Kiinteistönhallinnan ja infra-alan asiantuntijat tapasivat Rapalin käyttäjäpäivässä

4.12.2018 13:45

Infran kustannuslaskentaohjelmisto Foren ja toimitilajohtamisen järjestelmä Optimazen käyttäjäpäivä houkutteli satakunta rakennetun ympäristön ammattilaista 28.11. saman katon alle Paasitorniin Helsinkiin. Päivän aikana kävimme läpi ohjelmistojen uusimmat ominaisuudet ja palvelut, annoimme käytännön vinkkejä päivittäiseen työhön ja asiakkaamme käsittelivät muita ajankohtaisia teemoja omissa puheenvuoroissaan.

Optimaze maakuntien tilasuunnittelun avuksi 

Optimazen käyttäjäpäivän aluksi kuulimme ajankohtaisen asiakasesityksen toimitiloista. Maakuntien tilakeskuksen asiakkuusjohtaja Mikko Hollmén kertoi, kuinka Optimazeen perustuva tilatietopalvelu toimii tukena maakuntien sote-palveluverkon suunnittelussa ja helpottaa tulevaisuudessa päivittäistä työtä maakuntien sadoissa eri toimipisteissä ympäri Suomen. Yhteen järjestelmään kerätty tilatieto mahdollistaa myös tehokkaan tiedolla johtamisen.
Mikko Hollmén, Maakuntien tilakeskus
Asiakkuusjohtaja Mikko Hollmén kertoi Maakuntien tilakeskuksen toiminnasta ja Optimaze-ohjelmiston käyttöönotosta.

Asiantuntijamme kertoivat Optimazen tuotekehityksestä

Jukka Nisula ja Toni Gyllenberg kertoivat Pohjakuvat-palvelustamme ja kuinka ajantasaisia pohjakuvia voi hyödyntää myös perinteisen tilanhallinnan ulkopuolella. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa Navi-karttasovellus on integroitu Optimaze-pohjakuvapalveluun tarjoamaan opiskelijoille aina ajantasaiset kartat ja rakennusten pohjakuvat.

Rapalin asiantuntijat jakoivat myös käytännön vinkkejä Optimaze-ohjelmiston käyttäjille. Petteri Sipiläinen esitteli pohjakuvaselaimen ominaisuuksia, Juha Ilvespalo käsitteli vuokrauksenhallintaa ja  IFRS-laskentaa sekä Tiina Ryynänen kertoi millaisia vaihtoehtoja tilojen käyttäjien määrittelyyn löytyy. 

Tuukka Rannantie esitteli Rapalin sähköisen tukiportaalin toimintaa ja neuvoi, kuinka portaalia voi hyödyntää tehokkaasti myös tuen päivystysajan ulkopuolella. 

Työympäristön kehittäminen parantaa työntekijäkokemusta

Työympäristöjohtamisen liiketoimintajohtaja Maija Patjas ja product manager Ilkka Münster tarkastelivat työympäristöissä tapahtuvia muutoksia, joita myös Rapalin laajan kansainvälisen Toimiva Työympäristö –tutkimuksen ja tuoreen sensorikyselyn tulokset peilaavat. Näitä muutoksia ovat myös kasvava kiinnostus teknologian hyödyntämiseen. Rapalin IoT-teknologiaan perustuva Optimaze Worksense -sensorisovellus vastaa tähän tarpeeseen, tukee modernia, digitaalista työympäristöä ja mahdollistaa entistä yhteisöllisemmän työnteon. 

Asiakkaan näkökulmaa avasi Outotec Oyj:n kiinteistöjohtaja Erkko Malinen: Rapalin kanssa yhteistyössä tehty työympäristön kehitysprojekti on parantanut Outotecin työntekijäkokemusta ja alentanut tilakustannuksia. Optimaze Worksense sensoriteknologia otettiin Outotecilla käyttöön keväällä 2018 – nyt löytyvät vapaat työpisteet, puhelinkopit ja pikaneukkarit kätevästi.

Erkko Malinen, OutotecOutotecin kiinteistöjohtaja Erkko Malinen kertoi Optimaze Worksense -sensoreiden käytöstä ja yhteistyön tuloksista Rapalin työympäristöasiantuntijoiden kanssa.

Coworking kehittää yhteistyötä

Tero Helenius, arkkitehti ja tilakonseptoija, kuvasi, kuinka ”coworking heiluttaa häkkiä meillä ja maailmalla - uudet työympäristöt eivät sovi enää kaikille”. Yhä kasvavissa määrin työntekijä voi tehdä työtään itseään miellyttävässä paikassa työn seuratessa mukana. Coworking ei ole vain trendikäs tilaratkaisu, vaan sillä on tärkeä rooli yhteisöjen ja yhteistyön kehittämisessä, Helenius muistuttaa.

