Valmennuksista tukea Optimaze.net -ohjelmiston käyttöön

26.8.2014 14:48

Optimaze-valmennukset sopivat niin aloitteleville käyttäjille kuin kokeneimmille ohjelmistokonkareille. Valmennuksia suositellaan järjestettävän esimerkiksi uuden käyttäjän saapuessa taloon tai kun ohjelmistossa otetaan käyttöön uusia moduuleja. Järjestämme sekä kaikille käyttäjille avoimia yleisvalmennuksia että asiakaskohtaisesti räätälöitäviä koulutuksia.

Optimaze-tilanhallinta

Optimaze-tilanhallintavalmennuksessa käydään läpi Optimaze.net -ohjelmiston perusperiaatteet, haku- ja suodatusominaisuudet, pohjakuvan toiminnot, tilojen määrittely sekä yleisimmät tilanhallintaraportit.

Valmennus on suunnattu aloittelijoille sekä kokeneemmille käyttäjille, jotka haluavat kerrata Optimazen ominaisuuksia. Valmennuksen kesto: 1 päivä

Optimaze -taloudenhallinta

Valmennuksessa tutustutaan Optimazen talousprosessiin sekä talousajoon tarvittaviin perustoimintoihin. Kurssilla selvitetään, miten tilakustannukset kirjataan, jotta niistä voidaan tuottaa tarvittavat tilakustannustiedot Optimaze.net -järjestelmään. Lisäksi käydään läpi, miten tilojen tilatiedot vaikuttavat kustannusten jakautumiseen tilojen käyttäjille.

Valmennus on suunnattu taloudesta vastaaville henkilöille. Valmennusta suositellaan myös pääkäyttäjille.

Valmennuksen kesto: 1 päivä

Optimaze-vuokrauksenhallinta

Kurssilla perehdytään vuokrauksenhallintaan liittyviin toimintoihin. Valmennuksessa kerrataan Optimazen perusominaisuudet lyhyesti. Lisäksi valmennuksessa harjoitellaan vuokrakohteen, vuokralaisen ja vuokranantajan luomista sekä sopimuksen laatimista ja sopimusraportointia.

Valmennus edellyttää Optimazen perusominaisuuksien hallintaa.

Valmennuksen kesto: 1 päivä

Optimaze-raportointivalmennus

Raportointivalmennuksessa opitaan hyödyntämään Optimaze.net Momentin ja Kanavan sekä Optimaze.net Panoraman raportteja. Valmennuksessa kerrataan Optimazen perusperiaatteet tilanhallinnan ja talouden näkökulmasta.

Valmennuksen kesto: 0,5 päivää

Optimaze-pääkäyttäjävalmennus

Pääkäyttäjävalmennuksen tarkoitus on auttaa ja tukea pääkäyttäjää hallitsemaan ja/tai valvomaan Optimazen operatiivista käyttöä organisaatiossa. Pääkäyttäjällä tulee olla ohjelmiston käytön osaamisen lisäksi ajantasainen käsitys mm. organisaation hierarkiasta, käyttöoikeuksista, raportoinnista, sidosryhmistä ja ajankohtaisista asioista. Pääkäyttäjävalmennus kustomoidaan aina asiakaskohtaiseksi. Pääkäyttäjävalmennus on syytä järjestää myös pääkäyttäjän vaihtuessa.

Valmennuksen kesto: 0,5 – 1 päivää.

RapalStudio -valmennuskurssi

RapalStudio on AutoCAD Architecturen apuohjelma, jolla toteutetaan pohjakuvat Optimaze.net järjestelmään. Pääkäyttäjä voi tehdä itse kuvamuutoksia hyödyntämällä RapalStudiota.

RapalStudio -valmennuskurssilla käydään läpi RapalStudio piirto-ohjelmiston logiikka ja olennaisimmat toiminnot. Kurssin jälkeen osallistujat osaavat luoda uusia tilanhallintakuvia sekä päivittää Optimaze.net -ohjelmistossa jo olevia kuvia.

Kurssille osallistumisen vaatimuksena on AutoCAD:in perusteiden hallinta sekä Optimaze-tilanhallintavalmennus.

Valmennuksen kesto: 0,5 – 1 päivää

Active-valmennuskurssi

Kurssilla käydään läpi Optimaze.net Activen toimintaperiaate vaiheineen: suunnittelu, mittaus ja raportointi. Valmennuksen aikana on myös mahdollista sijoittaa työpisteitä Momentin kautta ja määritellä mittausalueet. Valmennus suositellaan pidettävän alkavan kävelymittauksen yhteydessä.

Valmennuksen kesto: 0,5 päivää

Kiinnostuitko valmennuksista? Lähetä meille viesti tiedustellaksesi valmennuksista!

Viimeisimmät