SuomiLog in:

Optimera och framtidssäkra er arbetsplats

Hybridarbete kan ännu tyckas lite främmande, men med rätt förberedelser kan modellen innebära en framgångsrik arbetsplatsstrategi. Flexibelt och hybridt arbete har redan varit arbetsplatsstrategin för flera företag redan innan pandemin. Nu har ett bredare intresse vaknat för att erbjuda medarbetare möjlighet att mer aktivitetsbaserat och dynamiskt kunna välja plats, tid och samarbetsmetod.

En attraktiv arbetsplats erbjuder en medarbetarupplevelse där arbetsmiljö och arbetssätt går smidigt hand i hand för att stötta såväl välmående, samhörighet och produktivitet. Arbetsgivarna tävlar allt oftare om talanger med moderna och flexibla arbetsplatser, som stöder medarbetarnas behov, preferenser och aktiviteter med både fysiska utrymmen och digitala lösningar. Inlärningsmiljöer som skolor och universitet tar likväl stora steg emot öppna, flexibla och delade arbetsmiljöer där stöttande av olika kognitiva behov möter den cirkulära ekonomins principer.

rapal_lounge_2019_resized

Arbetsmiljöutvecklare och fastighetsägare strävar samtidigt att konstant hålla arbetsmiljön relevant på ett hållbart sätt så att flexibilitet, bruk av kontorsytor, kostnader samt miljöinverkan kan optimeras smart och kontinuerligt. I över 20 år, har vi därför utvecklat digitala verktyg och lösningar för skapande och förvaltande av bättre arbetsplatser med hjälp av data. Våra lösningar och analyser hjälper er kartlägga, analysera, uppfölja, supporta och vidare utveckla den optimala arbetsmiljön i en konstant föränderlig värld. Våra lösningar är alla delar av en större Optimaze –platform för utveckling och förvaltning av fastigheter med fullt integrerade verktyg, men de kan även användas separat och skalas upp enligt behov.

Smarta kontor med IoT, sensorer och mobil app

Optimaze Worksense has an easy-to-use interface based on a floor plan view. It works just as well on your desktop browser, lobby screens and smart phone.

Skapa en bättre medarbetarupplevelse med Optimaze Worksense

Samla in långtidsdata från din arbetsmiljö för kontinuerlig förbättring, alltmedan du hjälper skapa en bättre daglig medarbetarupplevelse i realtid med hjälp av sensorer, IoT nätverk, digitala skärmar och mobilappar. Är luften torr, koldioxidhalten hög, temperaturen rätt eller ljudnivåerna för höga? ”Bring your own device”, kolla appen! Vilka skrivbord är populärast, vad är beläggningen av mötesrum och hur länge väntar man i matkön i personalrestaurangen? Analysera och filtrera data på din ”Worksense analytics online dashboard”.

En digital arbetsplats

Erbjud din organisation att virtuellt orientera sig i byggnaden och använda de delade resurserna på kontoret på ett smart och smidigt sätt - genom bla. mobil rumbokning, lokaliserade felanmälningar samt realtidsdata om var de kan finna lediga skrivbord och parkeringsrutor, kötider i kafeterian mfl. Med Optimaze Worksense hjälper du medarbetarna ta del i den cirkulära ekonomin på ett lätt och vardagligt sätt, och dessutom minska på miljöavtrycket och fastighetskostnaderna.

Fakta för proffsig arbetsmiljöutveckling

Optimaze Worksense är din smarta kontorslösning som dagligen hjälper spara på medarbetarnas tid, energi och nerver - allt medan du kan följa med inomhusluften, minska på slöseri av obrukade ytor och optimera effektivt bruk av uppvärmda kvadrater både ur ekonomisk och miljövänlig synvinkel. Insamlad sensordata kan även användas för att optimera städningsplaner och –rutter, eller att optimera mattillredningen för att minska på bortkastad mat. Läs mer (på engelska).Boka en Demo

Beläggningsmätningar och kartläggningar av arbetsplatser

Space utilization measurement with Optimaze Measure is easy and intuitive

Förstudier och projektuppföljning med Optimaze Measure analytik.

Våra lätta och snabba Optimaze Measure -lösningar stöder projektlika kartläggningar av arbetsmiljöer för olika behov i olika faser. Beläggningsmätningar och enkäter behövs typiskt som en del av förstudier och behovsanalyser, kalkyler, beslutsfattning och evidens-baserad design. Efter enstaka förändringsprojekt och flyttar görs uppföljningar, utvärderingar och efteranalyser för fortsatt arbetsmiljöutveckling.

