Kehitä tilojasi työympäristöselvityksen avulla

Optimazen työympäristöselvityksen avulla voit luoda organisaation tarpeita optimaalisesti vastaavan työympäristön.

Saat tietoa nykyisistä ja tulevaisuuden työskentelytavoista ja luot näin business casen ja lähtökohdat työympäristön uudistamiselle.

Tilankäyttöä, työskentelytapoja ja käytettyä teknologiaa kuvaavia tietoja yhdistämällä voidaan laatia jopa 50 prosenttia tehokkaampi työympäristösuunnitelma perinteisiin menetelmiin verrattuna.  Näin varmistetaan myös, että uusi suunnitelma perustuu vankalle tiedolle sen sijaan, että se pohjautuisi vain arkkitehtoniseen näkemykseen tai yrityksen johdon mielipiteisiin siitä, mitä tarvitaan.

Milloin työympäristöselvitys kannattaa tehdä?

 • Ennen tilojen remontointia/uudistusta
 • Ennen uusien toimitilojen etsimistä
 • Ennen vuokrasopimuksen uudelleenneuvottelua
 • Organisaatiomuutoksen jälkeen
 • Yritysfuusion jälkeen
 • Kun halutaan luoda vaihtoehtoinen skenaario tai saada vahvistus arkkitehdin suunnitelmalle

Mikä on Optimaze työympäristöselvitys?

Optimaze työympäristöselvitys on palvelu, joka hyödyntää tilankäyttötietoja, työntekijöiden näkemyksiä sekä kehittämäämme suunnittelulaskinta. Niiden avulla määritetään organisaation nykyinen tilankäytön tehokkuus ja työntekijöiden työtavat sekä tunnistetaan mahdollisuuksia luoda parempi työympäristö.

Työympäristöselvitys voidaan toteuttaa muutamissa viikoissa ilman, että se vaikuttaa organisaationne päivittäiseen toimintaan. Räätälöity loppuraportti sisältää suosituksia työympäristön suunnitteluun sekä skenaarion optimaalisen tilatarpeen osalta. Skenaariota voidaan hyödyntää organisaationne työympäristösuunnittelussa ja suunnittelustrategioissa.

Jos toimit työympäristökonsulttina, voit käyttää työympäristöselvityksen tietoja kattavan projektisuunnitelman luomiseen. Selvitys auttaa tunnistamaan suunnitelmassa keskeiset haasteet ja hahmottelemaan mahdollisuuksia työympäristön kehittämiseen. Tulokset toimivat hyvänä lähtökohtana perusteellisemmille työntekijöiden haastatteluille tai työpajoille.

Optimaze työympäristöselvityksen edut

 • Nopea ja kustannustehokas palvelu, joka auttaa tunnistamaan yrityksen optimaaliset tilatarpeet
 • Objektiivista tietoa tilojen käytöstä ja työskentelytavoista, jolloin organisaation tarpeiden lähtökohtana on tutkittu tieto
 • Työntekijöiden ääni kuuluviin alusta asti
 • Mittaristo muutoshankkeen onnistumisen arviointiin
 • Tukee viestintää ja muutoksenhallintaprosessia

"Kaikki asiantuntevuus, hyödyllisyys ja tulosten käytettävyys oli huippua."

Talousjohtaja / Kansainvälinen logistiikka-alan yritys

Tuloksena toiminnallinen tilaohjelma

Työympäristöselvityksen lopputuotteina organisaatiosi saa:

 • Työprofiilit
 • Liiketoimintayksiköiden yhteystarvekaavio
 • Nykyiset ja toivotut työskentelytavat
 • Käytetyt teknologiat
 • Muutosvalmius – erot liiketoimintayksikköjen välillä
 • Keskeiset esteet toimintolähtöisen työskentelyn toteuttamiselle ja tärkeimmät kehitystarpeet
 • Data, joka auttaa laatimaan vankan business casen kehitysprojektia varten
Optimaze_logo_product.png

Ota yhteyttä:

Pontus Kihlman
Executive Consultant
+358 405715356
pontus.kihlman@rapal.fi

Maija Patjas
Director, Workplace Management Services
+358 440312256
maija.patjas@rapal.fi

Yhteydenottolomake