EnglishKirjaudu:

Referenssit

Asiakkaidemme kokemukset kertovat parhaiten työmme tuloksista. 
Takaisin

ABB:n Kiinan pääkonttorin muutossa saavutettiin merkittäviä säästöjä

01/12/2016

ABB on globaali teollisuuskonserni, jonka toiminta keskittyy automaatio- ja sähkövoimatekniikkaan. ABB:n kiinteistöstrategian yksi tärkeimmistä tavoitteista on tehostaa tilankäyttöä ja vähentää tilakustannuksia. Kiinan pääkonttorin muutoshankkeessa tavoite saavutettiin Optimaze Measuren avulla.

Tilankäytöltään tehottomaksi todetun pääkonttorin vuokrasopimus oli päättymässä. Vaihtoehtoina oli joko jatkaa sopimusta ja vähentää tilaa tai muuttaa kokonaan uusiin tiloihin.

Kiinteistötoimella oli tiedossa uusi kohde, johon pääkonttori voisi muuttaa. Oli kuitenkin epäselvää, mahtuisiko sinne tarvittava henkilömäärä. Ensin oli selvitettävä vanhan pääkonttorin todellinen tilankäyttö. Kiinteistötoimella oli käytössä Excel-malli, jota oli hyödynnetty pienten myyntikonttoreiden tilankäytön määrittelyssä. Niihin oma malli oli riittävä, mutta pääkonttorin mittaukseen he valitsivat Optimaze Measuren.

Optimaze Measure teki vaikutuksen kiinteistöjohtaja Heikki  Karvaseen. Kahden viikon mittausjakson päätteeksi hänellä oli luettavana selkeä raportti pääkonttorin tilankäytöstä. Raportin ja sen pohjalta laaditun analyysin avulla muutto uuteen kohteeseen oli helppo perustella päätöksentekijöille. Henkilömäärä mahtuisi kohteeseen hyvin. Neliöiden vähentämisen kautta syntyisi myös säästöjä, vaikka yksikkövuokra tulisi nousemaan.

Ehdotus muutosta hyväksyttiin. Karvanen tiivistää sen vaikutukset seuraavasti: ”Uusi kohde on neliöiltään puolet pienempi kuin vanha. Osa toiminnoista siirtyy samalla, joten vertailukelpoisiksi luvuiksi muutettuina voidaan sanoa, että muutamme 15 000 neliöstä 11 500 neliöön. Kustannusvaikutus on noin miljoona yhdysvaltain dollaria vuodessa. Se on merkittävä säästö. Uudessa kohteessa on myös modernit, paremmin hyödynnettävät tilat.”

Mittaustuloksista ilmeni myös yksikkökohtainen tilankäyttö, mikä helpotti sisäistä kommunikaatiota ja muutosjohtamista. ”Näin radikaalia muutosta olisi ollut hankala perustella ilman Optimaze Measurea”, Karvanen kiittää.

Kiinteistötoimi aikoo hyödyntää mittaustuloksia myös jatkossa, suunnitellessa yhteistyössä yksiköiden kanssa sopivia tiloja tulevaan pääkonttoriin.