Suunnitelmallista maankäyttöä Foren kaavatalouslaskennan avulla

Maankäytöllä ja kaavoituksella on merkittäviä pitkäaikaisia vaikutuksia elinympäristöömme. Kunnan velvollisuuksiin kuuluu vastata alueensa maankäytön suunnittelusta. Kaavoitusvaiheen päätökset muokkaavat kaupunkiympäristömme sukupolvien ajaksi. Suunnitelmallinen maankäytön politiikka edistää asukkaiden hyvinvointia, kestävää kehitystä ja yleisesti ottaen kunnan laadukasta kehittämistä. 

 

kaava_alue.jpg
Esimerkkikuva kaava-alueesta.

Kaavatalouslaskelmilla tuotamme kunnalle puolueettoman arvion alueen kaavataloudesta, jotta kaavoitukseen liittyvät päätökset tehdään tietoisina niiden kaavataloudellisista vaikutuksista.

Laskennoissa arvioidaan kaava-alueen toteuttamisesta ja koko elinkaaren ajalta kunnalle koituvat kustannukset suhteessa saataviin tuottoihin.

Kaavatalouslaskennan hyödyt:

 • Realistiset, auditoidut ja vertailukelpoiset infran investointikustannukset koko alueelta
  • Foren avulla kustannusarvioiden läpinäkyvyys ja luotettavuus uudelle tasolle
  • Kustannusten laskenta yksityiskohtaisesti sisältäen myös ylläpidon kustannuksia
  • Ajantasaiset hintatiedot ja testatut laskentamenetelmät
  • Edistynyt maaperätietojen käyttö rakentamisinvestointien laskennassa
 • Arvio alueen toteuttamisen tuloista
 • Vaiheistus auttamaan ennakoinnissa ja budjetoinnissa
 • Mahdollisuus myös palveluverkon kustannusten laskentaan
Kaavatalouslaskenta auttaa arvioimaan kaavan aiheuttamat kustannukset
Kaavatalouslaskennoissa arvioidaan kaava-alueen toteuttamisesta ja koko elinkaaren ajalta kunnalle koituvat kustannukset suhteessa saataviin tuottoihin.

Kaavatalouslaskennan tulokset:

 • Työn tuloksena tuotetaan loppuraportti liitteineen
  • Lähtötiedot, työvaiheet ja tulokset
  • Kassavirtalaskelma: Investoinnit, ylläpito ja tuotot koottuna tulospaikoittain
  • Eri skenaariot ja projektin vaiheistus
  • Karttaesitykset laskenta-alueesta
  • Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet
 • Laskennassa käytetyt Fore-laskelmat tuotetaan
  • Asiakkaan tietokantaan, mikäli Fore-asiakas
  • Raporttina, mikäli muu asiakas
Fore_logo_product.png

Ota yhteyttä:

Kalle Häyrinen
Account Manager
+358 443545978
kalle.hayrinen@rapal.fi
Yhteydenottolomake