Grafiikkapalvelumme avaa ovia uusille pohjakuvia hyödyntäville sovelluksille

3.4.2017 12:54

Tallennamme Optimaze-kiinteistöjohtamisenjärjestelmäämme asiakkaidemme pohjakuvat digitaalisessa muodossa. Kehitämme nyt Grafiikkapalvelua, jonka osana tarjoamme rajapinnan Optimazessa oleviin pohjakuviin. Rajapinnan kautta kolmannen osapuolen kehittäjät voivat hyödyntää järjestelmässä olevia pohjakuvia omissa sovelluksissaan. Me autamme myös tarjoamalla työkalut sovellusten kehittämiseen ja ylläpidämme pohjakuvia järjestelmässämme.

Toimitilan digitaalinen pohjakuva 

Pohjakuva Optimaze-järjestelmässä

Grafiikkapalvelun hyödyt: 1+1 > 2

Meille tulee jatkuvasti kehitysehdotuksia sovellusalueista, joissa kiinteistöjen pohjakuvista olisi hyötyä. Me uskomme, että moderneissa sovelluksissa tulee olla rajapinnat, joista tiedon siirto toisiin sovelluksiin on mahdollista.  Uskomme, että verkostoitumalla ja ekosysteemien avulla voimme tarjota asiakkaillemme lisäarvoa. Siksi tarjoamme nyt kumppaneillemme työkalut sovellusten kehittämiseen ja palvelun pohjakuvien ylläpitoon.

Kehityshankkeemme mahdollistaa ajantasaisen pohjakuvagrafiikan hyödyntämisen sovelluksissa ja yrityksissä, joiden liiketoimintaa ei ole pohjakuvien ylläpito. Loppuasiakkaan ei tarvitse maksaa saman pohjakuvan ylläpidosta eri järjestelmissä.

Saamme tukea kehitykseen KIRA-digi-hankkeelta, joka on hallituksen kärkihanke kiinteistö-ja rakentamisalan toiminnan uudistamiseksi digitalisaation avulla. KIRA-digi-hankkeessa kehitettävät osiot on korostettu oheisessa kuvassa ja ne koskevat Grafiikkapalvelun osia 2 (Julkinen rajapinta) ja 3 (View3r-kirjasto).

Rapalin Optimaze-ohjelmistossa olevia ajantaisia pohjakuvia voi hyödyntää myös kolmannen osapuolen sovelluksissa.
Rapalin Grafiikkapalvelu tukee myös kolmannen osapuolen sovelluskehittäjiä

Grafiikkapalvelu on kolmiosainen

1.     Grafiikan ylläpitopalvelu

Ylläpitopalvelumme muuntaa ja päivittää asiakkaidemme pohjakuva-aineistoa standardisoituun digitaaliseen muotoon. Tallennamme pohjakuvat Optimaze-järjestelmän tietokantaan. Lähdeaineisto voi olla missä vain muodossa paperista DWG-kuviin.

Pohjakuvat ovat tilakohtaisesti mallinnettuja. Jokaiselle tilalle voidaan määritellä perustilatietoja kuten geometria, pinta-ala ja tilaluokka. Voimme luoda myös tarkemmat pohjakuvat, joissa näkyvät esim. kalustetasot ja muut merkinnät (alakattoviivat, moduuliverkot ym.). Lisäksi voimme tuottaa DWG-kuva tai 3D IFC -mallin

2.     Rajapinta (osa KIRA-digi hanketta)

Rajapinnan avulla järjestelmässä ylläpidettävät pohjakuvat jaetaan ulkopuolisten sovellusten hyödynnettäviksi. Rajapinta tarjoaa seuraavat tiedot:

 • Kerrokset ja pohjakuvat
 • Grafiikkatasojen rasterikuvat
  • Kaikki piirretyt tasot: arkkitehtuuritaso, kalustetaso jne.
 • Tilojen vektorigrafiikka
 • Tilojen tiedot
  • Perustiedot: tilatunnus, pinta-ala
 • Tiloihin sijoitetut objektit ja niiden koordinaatit
  • Kapasiteettipisteet

 3.    View3r-kirjasto (osa KIRA-digi hanketta)

View3r-pohjakuvakirjaston avulla voi helposti ladata ja näyttää rajapinnan tarjoamia tietoja omassa verkkosovelluksessa. Tämä helpottaa grafiikkadatan hyödyntämistä ja madaltaa kynnystä lähteä toteuttamaan sovellusta, joka hyödyntää pohjakuvia. Kirjasto tarjoaa seuraavat ominaisuudet:

 • Grafiikkatasojen näyttäminen
 • Tilojen piirtäminen, väritys ja valitseminen
 • Objektien piirtäminen, valitseminen ja siirtäminen

Kehittäjät voivat luoda myös oman client-sovelluksen pohjakuvien esittämiseen, esimerkiksi natiivin mobiilisovelluksen.

Uskomme että ajattelumme mahdollistaa toimintamallin jossa sovelluskehittäjät voivat aidosti luoda arvoa kiinteistöalan toimijoille ja pystyvät luomaan uudenlaisia digitaalisia palveluja. IOT:n arkipäiväistyminen suorastaan huutaa tällaisia palveluita.

Lisätiedot:

Jari Turunen, Kehitysjohtaja, + 358 50 346 0267, jari.turunen@rapal.fi

Jukka Nisula, Projektipäällikkö, +358 50 420 1900, jukka.nisula@rapal.fi

Viimeisimmät