EnglishKirjaudu:

Digiloikan edelläkävijä Verohallinto valitsi Optimaze Worksense -älytoimistoratkaisun

23.10.2020 14:59

Verohallinto on valinnut Rapalin Optimaze Worksense -älytoimistoratkaisun suurimpien toimipaikkojensa tilatietojärjestelmäksi. Järjestelmällä tehostetaan Verohallinnon monitilatoimistojen tilankäyttöä ja visualisoidaan reaaliaikaista käyttöaste- ja sisäolosuhdedataa.  

Työntekijä voi mm. tehdä työpiste- ja huonevarauksia mobiilissa käyttöliittymässään, työympäristöammattilainen kerätä dataa ja optimoida tilankäyttöä.

IoT-teknologiaan perustuva Optimaze Worksense -sovellus tukee modernia, digitaalista työympäristöä. 

Järjestelmän avulla Verohallinto sujuvoittaa työtekijöidensä työpäivää monitilatoimistoissaan mm. mahdollistamalla työpiste- ja tilavaraukset mobiilisti, visualisoimalla reaaliaikaista tilakäyttöä ja sisäolosuhdetietoa. Samalla toimipaikkojen tiloista kerätään automaattisesti käyttöastedataa tilankäytön optimointia ja parantamista varten.

Verohallinnon uuden tilatietojärjestelmän tavoitteena on myös auttaa tehostamaan toimipaikkojen tilankäyttöä faktaperusteisesti. Optimaze Worksensen avulla monitilatoimistojen työpisteiden ja neuvotteluhuoneiden käyttöasteen mittaukset sekä sisäolosuhteiden (kosteus, lämpötila ja CO2-pitoisuus) laaduntarkkailu tapahtuu automaattisesti ja data on käytössä reaaliaikaisesti.

Optimaze Worksense tuo työntekijöille sujuvuutta työympäristön käyttöön, sillä koko henkilökunta voi tarkastella työpisteiden ja neuvotteluhuoneiden tilatietoja infotaulujen, henkilökohtaisten työasemien ja mobiililaitteiden kautta. Työntekijät voivat mm. etsiä ja varata nopeasti vapaita tiloja.

Tilahallinnan ammattilaiset käyttävät tietoa arvioidessaan toimistojen käytön uutta normaalia. Verohallinnon toimitilapäällikkö Olli Aalto

Tavoitteena jatkuva työympäristöjen käytettävyyden optimointi

"Haluamme Verohallinnossa jatkuvasti parantaa työympäristöjen käytettävyyttä ja Worksensen käytön laajentaminen on merkittävä askel sujuvampaan arkeen", sanoo Olli Aalto, Verohallinnon toimitilapäällikkö, ja jatkaa: "Olemme kokeilleet järjestelmää jo aikaisemmin tukitilojen käytettävyyden ja olosuhdetietojen visualisoinnin osalta ja nyt pääsemme laajentamaan käyttöä työpistetasolle asti suurimmilla toimistoillamme. Olemme tyytyväisiä, että pääsemme jatkamaan yhteistyötä tutun kumppanin kanssa."

"Henkilöstölle Worksense tuo varmuutta siitä, että työpisteitä on käytettävissä. Lisäksi järjestelmä helpottaa tiloissa navigointia ja itselle sopivimman työpistealueen löytämistä. Meille tilahallintaan taas saamme arvokasta jatkuvaa tietoa tilojen käytöstä ja tämä tulee olemaan merkittävässä roolissa kun dataan pohjautuen pääsemme aikanaan arvioimaan toimistojen käytön uutta normaalia", Aalto summaa.

"On hienoa olla tukemassa Verohallintoa tuomalla Optimaze Worksense -älytoimistopalvelu käyttöön useissa heidän kohteissa”, kommentoi Maija Patjas, Chief Relationship Officer, Rapal.

”Verohallinnossa on tehty systemaattisesti ja pitkään töitä sen eteen, että työympäristö tukee muuttuvaa toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Optimaze Worksense helpottaa työntekijöiden elämää monitilaympäristössä ja toisaalta tuottaa faktaa päätöksenteon tueksi tiloista vastaaville henkilöille." 

Optimaze Worksensen smart office -ratkaisu koostuu työpisteiden ja neuvotteluhuoneiden käytön havainnointiin tarkoitetuista antureista, ilmanlaadun mittausantureista ja näistä tietoa keräävästä ja esittävästä ohjelmistosta SaaS palveluna. Järjestelmä hyödyntää Optimaze-pohjakuvia ja -tilatietoja.

Optimaze Worksense otetaan käyttöön Verohallinnon toimipisteissä Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa 31.12.2020 mennessä, ja Tamperella ja Turussa 31.3.2021 mennessä. Näissä viidessä toimipisteessä on noin 2500 työpistettä ja 250 neuvotteluhuonetta. Järjestelmää voidaan myöhemmin laajentaa myös muihin toimipisteisiin. Verohallinnossa työskentelee 5000 henkilöä 60 eri toimipisteessä.