EnglishKirjaudu:

Kuntien omaisuudenhallintaan uutta lisäarvoa Rapalin ja Postin yhteistyöllä

13.3.2019 10:28

Rapal on aloittanut yhteistyön Postin kanssa sen keräämän katujen mittausdatan hyödyntämiseksi osana kuntien korjausvelan laskentaa. Yhteistyön tuloksena kuntapäättäjät saavat helposti ajantasaista tietoa katuomaisuuden kunnosta ja tulevaisuuden saneeraus- ja rahoitustarpeista.

Postilla on noin 4000 ajoneuvoa päivittäisessä tiedontuotannossa ympäri Suomen. Kuva: Posti

Rapal tarjoaa kunnille korjausvelan laskentapalvelua infraomaisuuden hallinnan ja kunnossapidon suunnittelun tueksi. Korjausvelan laskennassa ajantasainen tieto katujen kuntotasosta on oleellisen tärkeää, mutta tietojen keruu on kunnille usein raskas prosessi. Nyt Postin tarjoama Katudata-palvelu tekee kuntotietojen keräämisestä ja analysoinnista helppoa.

Katudata-palvelu tuottaa videokuvaa ja konenäköanalyyseja katujen kunnosta

Katudata-palvelu muodostaa tilannekuvan katujen ja teiden pintavaurioista Postin päivittäisten jakeluajojen yhteydessä. Jakeluautot keräävät tiestöstä kuvamateriaalia, josta konenäköohjelma havainnoi ja analysoi poikkeavuuksia, kuten kuoppia, pinnan kulumia ja halkeamia. Näin ollen tiestön kuntohavainnot ovat aina ajantasaisesti ja kustannustehokkaasti saatavilla.

Postin keräämän datan avulla kunta voi itse tai Rapalin asiantuntijoiden avulla laskea korjausvelan määrän.

"Postilla on roolinsa yhä enemmän monialaisten digitaalisten palveluiden parissa. Katudata-palvelussamme yhdistyy erinomaisesti kenttäverkostomme laaja läsnäolo läpi asutun Suomen sekä teknologian luomat mahdollisuudet suurten datamassojen käsittelyssä. Keräämiemme tietojen jatkojalostaminen kumppaniemme palveluissa on osoitus ekosysteemin kyvystä tuottaa laajempaa arvoa asiakkaalle," kiteyttää Tommi Pekkala Postin Data & AI-palveluista.

Postin ja Rapalin yhteistyö tuo suoria hyötyjä kunnille

Rapalin korjausvelan laskentapalvelu tuottaa korjausvelkalaskennan lisäksi investointisuunnitelman sisältäen saneerattavat kohteet ja korjausten rahoitustarpeen. Kunta voi myös tehdä laskelmat itse käyttämällä Fore-ohjelmistoon kuuluvaa Kove-työkalua.

"Korjausvelan laskenta on tärkeä osa kunnan omaisuudenhallintaa, sillä se antaa kuntapäättäjille luotettavaa tietoa infran kunnosta ja kehityksestä. Yhteistyö Postin kanssa keventää prosessia kunnan osalta, sillä Postin tuottamat mittaustiedot toimivat suoraan omaisuuden arvon ja korjausvelan laskennan lähtötietoina", toteaa Rapalin omaisuudenhallinnan asiantuntija Kalle Häyrinen.

"Samaan näkymään saadaan lähitulevaisuudessa nivottua yhteen lähes koko kunnan rakennettu omaisuus, joka tehostaa edelleen priorisointia ja määrärahojen järkevää käyttöä", kertoo Häyrinen palvelun kehitystyöstä.

Yhdistämällä Postin Katudata-palvelun ja Rapalin korjausvelan laskennan kunta saa:

  • ajantasaista, valmiiksi analysoitua tietoa katujen kunnosta 
  • kevyen, kustannustehokkaan ja helposti päivittyvän menetelmän mittaustiedon keräämiseksi
  • tehokkaan työkalun saneeraustoimenpiteiden suunnitteluun ja ajoittamiseen
  • vahvistetun tiedon rahoitustarpeesta omaisuuden kunnossapitämiseksi

Lisätietoja aiheesta: