Perinteisistä luokkahuoneista kohti nykyaikaisia oppimisympäristöjä

Nykyaikaisessa koulussa tilaratkaisut helpottavat vuorovaikutusta ja ryhmätyötä, mahdollistaen myös yksilö- ja etätyöskentelyn. Tilasuunnittelun tavoitteena on inspiroiva, monipuolinen ja joustava kokonaisuus. Koulutilojen lisäksi oppimisessa hyödynnetään myös muuta digitaalista ja rakennettua ympäristöä.

Avullamme kehität tiloja tarkoituksenmukaisesti

  • Hyvin valmisteltu hanke lähtee liikkeelle tarvekartoituksesta ja tavoitemäärittelystä.
  • Oppimisympäristökyselyllä kartoitamme henkilöstönne näkemyksen ja tyytyväisyyden oppimisympäristöihin.
  • Tilankäytön mittauksilla selvitämme opetus- ja tukitilojen, työpisteiden sekä kokoushuoneiden todelliset kapasiteetit ja käyttöasteet. Mittauksiin käytämme Optimaze Measure -ohjelmistoamme.
  • Toimintatapojen kartoituksen eli aktiviteettimittauksen suoritamme tilankäytönmittauksen yhteydessä. Saatte käsityksen siitä, millaista opetusta tehdään, missä paikoissa ja minkä kokoisissa ryhmissä.
  • Lopputulos on enemmän kuin osiensa summa. Tulokset antavat hyvät eväät oppimisympäristön tarkentavaan määrittelyyn, uusien ratkaisujen suunnittelemiseen ja henkilöstön osallistamiseen.

Saat Oppimisympäristöselvityksen meiltä

Oppimisympäristöselvitys kertoo koulutilojen nykytilan, mahdollisuudet ja kehitystarpeet sekä antaa tietoa tilatarpeiden suunnitteluun koulu- ja kouluverkkotasoilla. Selvitys muodostuu objektiivisesta tilankäytön ja työmuotojen mittauksesta sekä verkkopohjaisesta kyselystä,  jolla saadaan kerättyä käyttäjien omia näkemyksiä. Useamman kohteen tilankäytönmittauksilla voidaan selvittää tehostamisen ja kustannussäästöjen potentiaali niin kampus-, kaupunginosa- kuin palveluverkkotasollakin. Selvityksen avulla voidaan pohtia yhteiskäytön, monikäyttöisyyden ja muuntojoustavuuden lisäämisen suomia mahdollisuuksia.

Kouluissa siirrytään perinteisistä luokkahuoneista kohti nykyaikaisia oppimisympäristöjä.

Nykyaikaisissa kouluissa perinteiset luokkahuoneet voidaan korvata erilaisilla oppimista tukevilla tiloilla. Kuva: Martela

Lue, kuinka Vantaan kaupunki uudisti koulujaan 

Vantaan kaupunki on tehnyt paljon työtä kehittäessään koulutiloja uusia oppimismuotoja tukeviksi ja taloudellisesti järkeviksi. Uusia tilaratkaisuja kokeillessaan Vantaa tarvitsi tarkkaa, todellisuuspohjaista ja vertailukelpoista tietoa tilojen toimivuudesta. Lue koko tarina täältä.

Optimaze_logo_product.png
Lataa ilmaiseksi: Opas uuteen oppimisympäristöön

Lue oppaamme ja inspiroidu! 

Olemme laatineet yhdessä Martelan kanssa oppaan koulutilojen kehittämiseen. Opas uuteen oppimisympäristöön on ilmainen ja voit lukea sen heti.

Lataa opas

Ota yhteyttä:

Pontus Kihlman
Executive Consultant
+358 405715356
pontus.kihlman@rapal.fi