Muutot haltuun Optimaze.net-ohjelmistolla

9.12.2013 11:55

Optimaze.net-ohjelmisto täydentyi joulukuussa suurmuuttotyökalulla, jonka avulla muuttojen suunnittelu ja hallinta on vaivatonta.

Onnistunut muutto vaatii huolellista suunnittelua. Optimaze.net Moment -ohjelmisto täydentyi joulukuussa suurmuuttotyökalulla, jonka avulla muuttoihin liittyvä suunnittelu ja raportointi sujuu vaivattomasti. Optimaze.net helpottaa muuttokoordinaattorin työtä, sillä muutot voidaan kirjata näppärästi suoraan yhteen järjestelmään, josta tietoja voidaan myös raportoida niitä tarvitseville.

Suurmuuttotyökalun avulla koko rakennuksen tai kerroksen henkilöt voidaan helposti muuttaa uuteen sijaintiin esimerkiksi silloin, kun koko organisaatio tai yksikkö muuttaa uusiin toimitiloihin. Käyttäjä syöttää järjestelmään lähtörakennuksen ja valitsee rakennuksesta muuttavat henkilöt. Kun muutto on hyväksytty, valitut henkilöt siirretään uuteen rakennukseen ja valittuihin tiloihin järjestelmään kirjattuna muuttopäivänä.

Suurmuuttotyökalu sisältää myös raportointiominaisuuksia, joten sekä muuton suunnittelu että raportointi sujuu kätevästi yhdessä paikassa. Muuttavat henkilöt -raportilta henkilöiden uudet sijainnit on helposti tarkastettavissa. Raportin avulla muuttotietoja voidaan jakaa esimerkiksi muuttoyritykselle.

”Suurmuuttotyökalun kehittämistä jatketaan aktiivisesti asiakaspalautteen pohjalta”, kertoo kehitysjohtaja Jari Turunen Rapal Oy:stä. ”Jatkokehityksessä huomioidaan esimerkiksi mobiilin työympäristön tarpeet sekä mahdollisuudet hyödyntää pohjakuvaa muuttoilmoituksissa. Selvitämme asiakkailta jatkuvasti suurmuuttotyökaluun kohdistuvia tarpeita sekä niitä palvelupyyntöjä, joita muuttoilmoitukseen liittyy.”

Viimeisimmät