Aditro Oy ja Rapal Oy yhteistyöhön

22.11.2010 12:38

Aditro Oy ja Rapal Oy ovat sopineet Optimaze.net asiantuntijapalvelun käytöstä. Palvelun avulla Aditrolla on paremmat työvälineet nykyisen toimitilaportfolion hallintaan sekä valmiudet reagoida toimitilamuutoksiin jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa. Optimaze.net tarjoaa Aditron johdolle ajantasaiset tunnusluvut päätöksenteon tueksi.

Tilanhallinnan tehostamisen ohella Aditro on keskittynyt jo useamman vuoden ympäristöystävälliseen toimintaan. Optimaze.net ympäristölaskenta onkin yksi osa sopimusta. Tämän avulla Aditro syventää oman organisaationsa ympäristölaskentaa ja raportointia. Palvelun avulla Aditrolla on mahdollisuus raportoida hiilidioksidipäästöjä aina henkilötasolle asti.

Ensimmäisessä vaiheessa Optimaze.net palvelu otetaan käyttöön Espoon pääkonttorissa. Tavoitteena on laajentaa palvelu koskemaan koko Suomea ja myöhemmässä vaiheessa saada koko pohjoismaan organisaation toimitilat palvelun piiriin. ”Rapalin kannalta sopimuksen tekee erityisen tärkeäksi Aditron kansainvälisyys. Rapalin yksi tämän hetkisistä tavoitteista on kansainvälistyminen unohtamatta kuitenkaan kotimaan markkinan vahvistamista”, Tuomas Kaarlehto kertoo.

Viimeisimmät