaajan odotukset sekä toiminnan vaatimukset ja hinnoittelemme ne tavoitehinnaksi. Olemalla käytettävissä heti hankkeen ohjelmoinnista lähtien varmistamme hankkeen taloudenhallinnan ensi metreiltä asti.

Näin autamme tilaajaorganisaatiota:

 • Vertaamme suunnitelmien mukaisia kustannuksia tavoitteeseen sekä selvitämme erojen aiheutumissyyt.
 • Laadimme suunnitteluratkaisujen taloudellisuuteen liittyvät kehittämisehdotukset yhdessä tilaajaorganisaation kanssa.
 • Luomme urakkahintaennusteen perusteluineen kustannuslaskelmien ja suhdannetilanteen pohjalta.
 • Autamme myös arvioimaan erilaisten vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia.

Kustannussuunnittelun avulla päätöksenteko helpottuu, kun koko hankkeen talous on hallinnassasi. Saat reaaliaikaista tietoa hankkeen talouteen vaikuttavista tekijöistä.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Untitled design (42)-1

Janne Rantanen
Liiketoimintajohtaja
+358 50 370 3300
janne.rantanen@rapal.fi

OTA YHTEYTTÄ

 

Käyttäjätuki

Fore Helpdesk
Sähköposti: support@fore.fi
Puhelin: +358 9 61225244