Edistämme infran kustannustiedon ja tietomallipohjaisten suunnitelmien yhteensovittamista

Olemme aloittaneet yhdessä Civilpoint Oy:n kanssa hankkeen infra-alan kustannusohjauksen kehittämiseksi. Kehityshankkeen tavoitteena on pilotoida seuraava menetelmä:

  1. Tietomallipohjaisten infrasuunnitelmien määrätieto viedään avoimien rajapintojen kautta hinnoiteltavaksi Fore-kustannuslaskentaohjelmistoon ja
  2. tuodaan sieltä oikeassa muodossa takaisin suunnitteluohjelmistoihin. 

Saamme tukea kokeilulle KIRA-digi –hankkeelta, jonka tavoitteena on vauhdittaa kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota. 

Tiedon_siirto_kuva1.png

Tiedon siirto tavoitetilassa

Määrätiedonhallinnan ja kustannusarvioinnin prosesseissa on selkeitä kehittämistarpeita

Nykytilanteessa tietomallipohjaisen infrasuunnitelman sisältämä määrätieto ei sovellu sellaisenaan vietäväksi Foreen hinnoittelua varten. Suunnittelijat tarvitsevat määrätietojen tuottamiseen tietomallipohjaisen Inframodel (LandXML)-siirtoformaatin lisäksi Excel-pohjaisia määräluetteloita.

Tietojen syöttö vaatii suunnittelijalta paljon manuaalista työtä, jonka vuoksi määrämittaus ja kustannusarviointi tehdään usein vasta suunnittelun jälkeen eikä sen yhteydessä. Tämä selittää osittain rakennushankeiden kustannusylitykset.

Tavoiteenamme on parantaa suunnitteluprosessia tuomalla kustannusohjaus aidosti osaksi suunnittelutyötä 

Hankkeen tulosten avulla pyrimme saamaan kustannusarvioinnin ajantasaisemmaksi ja automaattisemmaksi osaksi suunnittelutyötä. Sillä on erityisen suuri vaikutusmahdollisuus parantaa infrahankkeiden kustannusohjausta.

Toisena hyötynä näemme tiedon rikastamisen suunnitteluprosessissa. Rakennusosan taustalla olevan panosrakenteen tai muiden selittävien tekijöiden, esimerkiksi olosuhdetekijöiden, avulla on mahdollista tuoda arvokasta tietoa takaisin tietomallipohjaiseen infrasuunnitelmaan. 

Lisäksi tietojensyötön jäädessä taka-alalle, suunnittelijat voivat keskittyä suunnitteluratkaisujen taloudelliseen optimointiin ja vertailuun.

Prosessi_kuva2.png
Tavoitetilan prosessikaavio

Reaaliaikainen kustannusohjaus mahdollistaa kansantaloudellisesti merkittävät kustannussäästöt

Pitkän tähtäimen visionamme on kehittää menetelmä, jolla suunnitelmien päivittyessä kustannusarvio päivittyy reaaliaikaisesti ja tarkennetut kustannussuunnittelun tiedot siirtyvät avoimen rajapinnan kautta takaisin tietomallipohjaiseen infrasuunnitelmaan. Tällöin kustannusvaikutukset ovat heti havaittavissa ja niitä voidaan ohjata kohti taloudellisempia ratkaisuja. 

Aikataulu ja osallistujat

Hanke on aloitettu kesäkuussa 2017 ja se valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.
Hankkeen toteutuksesta vastaavat Rapal Oy ja Civilpoint Oy. Kehitystyötä ohjaavat ja rahoittavat Liikennevirasto, Helsingin kaupunki, Espoon Kaupunki, Tampereen kaupunki, Vantaan kaupunki sekä Turun kaupunki. Lisäksi projektin tuloksia raportoidaan buildingSMART Finland -tietomallintamisen yhteistyöfoorumiin.

Mikä on KIRA-digi

Saamme tukea kehitykseen KIRA-digi-hankkeelta

KIRA-digin

  • tavoitteena on vauhdittaa kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota
  • visiona on avoin ja yhteentoimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi.

Hallituksen kärkihankkeessa ovat mukana ministeriöt, kunnat ja KIRA-foorumi.

Fore_logo_product.png
FI_Kira_digi_hanke_logo.gif

Ota yhteyttä:

Kalle Häyrinen
Account Manager
+358 443545978
kalle.hayrinen@rapal.fi

Kirsi Lilja
Project Manager
+358 7386342
kirsi.lilja@rapal.fi

Yhteydenottolomake