EnglishKirjaudu:

Optimaze havainnollistaa tilatietosi

Optimaze-ohjelmistossa näet kaikki toimitilasi havainnollisina pohjakuvina. Kun pohjakuvat yhdistyvät ajantasaiseen tietoon tilojen käytöstä, on kiinteistöportfoliosi hallinnointi ja raportointi vaivatonta.

Tilanhallinta ei vaadi erikoisosaamista organisaatioltasi. Tilanhallintatiimimme piirtää tilasi ohjelmistoon ja ylläpitää niitä sopimuksen mukaisesti.

Tilanhallintapiirustukset

Optimazessa käsiteltäviä kerrosten pohjapiirustuksia kutsutaan tilanhallintapiirustuksiksi. Voit halutessasi itse ylläpitää niitä tai hyödyntää palveluamme, jossa muokkaamme piirustukset valmiiksi ja viemme ne ohjelmistoon AutoCAD Architecture -pohjaisella RapalStudio-sovelluksella. Lähdeaineistona voidaan käyttää monen tasoista materiaalia, skannatuista paperipiirustuksista IFC-muotoisiin tietomalleihin.

Tilatietotuotannon yhteydessä määriteltäviä perustilatietoja voivat olla:

  • Tilan geometria
  • Käyttäjä
  • Omistaja
  • Pinta-ala
  • Tilaluokka
  • Tilatunnus
  • Työpisteiden lukumäärä

Ajan tasalla olevat tilatiedot luovat pohjan esimerkiksi tilankäytön ja ympäristödatan raportointiin.

Optimaze-ohjelmistossa tilatietosi on ajan tasalla ja koottuna yhteen graafiseen järjestelmään.Optimazessa käsiteltäviä kerrosten pohjapiirustuksia kutsutaan tilanhallintapiirustuksiksi.

Ajanhallinta

Kun organisaatiosi tiloissa tapahtuu muutoksia, voit ilmoittaa niistä meille ja päivittämme pohjakuvat ohjelmistoon. Ajanhallinnan avulla voimme antaa tiloille ja niihin liittyville tiedoille voimassaoloajan. Jokainen tilamuutos luo järjestelmään uuden version pohjakuvasta, joten voit katsella ja käsitellä myös menneen sekä tulevan ajan tilanäkymiä.

Pelastussuunnitelman ja jätejaesuunnitelman symbolit

Voit lisätä Optimazen pohjapiirustuksiin merkinnät jätejae- ja pelastussuunnitelmille. Voit tallentaa valmiit suunnitelmat pdf-tiedostoiksi ja laittaa ne esimerkiksi aulatiloihin näkyviin pelastussuunnitelmia ja siivousohjeistuksia varten.

Pelastussymbolit perustuvat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ohjeistukseen.

Havainnollisiin Optimaze pohjapiirustuksiin voit esimerkiksi lisätä pelastussymboleja, määritellä tiloille voimassaoloaikoja ja luokitella tilat käyttötarkoituksen mukaan. Optimazen avulla voit käsitellä muun muassa sekä menneen että tulevan ajan tilanäkymiä, lisätä pohjapiirustuksiin merkinnät pelastussuunnitelmille ja luokitella tiloja käyttötarkoitusvyöhykkeittäin.

Käyttötarkoitusvyöhyke

Voit käyttää Optimaze-ohjelmiston käyttötarkoitusvyöhykkeitä rakennusten toiminnallisten osien tai kerrosten luokitteluun. Vyöhykkeiden käytöllä varmistat, että ohjelmisto laskee tunnusluvut yhtenäisin perustein kaikkialla toimitilakannassa. Toimistotilojen käytön tehokkuutta laskiessa voit siten rajata pois esimerkiksi toiminnan, yleisöpalvelu- tai arkistovyöhykkeeseen kuuluvat tilat.

Vyöhykkeiden käyttö antaa laskentatuloksille vertailtavuutta myös eri toimialoilla toimivien yritysten kesken.

Muuttoilmoitustyökalut

Muuttoilmoitustyökalujen avulla voit hallinnoida organisaatiosi muuttoja joustavasti tilanteiden vaatimalla tavalla.

1. Yksittäisten henkilöiden muutot

Organisaatiosi henkilöstöllä on mahdollisuus päivittää omat muuttuneet sijaintitietonsa Optimazeen ilman erillisiä käyttöoikeuksia. Yksittäisten henkilöiden muuttojen hallintatyökalulla on oma käyttöliittymänsä ja sitä voidaan käyttää erillisen linkin kautta ilman sisäänkirjautumista. Yleinen linkki käyttöliittymään voidaan lisätä esimerkiksi asiakasorganisaation sisäiselle intranet-sivulle. Henkilön sijainti voidaan päivittää muuttoilmoituksen tekemisen jälkeen järjestelmään automaattisesti tai muutoksen hyväksyminen voidaan ehdollistaa pääkäyttäjälle.

2. Organisaatioyksiköiden muutot

Suurmuutot-työkalun avulla voit sijoittaa useita henkilöitä uuteen sijaintiin, esimerkiksi silloin, kun koko organisaatio tai yksikkö muuttaa uusiin toimitiloihin.  Saat kerralla vaivattomasti muutettua henkilöt rakennuksesta toiseen valittuna muuttopäivänä.

Optimaze_logo_product.png
Rapal_brand_0202

Lataa maksuton opas tilanhallinnan ohjelmiston hankintaan!

Oppaamme auttaa sinua muodostamaan näkemyksen organisaatiollesi sopivasta tilanhallintajärjestelmästä. Saat apua seuraaviin hankinnan vaiheisiin:

  • tavoitetilan täsmennys
  • toimittajan ja ohjelmiston vähittäisvaatimusten määrittely
  • ohjelmistolta toivottavien ominaisuuksien listaus
Lataa maksuton opas

Ota yhteyttä:

Mikko Heikkinen
Sales Manager
+358 50 4777211
mikko.heikkinen@rapal.fi