Työympäristöstä tuottavuuteen – osa 1

8.12.2016 15:27

Tuottavuus-sana on monien yritysjohtajien huulilla tällä hetkellä. Käymälläni Workplace Manager -kurssin yhdellä luennolla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Matti Pohjola käsitteli Suomen talouden romahdusta työn tuottavuuden näkökulmasta.

Romahdus ei liity työvoimakustannuksiin, koska palkkakehityksemme 2000-luvulla on ollut samanlaista kuin esim. Saksassa ja Ruotsissa. Tilanne liittyy työn tuottavuuden kasvun pysähtymiseen. Syy tähän ei ole myöskään työtuntien määrä, koska olemme 2000-luvulla tehneet yhtä paljon töitä kuin aiemminkin eikä määrä ole olennaisesti muuttunut.

Ongelma on se, että Suomen perinteisesti menestyksekkäät teollisuuden alat kuten elektroniikka- (lue Nokia), metsä-, metalli- ja koneteollisuus ovat kaikki sukeltaneet epäedullisen hintakehityksen, globaalin kilpailun ja markkinoiden muutosten takia. Suomen teollisuuden rakenne on siis heikolla pohjalla ja sen osuus bruttokansantuotteesta on pudonnut 25 prosentista 15 prosenttiin 2000-luvun alusta. 1

Miten tuottavuutta voidaan nostaa?

Kilpailukyky ja kannattavuus syntyvät (1) tuotteiden ja palveluiden hintojen ja niiden tuottamisen kustannusten erotuksesta saatavasta voitosta sekä (2) tuottavuudesta. Tuotteiden ja palveluiden hintoihin sekä niiden tuottamiseen tarvittavien raaka-aineiden ja välituotteiden hintoihin yritys ei normaalisti voi vaikuttaa. Poikkeuksia toki on, mutta haluan nostaa tuottavuuden esille asiana johon yritys voi itse vaikuttaa merkittävästi.

Tuottavuus on arvonlisäystä työlle, jota tehdään, ja tuottavuutta voidaan nostaa innovoinneilla, kuten:

  • luomalla uusia tuotteita ja palveluita
  • tekemällä työt paremmin ja fiksummin
  • uusilla teknologioilla tukemaan ylläolevia

Vaikka tuottavuus on joissakin työyhteisöissä jopa kirosana tai tabu, on selvää, että tuottavuutta on pyrittävä nostamaan. Tässä on myös muistettava ero tuottavuuden ja tehokkuuden välillä. Tuottavuus voidaan nähdä lisäarvona: tehdään oikeita asioita fiksummin, mikä tuottaa yrityksen asiakkaalle lisäarvoa. Tehokkuus voidaan nähdä lisäarvona yritykselle itselleen, eli tehdään asiat nopeammin ja tehokkaammin, säästetään kustannuksista tai tehdään enemmän voittoa.

Nostetta tuottavuuteen voi hakea investoimalla työympäristöön ja henkiseen pääomaan.

Tuottavuuden lisäämisen ei kuitenkaan tarvitse tapahtua ankaran mittaroinnin kautta. Nostetta voi hakea myös investoimalla työympäristöön ja henkiseen pääomaan, joita kehittämällä voidaan mahdollistaa tuottavuuden kasvua. Jatketaan tästä aiheesta seuraavassa kirjoituksessani: stay tuned.

Blogisarjan 2-osa