Pilotoimme menetelmää, jolla tuomme infrahankkeen kustannustiedon tietomalleihin

29.9.2017 10:31

Olemme aloittaneet yhdessä Civilpoint Oy:n kanssa kehityshankkeen, jonka tavoitteena on parantaa infra-alan kustannusohjausta. Saamme kehitykselle tukea kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota edistävältä KIRA-digi –hankkeelta.

Olemme havainneet infrahankkeiden määrätiedonhallinnan ja kustannusarvioinnin prosesseissa selkeitä kehittämistarpeita. Yhteistyökumppanimme Civilpointin suunnitteluohjelmistojen ja oman kustannuslaskennan Fore-ohjelmistomme kautta voimme osaltamme kehittää infra-alan suunnitteluprosesseja.

Haluamme tuoda kustannusohjauksen aidosti osaksi suunnittelutyötä

Määrätietojen syöttö Foreen tapahtuu nykytilanteessa käytännössä manuaalisesti. Työvaiheen hankaluus johtaa usein siihen, että suunnittelutyö tehdään ensin ja kustannusarviointi vasta sen jälkeen. Jälkikäteen suunnittelijan on haastavaa ohjata suunnitelmaa kohti taloudellisempia ratkaisuja. 

Kehityshankkeen tavoitteena on pilotoida seuraava menetelmä:

  1. Tietomallipohjaisten infrasuunnitelmien määrätieto viedään avoimien rajapintojen kautta hinnoiteltavaksi Foreen ja
  2. tuodaan sieltä oikeassa muodossa takaisin suunnitteluohjelmistoihin. 

Määrätieto viedään avoimien rajapintojen kautta hinnoiteltavaksi Foreen ja tuodaan sieltä takaisin suunnitteluohjelmistoihin

Pilotoitavan menetelmän kuvaus

 

Kustannusohjauksella ja -optimoinnilla voidaan saavuttaa kansantaloudellisesti merkittäviä kustannussäästöjä

Uskomme, että menetelmä voi vakiintuessaan ehkäistä hankkeiden kustannusylityksiä. Hankkeessa työskentelevä Rapalin asiantuntija ja asiakaspäällikkö Kalle Häyrinen summaa asian seuraavasti: "Kehitys linkittää kustannusarvioinnin tiukemmin osaksi suunnittelutyötä. Suunnitteluratkaisujen kustannusvaikutukset ovat heti nähtävissä ja suunnittelijat voivat keskittyä taloudelliseen optimointiin. Optimoinnilla saadaan karsittua epätaloudelliset ratkaisut, jotka nostavat rakentamisen hintaa."

Lisätietoja hankkeestamme

Lue lisää hankkeestamme täältä. Tutustu myös meitä tukevaan KIRA-digiin.

Lisätietoa saat asiantuntijoiltamme:

KIRA-digi tukee hankettamme, jossa tuomme infrahankkeen kustannukset osaksi tietomalleja.

Viimeisimmät