Kehitystyö korjausvelan laskennan parissa jatkuu

7.3.2016 16:12

Rapal Oy, Kuntaliitto ja Kehto-kunnat jatkavat laajalla rintamalla vuonna 2012 alkanutta katuomaisuuden korjausvelan laskennan kehitystyötä. Korjausvelan laskentatyökalu julkaistiin vuoden 2014 lopulla ja nyt sen käytöstä saatujen kokemusten ja palautteiden pohjalta on tarkoitus viimeistellä laskentatyökalu ja sen pohjana olevat laskentamallit.

Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat:

  • Katujen korjausvelkamallien kuntotason alatason määrittäminen
  • Tarkennetaan, kuinka katujen ylläpito ja uudelleenpäällystys vaikuttaa korjausvelan kehittymiseen
  • Päivitetään korjausvelan Excel-työkaluun uusin hintataso
  • Kehitetään korjausvelan Excel-työkalun käytettävyyttä, mm. manuaalista kuntotason syöttömahdollisuutta
  • Laaditaan toimintaperiaate (mittausaineiston kerääminen), jonka avulla korjausvelan työkalua voidaan päivittää tulevaisuudessa mittaustulosten perusteella

 

Lisäksi saadun mittausaineiston määrän perusteella nykyisille laskentamalleille (pääkatu, kokoojakatu ja tonttikatu) pyritään tekemään lisävaihtoehtoja laskennan tulosten tarkkuuden parantamiseksi.

Kehityshankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä. Hankkeen tulokset ja laskentatyökalu ovat tuolloin kaikkien kuntien vapaasti hyödynnettävissä. Työkalun nykyinen versio on saatavilla Kuntaliiton sivuilta.

Rapal Oy tarjoaa kunnille lisäksi laskentapalvelua korjausvelan haltuunottoon. Laskentapalvelussa lasketaan katualueiden ja vesijärjestelmien korjausvelan määrä. Laskelmien perusteella laaditaan toimenpidesuunnitelma velan poistoon, sekä osoitetaan oikein ajoitetun saneerauksen tuoma säästöpotentiaali. Lue lisää palvelustamme täältä.

Viimeisimmät