Rapal Oy:lle RSA-laatujärjestelmän hyväksyntä

28.1.2010 12:16

RSA -lautakunta on myöntänyt Rapal Oy:lle laatujärjestelmän hyväksynnän 10.12.2009. Rakentamisen Laatu RALA ry:n tuottama RSA-laatujärjestelmä on rakennusalalla arvostettu ja tunnettu laatujärjestelmän arviointi- ja hyväksyntämenettely. Sen tarkoituksena on nostaa yrityksen laadunhallinnan tasoa selkeyttämällä prosesseja, toimintoja, rakenteita ja johtamista. Niiden säännöllisellä seurannalla, arvioinnilla ja kehittämisellä laatua voidaan jatkuvasti parantaa. RSA-laatujärjestelmä vaatimuksineen helpottaa myös tilaajaa arvioimaan ja valitsemaan suunnittelu-ja konsulttiyrityksiä yhteistyöhön.

Rapal Oy:ssä me tarjoamme asiakkaillemme korkeatasoisia rakennetun ympäristön talouden hallinnan järjestelmiä ja asiantuntijapalveluita. Meille laatu merkitsee tuotteidemme ja palveluidemme kykyä täyttää asiakkaidemme tarpeet, toiveet ja odotukset.  Pidämme laatutasomme korkeana ja tavoitteenamme on, että markkinoilta ei löydy vastaavaa laadultaan ja laatutasoltaan yhtä hyvin kulloiseenkin asiakastarpeseen vastaavaa tuotetta tai palvelua.

Rapal Oy:n johto on sitoutunut laadun ja laatutason jatkuvaan kehittämiseen, seuraa sitä ja ohjaa toimintaa laatupolitiikan mukaisesti. Laatujärjestelmä auditoidaan sisäisesti ja ulkoisesti määrävälein.

Viimeisimmät