Optimazen käyttäjäpäivän virallisen osuuden päätti liiketoimintajohtaja Kai Patja, joka kertoi Suomen johtavien kiinteistöalan ohjelmistotoimittajien Granlund Oy:n, Graviconin, Scudon ja Rapalin yhteistyössä kehittämästä IWMS360° kiinteistötiedon kokonaisratkaisusta. Sen neljän osa-alueen (kiinteistö- ja tilajohtaminen, ylläpitojohtaminen, hankejohtaminen ja hankkeiden kustannushallinta) avulla kiinteistöjä voidaan hallita niiden koko elinkaaren ajan. 

Tero HeleniusTero Helenius kertoi käyttäjäpäivässä coworking-kulttuurista ja -työtiloista Suomessa ja maailmalla.

Foren toiminnan laajuudesta kertoi esitysten kirjo

Foren käyttäjäpäivän avauspuheenvuorossa Foren liiketoimintajohtaja Janne Rantanen käsitteli ajankohtaisia aiheita, kuten infrakustannuslaskentajärjestelmän kilpailutuksen tuloksen vaikutusta Foren tuote- ja palvelutarjontaan. Foren toiminta jatkuu entiseen tapaan. Käymme Tilaajakonsortion kanssa neuvotteluja Foren käytön jatkosta. Lisäksi keskustelemme yhteistyöstä IHKU-allianssin kanssa.

Päivän ensimmäinen asiakaspuheenvuoro käsitteli ajankohtaista uutta Väylävirastoa, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Liikenneviraston kehityspäällikkö Ari-Pekka Manninen avasi väyläomaisuuden hallinnan kriittisiä menestystekijöitä.

Ari-Pekka Manninen, VäylävirastoAri-Pekka Manninen kertoi väyläomaisuuden hallinnasta uudessa Väylävirastossa.

Rapalin vanhempi asiantuntija Tuomo Heiskanen kertoi, kuinka julkisten rakennusten, esimerkiksi terveyskeskuksen, päiväkodin tai koulurakennuksen, uudisrakentamisen kustannusmallit voidaan ottaa osaksi kaavataloustarkasteluja.

Infran hankeprosesseissa tulisi huomioida elinkaarinäkökulma ja pyrkiä kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin ja resurssien säästöön. Aiheesta diplomityötään tekevä asiakaspäällikkö Susanna Suomela on havainnut, että elinkaarilaskentaa tehdään vähän ja tekeminen painottuu ylläpitoon, mutta uskoo, että viimeaikainen tekninen kehitys avaa uusia mahdollisuuksia.

Mittavan infrahankkeen kustannustenhallintaa ja tavoitekustannuksen laskentaa avasi HKL:n projektipäällikkö Tomi Kotala, Raide-Jokeri-allianssin kustannushallintavastaava. Allianssimallilla toteutettava Raide-Jokeri on noin 25 km:n pituinen pikaraitiotie Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen, ja sen toteutusvaiheen arvioidaan alkavan vuonna 2019. 

IMG_1654HKL:n projektipäällikkö Tomi Kotala kertoi Foren käyttäjille Raide-Jokeri-allianssin kustannusten hallinnasta ja tavoitekustannuksen laskennasta.

"Millaista kustannusohjaus on 2020-luvulla", kysyi Kirsi Lilja, vanhempi asiantuntija, ja kertoi kuinka digitalisaatio näkyy rakennusalalla erityisesti suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, kuten tietomallintamisessa ja siihen perustuvassa automaatiossa.

Fore-käyttäjäpäivän lopuksi Juho Loukonen, Rapal asiantuntija, esitteli hankeosalaskentaa ja sen hyötyjä tilaajalle. Workshopissa saatiin käytännön harjoitusta, kun ensin luotiin arvio tavoitetilasta tekemällä laskelma perustiedoilla. Tarkemmilla tiedoilla tehtiin kustannusarvio, joka antaa tarkkaa tietoa hankkeen toteutettavuudesta ja tärkeimmistä kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä.   

Kiitämme lämpimästi kaikkia käyttäjäpäivään osallistuneita

Käyttäjäpäivän tunnelma, keskustelut ja osallistujapalaute kertovat, että tapahtuma koettiin onnistuneeksi ja hyödylliseksi. Rapalille päivä on erityisen merkittävä, sillä käyttäjäpalaute on äärimmäisen arvokasta ohjelmistoa ja palvelua kehitettäessä.

IMG_8082Satakunta ohjelmistojemme käyttäjää tapasivat käyttäjäpäivässä.

Viimeisimmät