Analysoi tilankäyttö Optimaze Measurella

Optimaze Measure on kohtuuhintainen ja nopea menetelmä tilojen käyttöasteen mittaukseen. Mittaus kertoo, kuinka työpisteitä, tilapäisiä työpisteitä, hiljaisia tiloja, kokoushuoneita ja muita tiloja käytetään ja onko niiden kapasiteetti sopiva organisaatiosi tarpeisiin. Optimaze Measurea voidaan käyttää myös muun muassa laboratorioiden ja koulujen käyttöasteiden mittaamiseen

Miksi tilankäytön analyysi kannattaa tehdä?

Maailmanlaajuisen Toimiva Työympäristö -tutkimuksemme mukaan yritysten käytössä on keskimäärin 54 % kaikista työpisteistä. Suhdeluku on vieläkin matalampi niissä yrityksissä, joissa on käytössä joustavia työnteon tapoja. Samalla tilakustannukset voivat olla yrityksen toiseksi suurin kustannuserä. 

Tilankäytön analyysi kertoo, kuinka työntekijät tällä hetkellä työskentelevät, mitä eroja liiketoimintayksikköjen välillä on ja miten tilannetta voidaan parantaa. Lue aiheesta lisää blogistamme 11 syytä mitata toimistotilan käyttöä.

Aktiviteettimittausominaisuus tallentaa tietoa työn teon tavoista

Tilankäytön analyysin yhteydessä on mahdollista kerätä myös reaaliaikaista tietoa tiloissa tapahtuvasta toiminnasta. Työympäristön käyttötiedot ja aktiviteettimittauksen tulokset kertovat yhdessä, kuinka hyvin työtilat sopivat tarkoitukseensa. Tulosten avulla työympäristöä voidaan kehittää tukemaan paremmin päivittäistä työskentelyä. Aktiviteettien mittaus kattaa muun muassa yksilötyön, yhteistyön, viestinnän ja asiakaspalvelun.

iPad_Measure_fi.png

Optimaze Measure on helppo ja intuitiivinen työkalu. Valitse työpiste pohjakuvasta ja merkitse mitä työpisteellä tapahtuu. Voit muokata seurattavat aktiviteettityypit organisaatiosi tarpeiden mukaan. 

Reaaliaikainen raportointi helpottaa tulosten käsittelyä

Optimaze Measure tuottaa monipuolisia tilankäyttöraportteja ja avainlukuja mitatun käyttö- ja aktiviteettidatan pohjalta. Tilastot ovat helposti saatavilla Optimaze Measuren käyttöliittymässä, jonka kautta ne voidaan välittää myös muille sidosryhmille. Tulokset esitetään graafisessa muodossa, joka tarjoaa nopean yleiskuvan ja myös yksityiskohtaisempaa tietoa tilojen käytöstä.

Optimaze Measuren edut

  • Joustava, nopea ja helppo tapa mitata tilankäyttöä
  • Vertailu mahdollista sisäisesti, yhtiötasolla ja maailmanlaajuisesti
  • Reaaliaikaiset automaattiset raportit
  • Ei laiteasennuksia
  • Kustannustehokas
  • Manuaalista seurantaa tehokkaampi
  • Tarkempi kuin sensorit
  • Tunnistaa varatut työtilat ja työskentelytavat

Katso video tilankäytön mittauksista

Optimaze Measure on helppo ja intuitiivinen työkalu tilankäytön mittaamiseen. Videolla esiteltyjen ominaisuuksien lisäksi, voit nyt mitata tiloissa tapahtuvia aktiviteetteja.

Jatkuva tilankäytön analyysi

Työtapojen kehittyminen alkaa vasta sen jälkeen, kun tilamuutokset ovat valmiina tai toimintolähtöinen työskentely aloitettu. Ihmisiltä vie hetken aikaa oppia, mikä on paras tapa käyttää eri tiloja.  Sen lisäksi työskentelytavat tai esimerkiksi liiketoimintayksikköjen rakenteet muuttuvat nopeammin kuin toimistojen perinteiset tilaratkaisut.

Tuottavan työskentelyn edellytyksenä on, että ihmisillä on käytössään sopivat työtilat. Ihannetapauksessa tilankäytön analyysi suoritetaan määräajoin, vähintään kahdesti vuodessa.

Analyysi auttaa tunnistamaan mahdollisia pullonkauloja (esimerkiksi hiljaisten tilojen puute) ja hyödyntämään vähällä käytöllä olevia tiloja tehokkaammin.

Tarjoamme sekä sensoriratkaisut että havainnointiohjelmiston. Kysy meiltä jatkuvaa tilausta – olipa tarve pääkonttoriinne tai eri kohteisiin maailmanlaajuisesti. Jatkuvien tilankäyttömittausten avulla voidaan varmistaa, että työntekijöillä on hyvä fyysinen työympäristö.

Kiinnostuitko tilankäytön mittauksista?

Varaa Optimaze Measure -työkalun demo!

Varaa demo

Optimaze_logo_product.png
Rapal_brand_0202.jpg

Varaa Optimaze Measuren demo!

Opit, kuinka voit kehittää työympäristöäsi tilankäytön mittausten avulla.

Varaa demo

Ota yhteyttä:

Pontus Kihlman
Executive Consultant
+358 405715356
pontus.kihlman@rapal.fi

Maija Patjas
Director, Workplace Management Services
+358 440312256
maija.patjas@rapal.fi