Kestävää maankäyttöä Foren kaavatalouslaskennan avulla

Maankäytöllä ja kaavoituksella on merkittäviä pitkäaikaisia vaikutuksia elinympäristöömme. Kaavoitusvaiheen päätökset muokkaavat kaupunkiympäristömme sukupolvien ajaksi. Suunnitelmallinen maankäytön politiikka edistää asukkaiden hyvinvointia, kestävää kehitystä ja yleisesti ottaen kunnan laadukasta kehittämistä. 

 

kaava_alue.jpg
Esimerkkikuva kaava-alueesta.

Laskelmilla tuotamme kunnalle puolueettoman arvion alueen kaavataloudesta. Niiden avulla kaavoitukseen liittyvät päätökset tehdään talous- ja ympäristötietoisina.

Laskennoissa arvioidaan kaava-alueen toteuttamisesta ja koko elinkaaren ajalta kunnalle koituvat kustannukset suhteessa saataviin tuottoihin sekä selvitys alueen päästöistä.

Kaavatalouslaskennan hyödyt:

 • Realistiset, auditoidut ja vertailukelpoiset rakentamisen kustannukset ja päästöt 
  • Foren avulla kustannusarvioiden läpinäkyvyys ja luotettavuus uudelle tasolle
  • Kustannusten ja päästöjen laskenta yksityiskohtaisesti sisältäen myös kunnossapidon 
  • Ajantasaiset hintatiedot ja testatut laskentamenetelmät
  • Edistynyt maaperätietojen käyttö 
 • Arvio alueen toteuttamisen tuloista
 • Vaiheistus auttamaan ennakoinnissa ja budjetoinnissa
 • Mahdollisuus myös palveluverkon arviointiin
Kaavatalouslaskenta auttaa arvioimaan kaavan aiheuttamat kustannukset
Kaavatalouslaskennoissa arvioidaan kaava-alueen toteuttamisesta ja koko elinkaaren ajalta kunnalle koituvat kustannukset suhteessa saataviin tuottoihin sekä selvitys alueen päästöistä.

Kaavatalouslaskennan tulokset:

 • Työn tuloksena laaditaan loppuraportti liitteineen:
  • Laajuus- ja tehokkuusluvut
  • Kassavirtalaskelma: Investoinnit, kunnossapito ja tulot
  • Rakentamisen ja kunnossapidon päästöt
  • Eri skenaarioiden ja projektin vaiheistus
  • Karttaesitykset laskenta-alueesta
  • Asiantuntijalausunto taloudellisuudesta ja toteutettavuudesta
 • Projektissa tuotetaan seuraavat dokumentit:
  • Pdf-raportti
  • Fore- ja Excel-laskelmat
  • Mahdolliset paikkatietoaineistot
  • Muut mahdolliset aineistot
Fore_logo_product.png

Ota meihin yhteyttä:

Lassi Kivinen
Sales Manager
+358 44 363 2684
lassi.kivinen@rapal.fi

Yhteydenottolomake