Tilatehokkuus ja -tyytyväisyys pääkaupunkiseudun suuryrityksissä

18.9.2014 11:04

Rapal Oy:n selvityksen mukaan pääkaupunkiseudulla toimivien suuryritysten toimitiloista jopa puolet ovat hukkatilaa. Työtä tehdään väljissä ja kalliissa tiloissa, jotka eivät henkilöstön mukaan tue tehokasta työntekoa.

Rapal Oy tutki kesällä 2014, miten tehokkaasti pääkaupunkiseudulla toimivat suuryritykset käyttävät toimitilojaan. Osana tilatehokkuuden selvitystä Rapal kartoitti, kuinka tyytyväisiä tutkimukseen osallistuneiden yritysten työntekijät ovat työympäristöönsä.

Tilatehokkuuden osalta Rapal Oy:n toteuttaman selvityksen tulokset ovat yhteneväiset muiden tilankäyttöä tarkastelevien tutkimusten kanssa. Kansainvälisen DTZ Global Office Occupancy Costs 2014 -tutkimuksen mukaan toimitilaa käytetään Suomessa väljemmin kuin muualla maailmassa, vaikka Helsingissä on maailman 15. kalleimmat tilakustannukset. Työpisteiden käyttöaste olikin Rapal Oy:n selvitykseen osallistuneissa yrityksissä keskimäärin vain 51 prosenttia. Kokoushuoneet olivat käytössä vain 39 prosenttia ajasta ja ne olivat useimmissa yrityksissä reilusti ylimitoitettuja. Tilankäytön tehostamisella saavutettavat säästöt kohoaisivat mitatuissa yrityksissä kymmeniin tai rakennusportfolion koosta riippuen jopa satoihin miljooniin euroihin.

Henkilöstölle teetetyissä kyselyissä työntekijät voivat arvioida nykyisen työympäristönsä soveltuvuutta omaan työhönsä. Kyselyyn vastanneista vain 60 % koki työympäristönsä tukevan ja helpottavan työskentelyä. Pääkaupunkiseudun yritysten toimitilat saivat kyselyssä moitteita muun muassa tilojen meluisuuden aiheuttamista keskittymisvaikeuksista, huonosta ilmanvaihdosta ja työtehtäviin sopimattomasta teknologiasta.

Kyselyistä nousi esille selkeä toive etätyömahdollisuuksien parantamiseen kaikissa tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä. Kyselyyn vastanneet tahtoisivat työskennellä kotoa käsin keskimäärin neljänneksen työajasta. Etätyötä tehdään kuitenkin keskimäärin vain kuusi prosenttia työajasta eikä etätyö ole osassa organisaatioista lainkaan mahdollista.

Rapal Oy:n toteuttama selvitys osoittaa, etteivät tilojen tehostaminen ja työviihtyvyyden parantaminen ole ristiriidassa. Selvityksen tyytyväisimmät työntekijät löytyivät yrityksistä, joissa hyödynnetään tilatehokkuudeltaan hyviä monitilaratkaisuja. Työympäristöä kehittämällä voidaan tehostaa toimitilojen käyttöä ja vapauttaa kiinteistöihin sidottuja varoja tuottavampaan käyttöön. Toisaalta tarkoituksenmukainen ja työntekoa tukeva työympäristö parantaa työntekijöiden tuottavuutta, viihtyvyyttä ja työhyvinvointia.

Rapal Oy:n kesällä 2014 toteuttamaan selvitykseen osallistuneiden 11 yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto on noin 60 miljardia euroa. Suurin osa yrityksistä oli suuria pörssiyhtiöitä. Selvitykseen osallistuneissa yrityksissä tutkittiin tilojen käyttöä kahden päivän ajan kävelymittauksin, jotka suoritettiin yritysten itse valitsemissa rakennuksissa. Lisäksi useimmissa mittaukseen osallistuneissa yrityksissä toteutettiin työympäristökysely, johon vastasi yhteensä 169 työntekijää.

Lue lisää selvityksestä lataamalla pdf-raportti tästä!

Järjestimme selvityksen tuloksista webinaarin 24.10.2014. Alla tallenne webinaarista!

Viimeisimmät