EnglishKirjaudu:

Referenssit

Asiakkaidemme kokemukset kertovat parhaiten työmme tuloksista. 
Takaisin

Kajaanissa korjausvelkaa hallitaan todellisilla luvuilla

10/11/2017

Kajaanissa katu- ja vesihuoltoverkostojen korjausvelka pysyy hallinnassa Rapalin laskelmien avulla. Laskelmat perustuvat Foren hintatietoihin ja Kehto-kehityshankkeissa luotuihin korjausvelan laskentamalleihin sekä laskentaperiaatteisiin.

Matti Nousiainen, Kajaanin kaupunki, kaupungininsinööri

"On tärkeää, että teemme päätökset selvityksien ja raporttien pohjalta",

Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, Kajaanin kaupunki

Korjausvelka hallintaan laskelmilla

Kajaanin kaupunki on ollut eturintamassa korjausvelan haltuunotossa: laskenta on tärkeä osa infraomaisuuden hallintaa. Rapal teki Kajaanille ensimmäisen laskelman vuonna 2014 ja se kattoi koko kaupungin katu- ja vesihuoltoverkoston. Laskelmien lisäksi Rapal toimitti myös priorisointisuunnitelman kunnossapitotoimenpiteille.

Matti Nousiainen (kaupungininsinööri ja Kunnallistekniikka –ja liikuntatulosalueenpäällikkö) kuvaa lähtötilannetta: ”Meitä kiinnostivat todelliset euromäärät nykyisestä velasta ja tulevista investoinneista. On tärkeää, että teemme päätökset selvityksien ja raporttien pohjalta.”

Ennen ensimmäistä Rapalin tekemää laskelmaa kaupungin henkilökunta oli itse tehnyt laskelmat ja laatinut joitain priorisointitaulukkoja.

Rapal päivitti laskelmat tehtyjen toimenpiteiden mukaan vuonna 2017. Uudessa laskelmassa on muun muassa otettu maaperätietoja paremmin huomioon ja käytetty päivitettyjä hintatietoja.

Säästöjä katu- ja vesihuoltoverkoston yhteisellä toimenpidesuunnitelmalla

Kajaanissa säästetään rahaa tekemällä suunnitelmat yhdessä. Korjauksissa oli aika paljolti menty vesihuollon ehdoilla. Nyt toimintaa on voitu muuttaa systemaattisemmaksi: vesihuollon sekä katujen remontit pyritään yhdistämään ja sillä saavutetaan säästöjä.

Nousiainen on tyytyväinen kehitykseen: ”Korjataan oikeita kohteita oikeaan aikaan. Yhteisellä suunnitelmalla saamme saneeraustoimenpiteet priorisoitua oikein.”

Kajaanissa päätöksenteko helpottui

Kajaanissa tehdään 5-vuotissuunnitelma, joka esitellään päättäjille. Korjausvelkalaskelmien avulla on helppo osoittaa päättäjille, mistä kustannukset koostuvat ja miten korjausvelka kehittyy.

”Rapalin laskelmien tulokset ovat yhteismitallisia verrattuina muihin kaupunkeihin ja kuntiin. Tällä on iso vaikutus: voimme helposti osoittaa päättäjille vuosittaisten korjauksien tarpeen. Näin rahoitus ohjataan oikein ja korjausvelka pysyy hallinnassa”, sanoo Nousiainen.

Asukkaille selkeää tietoa

Myös asukkaat hyötyvät: he näkevät, millä perusteilla korjauskohteita aikataulutetaan ja mihin saneeraukset perustuvat. Kun korjaukset tehdään kerralla, koituu siitä myös vähemmän haittaa asumiselle.

Yhteistyö Rapalin kanssa toimii

Koko kaupungin korjausvelanlaskenta vaatii aikaa ja henkilökuntaresursseja.

Nousiaisen mukaan konsultoinnista on suuri apu: Rapalin konsulttiapu on ollut erittäin hyvä tuki toiminnallemme. Selvityksen tekeminen vaatii resursseja ja omalla porukalla on kiire. Ulkopuolisen tekemä selvitys lisää myös uskottavuutta.”

Nousiainen on myös tyytyväinen yhteistyöhön kokonaisuudessaan: Yhteistyö Rapalin kanssa on mennyt hyvin. Rapalin kanssa on pidetty palavereita myös Lyncissä: näin on voitu joustavasti hoitaa myös pienempiä kysymyksiä, kuten väliraporttien läpikäynti.”

Yhteistyötä on myös laajemmalla tasolla. Kajaanin kaupungilla on käytössään myös Rapalin Fore -infran kustannuslaskentaohjelmisto ja kaupunki on osallistunut infran ylläpidon kustannusvertailuun.