EnglishKirjaudu:

Ajantasaista tietoa vesihuoltojärjestelmien kustannustenhallintaan

25.5.2022 8:54

”Suomen kuntien rakennetun omaisuuden, kuten vesihuoltojärjestelmien, katuverkkojen ja rakennuskantojen arvo on merkittävä. Siitä huolimatta tilanne on usein se, että kunnassa kukaan ei ole täysin ajan tasalla omaisuuden nykykunnosta ja korjausvelan määrästä. Ulkoisilla konsulteilla teetettävien selvitysten tiedot vanhenevat nopeasti ja niitä on vaikea yhdistellä”, sanoo Foren tuoteomistaja Zenja Kahila.

Untitled design (75)

Fore Asset on selainpohjainen ohjelmisto, joka tarjoaa kunnille reaaliaikaista tietoa omaisuuden hallinnan ja päätöksenteon pohjaksi. Kattavista raporteista selviävät nopeasti esimerkiksi verkoston kunto, arvo, korjausvelka ja arvio kunnon kehittymisestä. Tämä helpottaa sekä budjetointia että tulevien investointien suunnittelua ja pitkäjänteisen korjausstrategian ylläpitämistä.

Imatran kaupunki otti Fore Assetin käyttöön vuoden 2022 alussa. Kaupungin vesihuoltoinsinööri Anu Nikulainen ja liikenneinsinööri Aino Vuopio kertovat, että toiveena oli saada yksi selkeä työkalu korjausvelan laskemiseen ja investointien riittävyyden seurantaan sekä vesi- että katuhuollossa. Korjausvelasta ei ole aiemmin ollut saatavilla tarkkaa reaaliaikaista arvoa, ja nyt tilanne haluttiin korjata ja saada täsmällistä tietoa päätöksenteon pohjaksi. Fore Assetin toivotaan toimivan apuna myös tulevien saneerausten priorisoinnissa.

Anu Nikulainen toteaa, että Fore Asset oli Imatran kaupungille luonteva valinta, sillä se on ollut käytössä jo aiemmin kunnossapidon kustannusarvioiden pohjana. Kaupungin tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaiken rakennetun omaisuuden kustannusvertailu ja korjausvelkalaskenta onnistuu Fore Assetin tarjoamien tietojen avulla. Tiedontarpeet vesi- ja katuhuollossa ovat pitkälti samanlaisia. Aino Vuopio mainitsee hyvänä puolena sen, että kun Fore Asset on molempien alojen käytössä, yhteistyön tekeminen ja tulevien investointien suunnitteleminen on helpompaa. Näin korjaustarpeita voidaan miettiä kokonaisuutena ja samalla saavuttaa kustannussäästöjä ja haitata kaupunkilaisten arkea korjaustöillä mahdollisimman vähän.

Rakennetun omaisuuden tiedolla johtamiseen on Suomessa perinteisesti kiinnitetty todella vähän huomiota. Fore Asset auttaa pitämään tärkeät tiedot omissa käsissä ja jatkuvasti ajan tasalla.

Rapal on Suomessa markkinajohtaja kiinteistö- ja toimitilajohtamisen sekä infra- ja talorakentamisen kustannushallinnan ja CO₂-päästölaskelmien SaaS (Software-as-a-service, ohjelmisto palveluna) -ratkaisuissa. Tarjoamme ohjelmistoja ja datapalveluja rakennetun ympäristön kestävään käyttöön, kehittämiseen ja hallintaan. Rapal kuuluu Ørn Software -konserniin. Toimitamme SaaS-ratkaisuja, jotka keskittyvät kiinteistöjen hallintaan, teollisuuden kunnossapitoon ja laadunhallintaan sekä energian optimointiin ja kestävyyteen.

Alkuperäinen kirjoitus ja koko julkaisu: Suomalainen vesi 2022 VISIO

Fore Asset