Rapal Oy on ostanut tietotaitoa Piilaaksosta

15.3.2013 12:04

Rapal Oy on ostanut 15.3.2013 tehdyllä kaupalla yhdysvaltalaisen Co3 Groupin laatiman, työympäristön kehittämistä ohjaavan Pattern Book -kaavakirjan immateriaalioikeudet.

Yhdysvaltalainen Co3 Group on asiantuntijayritys, joka auttaa organisaatioita parantamaan työn tuottavuutta työympäristöjä kehittämällä. Toimitilojen ja infrastruktuurin johtamiseen ohjelmistoja tarjoava Rapal on ostanut Co3 Groupin laatiman, työympäristön kehittämistä ohjaavan Pattern Book -kaavakirjan immateriaalioikeudet joulukuussa allekirjoitetun aiesopimuksen mukaisesti. Kaupan myötä Co3 Groupin työntekijät siirtyvät Rapalin Yhdysvaltoihin perustettavan tytäryrityksen palvelukseen.

Rapal liittää Pattern Bookin osaksi toimitilajohtamisen Optimaze.net-ohjelmistoa. Ohjelmistoon integroituna Pattern Book auttaa organisaatioita tehostamaan toimintaansa muun muassa uusia työnteon tapoja hyödyntämällä.

"CO3:ssa olemme vakuuttuneita siitä, että Pattern Bookin ja Optimaze.net-ohjelmiston yhdistäminen tuo työympäristön kehittämisen kasvaville markkinoille ainutlaatuisen ja tärkeän tuotteen", uskoo Co3 Groupin perustajaosakas Eric Richert.

”Co3 Groupin asiantuntemuksen avulla voimme auttaa asiakkaitamme entistä tuottavampien ja ympäristön kannalta kestävämpien työympäristöjen kehittämisessä”, Rapal Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Kaarlehto toteaa. ”Yrityskauppa pohjautuu strategiaamme, jonka mukaan haemme kasvua työympäristön kehittämisestä ja kansainvälistymisestä.”

”Yrityskauppa ja sen myötä tapahtuva toiminnan laajeneminen Yhdysvaltain markkinoille on Rapalille merkittävä askel kohti yrityksen visiota olla kestävän työ- ja elinympäristön paras asiantuntija”, kertoo Rapalin hallituksen puheenjohtaja Aulis Kohvakka. ”Co3 Groupin mukanaan tuoma asiantuntemus auttaa Rapalia tuomaan yhä parempia työympäristön kehittämisen ratkaisuja asiakkaidensa saataville.”

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Tuomas Kaarlehto, tuomas.kaarlehto(a)rapal.fi

Viimeisimmät