Deloitte ja Rapal yhteistyöhön – kokonaisvaltaista palvelua työympäristön kehittämiseen

13.6.2012 13:10

Kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio Deloitte ja rakennetun ympäristön taloudenhallinnan asiantuntija Rapal Oy ovat käynnistäneet työympäristön kokonaisvaltaiseen kehittämiseen keskittyvän yhteistyön. Palvelukokonaisuus käsittää integroidun lähestymistavan, jolla organisaatioiden on mahdollista johtaa työympäristöään tukemaan entistä paremmin liiketoiminnan tavoitteita.

Teknologian kehityksen myötä organisaatioilla on uudenlaisia mahdollisuuksia tukea asiantuntijatyötä niin toimitila- kuin teknologiaratkaisujen avulla. Parhaan tuloksen tuottamiseksi ratkaisut on rakennettava organisaation strategisten tavoitteiden lähtökohdista ja muutokselle on löydettävä taloudelliset perustelut. Tilojen ja työvälineiden ohella tulee huomioida myös henkilöstön ja esimiestyön sekä organisaatiokulttuurin näkökulmat. Asiantuntijoiden työtä ja työympäristöä koskettava muutos on monitahoinen ja usein vaikea prosessi, jonka hyvä johtaminen on tärkeää.

Kokonaisratkaisu kattaa työympäristön strategisen kehittämisen koko paletin: nykytilan selvittämisen, tulevaisuuden ympäristön suunnittelun ja siihen siirtymisen sekä jatkuvan kehittämisen toimenpiteet. Monipuolinen yhteinen palvelumalli sekä luotettavat kumppanit varmistavat lisäarvon ja kehitystoimenpiteistä tavoiteltavien tulosten saavuttamisen.

Työympäristö tukemaan uusia työnteon tapoja

Kumppaneista Deloitte vastaa kehittämisprojektien johdosta, kytkennästä strategisiin tavoitteisiin ja asiantuntijatyön toimintamalleihin sekä muutoksen johtamisen tuesta. Rapal toimittaa kehitystyön tueksi web-pohjaisen Optimaze.net-palvelun toimitilajohtamiseen sekä kiinteistöomaisuuden kokonaisvaltaiseen hallintaan.

Yhteistyötä on Suomessa pilotoitu tuloksellisesti jo Deloitten omien toimitilojen ja toimintatapojen kehittämisessä Ruoholahdessa. Myös asiakasyrityksissä työympäristön kehitys on selkeä huolenaihe: Suomessa toimitilakustannukset ovat suuremmat kuin monessa maassa ja työnteon paikkariippuvaisuus vähenee yhä nopeammin. Tarve erilaisille työtilaratkaisuille lisääntyy jatkuvasti samalla kun työskentely muuttuvissa tiimeissä kasvattaa merkitystään.

”Tarjoamme asiakkaalle Deloitten kansainväliseen palvelukonseptiin perustuvaa asiantuntijatukea työympäristön kokonaisvaltaiseen johtamiseen. Yhteistyömme ansiosta voimme yhdistää vahvoihin strategialähtöisiin kehityspalveluihimme Rapalin teknologiatyökalut. Tukemme asiakkaille pysyvän, kannattavan muutoksen luomisessa on näin entistä vahvempaa”, sanoo Deloitten partneri ja operatiivinen johtaja Lauri Byckling.

”Uskomme Rapalissa, että organisaatioissa, joissa tunnistetaan asiantuntijatyön jättäneen jo perinteisen toimiston, työympäristön hallinta yhä useammin nähdään osana organisaation kokonaisvaltaista johtamista. Yhteistyö Deloitten kanssa tukee hienosti pyrkimystämme olla osa huippuekosysteemiä, joka pystyy tarjoamaan ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden työtapojen muutoksen tulokselliseen hallintaan pyrkiville asiakkaille. Tavoitteemme on yhdessä Deloitten kanssa auttaa asiakkaitamme kehittämään tuottavuutta tukevia, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä työympäristöjä”, Rapalin toimitusjohtaja Tuomas Kaarlehto kertoo.

Asiantuntijayritys Deloitte on kokenut prosessien ja toimintamallien kehittäjä ja suurten muutoshankkeiden tukija. Yhtiön ydinosaamista on asiakasorganisaatioiden johdon tukeminen liiketoiminnan monimutkaisten haasteiden ratkaisemisessa ja toiminnan kehittämisessä. Rapal on rakennetun ympäristön taloudenhallinnan asiantuntija. Yritys tuottaa ohjelmistojen ja palveluiden avulla luotettavan ja ajantasaisen tiedon infrastruktuurin ja toimitilojen omistajille, rakentajille ja käyttäjille taloudellisesti kestävien ja ympäristön kannalta vastuullisten päätösten tueksi.

Viimeisimmät