EnglishKirjaudu:

Referenssit

Asiakkaidemme kokemukset kertovat parhaiten työmme tuloksista. 
Takaisin

Sito: Kustannustiedolla hyviin suunnitteluratkaisuihin

23/05/2014

Seppala.jpgSiton suunnittelupäällikkö Mikko Seppälä

Infra-alalla toimiva Sito on täyden palvelun suunnittelu- ja konsulttitoimisto, jonka asiakaskunta koostuu pääosin kaupungeista, kunnista, Liikennevirastosta, ELY-keskuksista ja yksityisistä rakennusliikkeistä. Kustannushallinnan järjestelmä Fore on Siton suunnittelijoilla laajassa käytössä.

Suunnittelupäällikkö Mikko Seppälä kertoo Foren olevan tärkeä osa Siton suunnittelutyötä.

– Suunnittelu ja kustannuslaskenta toimivat meillä rinta rinnan, sillä suunnittelija tuntee parhaiten hankkeensa suunnitteluratkaisut ja niiden kustannukset. Siton kannalta olennaista on, että suunnittelijoiden kustannustiedon kautta päästään hyviin ja kustannustehokkaisiin suunnitteluratkaisuihin, toteaa Seppälä.

Foren osatuotteista Sito käyttää aktiivisesti hankeosalaskennan Hola-työkalua sekä rakennusosalaskennan Rola-osatuotetta.

– Toimitamme tilaajalle hankkeen kustannusseurantaa koko suunnitteluvaiheen ajan ja laskelmia tarkistetaan tarvittaessa rakentamiseen asti. Holaa käytämme silloin, kun haluamme laskea hankkeen kustannukset karkealla tasolla. Rolan otamme käyttöön heti kun suunnitelma on sillä tarkkuudella, että rakennusosia pystytään laskemaan, selvittää Seppälä.

Seppälä suosii itse Rolan käyttöä myös hankkeen alkuvaiheessa sen tuottaman tiedon läpinäkyvyyden vuoksi. – Olen kuitenkin testannut, että myös karkean tason Hola-laskelmalla voi päästä tarkkuustasoltaan hämmentävän samanlaisiin tuloksiin.

Fore tekee kustannuslaskennasta suunnittelijalle vaivatonta

Sito on ollut tiiviisti mukana Foren kehitystyössä ja käyttänyt myös Forea edeltäneitä In-Infra.netiä ja sen Excel-taulukkopohjia. Myös Seppälä on ollut mukana Foreen siirtymisessä. Lisäksi Sito on laatinut Liikennevirastolle ohjeen väylähankkeiden kustannushallinnasta. Ohje perustuu Foren käyttöön.

– Kustannuslaskenta on nyt suunnittelijalle vaivatonta, sillä Foren hinnastoihin voi luottaa. Kaikki laskelmat tallentuvat samaan paikkaan, kun kustannuslaskenta on keskitetty yhteen järjestelmään, Seppälä vertaa nykyisiä toimintamalleja entisiin laskentatapoihin.

– Asiakkaamme vaativatkin usein Foren tai vastaavan järjestelmän käyttöä, jotta he saavat vertailukelpoisia kustannuslaskelmia ja voivat jäljittää kustannustiedot. Jos toimimme asiakkaan hankepuussa, pääsee asiakas tarkastelemaan laskelmaa hankkeen edetessä.

Pääkäyttäjänä Seppälä opastaa myös uusia käyttäjiä. – He oppivat hyvin nopeasti käyttämään Forea itsenäisesti, sillä järjestelmä on suhteellisen intuitiivinen. Uusilla käyttäjillä ongelmat liittyvät usein tilaajakohtaisiin kustannuslaskentaohjeisiin, laskelmakertoimiin ja hanketehtäviin. Niihin liittyvää ohjeistusta kaivataan lisää ja myös Fore voisi muistuttaa laskelman perustietojen täyttämisen ja päivittämisen tärkeydestä.

Seppälä kertoo olevansa erityisen tyytyväinen Foren nopeasti reagoivaan käyttäjätukeen. – Sieltä on saanut vastauksia asiassa kuin asiassa, eikä käyttöön liittyviä ongelmia tarvitse itse hautoa. Kysyttäessä suosittelisiko Seppälä Forea kollegoilleen, Seppälä vastaa nopeasti: – Ehdottomasti suosittelisin.