Jopa 50 % säästö tilakustannuksissa – yhä useampi kunta hallinnoi kiinteistöjään ohjelmiston avulla

11.9.2015 15:21

Kuntien yhdistyessä ja toimintojen tehostuessa kunnat kartoittavat potentiaalisia säästökohteita myös kiinteistökannastaan. Kiinteistöhallinnan järjestelmän käyttö yleistyy kunnissa, jotka pyrkivät ymmärtämään omistamiaan kiinteistöjä paremmin.

Julkisen talouden kiristymisen asettamiin säästötavoitteisiin vastataan muun muassa kiinteistöjä myymällä ja tilankäytön tehokkuutta parantamalla. Kasvava määrä kuntia käyttää kiinteistöjohtamisessa apuna kokonaisvaltaista järjestelmää, johon talletetaan muun muassa rakennusten pohjakuvat, kiinteistöihin liittyvät vuokrasopimukset sekä tieto kiinteistökustannuksista.

Pekka Talaskivi Rapal Oy:stä kertoo, että yrityksen kehittämän järjestelmän ja sen tuottaman ajantasaisen kiinteistötiedon avulla asiakkaat ovat tyypillisesti säästäneet jopa 10–50 prosenttia vuosittaisissa tilakustannuksissaan. Säästöt muodostuvat tilojen ja henkilöresurssien tehokkaammasta käytöstä. Ohjelmiston avulla vapaiden tilojen löytäminen helpottuu, jolloin tilat saadaan nopeammin uuteen käyttöön. Henkilötyötä säästyy usealla eri osa-alueella, kuten sopimustenhallinnassa ja hakemusten käsittelyssä ja raportoinnissa.

– Kaikki kunnat eivät tiedä omistamiensa kiinteistöjen määrää, saati niiden kuntoa. Luotettavan tiedon raportointi on siksi erittäin haastavaa. Optimaze.net-järjestelmän etu on se, että kiinteistöihin liittyvä tieto on ohjelmistossa aina ajan tasalla, Talaskivi kertoo. – Järjestelmä tekee kiinteistötiedosta läpinäkyvää ja helposti ylläpidettävää, minkä ansiosta myös työn ja kiinteistökannan tehostamismahdollisuuksia on helpompi havaita.

Viimeisimmät