EnglishKirjaudu:

Varma halusi tehostaa vuokrauksenhallinnan prosessejaan

24.4.2023 9:46

Varma on suomalaisen työn eläkevakuuttaja ja työkykyjohtamisen edelläkävijä sekä yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoittajista noin 5,6 miljardin euron kiinteistöomaisuudella. Vastuullisena kiinteistönomistajana Varma huolehtii kiinteistöjen energiatehokkuudesta ja tavoittelee kiinteistöjen hiilineutraaliutta energiankäytön osalta vuoteen 2030 mennessä. 

Nurmijärven kaupunki Toimiva vuokrauksenhallintajärjestelmä säästää työaikaa (3)Vastuullisuus Varman kiinteistöliiketoiminnassa

Vastuullisuuden huomioiminen kaikessa sijoitustoiminnassa tukee sekä Varman tavoitetta ensiluokkaisesta sijoittamisesta että asemaa pitkäaikaisena eläkesijoittajana. Vastuullisuus tulee esiin kiinteistöliiketoiminnan jokaisella osa-alueella: vuokraus- ja ylläpitotoiminnassa, kiinteistöinvestoinneissa ja rakentamisessa. Vastuullisuus ulottuu myös toimitusketjuun. Varma tekee vuosittain paljon hankintoja mm. rakennuttamiseen, kiinteistöjen ylläpitoon ja it-palveluihin, joista valtaosa kohdistuu kotimaahan. Odotusarvo on, että sopimussuhteessa olevat toimittajat noudattavat Varman yritysvastuuvaatimuksia. Lue lisää Varman vuosi- ja yritysvastuuraportista.

Vuokrauksenhallintajärjestelmän tavoitteena on kehittää ja tehostaa kiinteistöliiketoiminnan prosesseja

Varma valitsi Optimaze Lease -ohjelmiston vuokrauksenhallintajärjestelmäkseen, sillä järjestelmä oli moderni ja erottui edukseen kilpailutusprosessin aikana. Lisäksi pääsimme kehittämään ohjelmistoa yhdessä Rapalin kanssa, niin järjestelmäprojektin aikana kuin myös projektin jälkeen yhteisen jatkokehityksen kautta. Järjestelmähankinnan tavoitteena oli erityisesti kehittää ja tehostaa Varman kiinteistöliiketoimintaan liittyviä prosesseja, toteaa Joel Kasurinen, liiketoiminnan kehitysasiantuntija, Varma.

"Optimaze on tarjonnut Varmalle lisäarvoa kiinteistöliiketoiminnan prosesseihin muun muassa graafisella tilanhallinnalla sekä uusilla integraatiomahdollisuuksilla liittyen esimerkiksi kulutushallinnan laskutukseen.

Erityisenä tavoitteenamme on se, että voimme myös tulevaisuudessa kehittää Optimaze Lease -ohjelmistoa muuttuvien liiketoimintaympäristön vaatimusten mukaisesti, jatkaa Joel.

Optimaze Lease vuokrauksenhallintaohjelmiston käyttöönotto Varman kanssa

Helmikuussa 2020 Rapalilla oli ilo saada Varma Optimaze Lease -ohjelmiston asiakkaaksi. Käyttöönottoprojekti poikkesi merkittävästi normaalista Optimaze käyttöönottoprojektista, sillä projektin aikana kehitettiin uuden Lease -vuokrauksenhallinta ohjelmiston toiminnallisuus. Yhteistyö Varman kanssa uuden Lease -ohjelmiston määrittelyssä, testauksessa ja käyttöönotossa sujui kuitenkin erittäin hyvin. Toimiva yhteistyö Varman kanssa projektin kaikilla tasoilla varmisti osaltaan projektin onnistuneen lopputuloksen, sanoo Jukka Katainen, projektipäällikkö, Rapal – part of EG. 

Tiivis yhteistyö Varman kanssa jatkuu normaalin päivittäisen tuotantokäytön lisäksi Lease -ohjelmiston kehityksen ja uusiin versioihin tulevien ominaisuuksien ideoinnilla ja priorisoinnilla osana Lease -ohjelmiston kehityssalkun hallintaa, jatkaa Jukka.

African-American man using MacBook Pro_Lease_edustuskuva-1

Optimaze Lease palvelee sekä vuokraajia että vuokralaisia

Optimaze Lease tarjoaa monipuolisen ratkaisun kiinteistönomistajille sekä kiinteistö- ja vuokrapäälliköille. Se kattaa muun muassa vuokrasopimustietojen ja dokumenttien hallinnan, graafisen tilanhallinnan, sähköisen allekirjoituksen ja laskutusaineiston muodostamisen. Vuokrauksenhallintaohjelmisto auttaa yrityksiä automatisoimaan ja tehostamaan manuaalisia prosesseja, vähentämään inhimillisiä virheitä, parantamaan asiakaskokemusta sekä seuraamaan ja raportoimaan tärkeitä tunnuslukuja.

Ulosvuokraus -työkalujen avulla yritys pystyy hallitsemaan vuokraustoiminnan keskeisiä asiakas- ja sopimusprosesseja. Sisäänvuokrauksen hallinnassa yritys voi tarkastella vuokraamiensa tilojen sopimustietoja, kuten voimassaoloehtoja, tulevia vuokramääriä, mahdollisia korotuksia ja jäljellä olevia vuokravastuita.

Haluasitko sinä kuulla lisää, miten voisitte: 
•    hallita tiloihin liittyviä vuokrasopimuksia yhdessä paikassa?
•    käyttää pohjapiirroksia hahmottaaksenne vuokraustilanteen visuaalisesti?
•    täyttää sopimuslomakkeet helposti jokaiselle sopimustyypille (tiloista ja liiketiloista asuntoihin)?
•    asettaa automaattiset hälytykset sopimustapahtumiin?
•    hyödyntää monipuolista raportointia joka tukee myös ajanhallintaa (esim. ALV-raportointija rent-roll)?
•    nopeuttaa vuokrasopimusten tekoa sähköisen allekirjoituksen avulla?
•    automatisoida ja tehostaa vuokrankorotuskirjeiden muodostuksen, vuokralaskutuksen, kulutusperusteisen laskutuksen sekä vuokrankorotusten ja porrastusten laskemisen?

Täytä alla oleva lomake, niin olemme pikemmiten yhteydessä sinuun ja kerromme lisää!