Sensorer, observationer och enkäter

Med hjälp av en passlig kombination av sensorer, observationsdata och personalenkäter kan du smidigt samla in både kvantitativ och kvalitativ data om hur tex. skrivborden och mötesrum används, och hur beläggningen samt medarbetarupplevelsen ser ut i allmänhet. Vi erbjuder både assisterade och full-service projekt. Har ni regelbundet behov, kan ni skaffa en egen self-service lisens.

Analysera aktiviteter för ett aktivitetsbaserat kontor

Varje aktivitetsbaserat kontor är unikt, eftersom varje organisations struktur, processer, personal och arbetssätt är olika. För att kunna förstå samt stötta en organisation på det bästa sättet med relevant design för olika kognitiva behov, arbetssätt och möteskulturer, kan du samla in observationsdata om aktiviteter, gruppstorlekar och annat som äger rum runt om på kontoret. Sedan kan du analysera hur olika utrymmen används idag, och fundera ut med din organisation om hur det kunde fungera bättre. Läs mer (på engelska)

 

Boka en Demo

Property & Facility Management

Digitaliserad fastighetsförvaltning med Optimaze.Ta steget vidare till digitaliserad fastighetsförvaltning med Optimaze.

Fastighetsförvaltning i den digitala tidsåldern är en hel del mer än bottenplaner, hyreskontrakt och kalkyler i digitala pdf- eller xls- filer. Tänk på hur intelligenta bottenplaner (BIM), IoT, sensorer, online kalendrar, byggnadsautomation och andra system kan kombineras och integreras med en modulär och öppen IWMS-platform. Möjligheterna är stora för dem som äger fastigheter eller förvaltar större portföljer och kampus.

Ifall ert behov av att utveckla och förvalta omfattar mer än utveckling av enstaka arbetsmiljöer ur ett användarperspektiv, bekanta er då med vad Optimaze har att erbjuda på större skala för professionell förvaltning av den byggda miljön. Det modulära systemet erbjuder på svenska diverse verktyg som tar hänsyn bla. till ekonomi och hållbarhet:

 • Förvaltning av fastighetsportföljer
 • Lokal – och utrymmeshantering
 • Förvaltning av kostnader & intern hyra
 • Hyresavtalshantering
 • Servicekontrakthantering
 • Flytthantering
 • Räddningsplaner
 • Planering av förändringsscenarier
  IFRS rapportering
 • Integrationer till andra system, IWMS360° 
Läs mer om Optimaze (på engelska).

Insikter och benchmark data

Optimaze Workplace Review innehåller benchmarking data.

Ta vara på de insikter vi samlat i Optimaze Workplace Review. 

Optimaze Workplace Review är en gratis årlig rapport med olika insikter och nyckeltal kring arbetsmiljöer och flexibla arbetssätt. Den innehåller bland annat anonymiserad benchmarking data, som vi samlat in från våra kunders och partners beläggningsmätningar under de gångna åren. Ta gärna fram statistiken för att väcka intresset kring ämnet i din ledningsgrupp, och använd datat för att jämföra ert eget data gentemot andra så ni kan sätta passliga mål för nästa för eget bruk av kontorsutrymmen.

Ladda ner Optimaze Workplace Review gratis!
Jobbar du med inlärningsmiljöer? Ladda ner vår gratis guide

 

Optimaze_logo_product.png
Book a free demo of our IoT-based Optimaze Worksense occupancy sensors.

Varför använda Optimaze lösningar, och jobba med oss?

 • 100% SaaS-baserad mjukvara, tillgänglig överallt – även mobilt
 • Snabb och lätt analytik från datainsamling till rapportering
 • Värdefullt, användbart data med visualiseringar
 • Öppen, flexibel plattform med integrationsmöjligheter
 • Säker – ert data är ert eget och i gott förvar
 • Modulärt, integrerat och skalbart system (t.ex. IWMS)
 • Användargränssnitt och online support på svenska
 • Vi är inte bara ett IT-företag; vi har djup in-house expertis i fastighetsledning och arbetsmiljöutveckling
 • Vi förstår kundbehoven och vet vad vi talar om.
Brett nätverk av lokala och globala partners som kan stötta er med ett bredare utbud.
Boka en Demo

Kontakta oss:

Rainer Lund
Head of International Sales 
+358 407373925