Edelläkäyttäjätyöpajassa mallinnettiin joustavan ja yhteistoiminnallisen työn tulevaisuutta

12.12.2013 11:54

Rapal Oy:n järjestämään työpajaan kutsuttiin henkilöitä, jotka ovat edellä valtavirtaa joustavan ja yhteistoiminnallisen työn trendien suhteen.

 

Design Factorylla Otaniemessä on totuttu näkemään opiskelijoita tuotekehitysprojektien touhussa, mutta keskiviikkona 4.12. siellä askaroi tavallisesta poikkeava ryhmä.

Rapal Oy:n järjestämään työpajaan kutsuttiin henkilöitä, jotka ovat edellä valtavirtaa joustavan ja yhteistoiminnallisen työn trendien suhteen. Osallistujien joukossa olivat mm. Wärtsilän kiinteistöjohtaja Jyrki Laurikainen, Sanoman Resource Manager Asko Kauppinen, Työterveyslaitoksen erikoistutkija Virpi Ruohomäki, Elisan kiinteistöjohtaja Jari Salo sekä Aalto-yliopiston työympäristöpäällikkö Päivi Hietanen.

Osallistujat valikoituivat Rapalin teettämän edelläkäyttäjiä tutkivan diplomityön kautta, jossa etsittiin henkilöitä, jotka ovat keksineet tai kehittäneet uusia käytäntöjä ja ratkaisuja joustavaan ja yhteistoiminnalliseen työhön. Ajasta ja paikasta riippumaton tiimityö on siis tälle porukalle arkipäivää. Ajatus edelläkäyttäjien hyödyntämisestä perustuu ajatukselle, jonka mukaan perinteiset markkinatutkimukset eivät tee eroa oivaltavien (eng. insightful) ja muiden käyttäjien välille. Tämä johtaa siihen, että yritykset tekevät vääriä asioita.

Edelläkäyttäjätyöpajassa hyödynnettiin osallistavan suunnittelun menetelmää, jossa päiväkodista tutut askartelupunokset, muovailuvahat, vessapaperirullat ja muut mielikuvituksen herättävät välineet olivat käytössä. Osallistujat mallinsivat joustavan työn todellisuuden viiden vuoden päähän, ja kuvansivat eri tavoilla muun muassa tieto-ja materiaalivirtoja, asiakassuhteita, mentorointia, etätyön tekemistä ja siihen vaadittavia välineitä.

Samassa yhteydessä käytiin keskustelua myös tulevaisuuden trendeistä joustavassa ja yhteistoiminnallisessa työssä. Erityisen tärkeiksi trendeiksi nähtiin kasvava kilpailu osaavasta työvoimasta, työhyvinvoinnin merkityksen kasvu, työn tekemisen tapojen ymmärtämisen korostuminen, sekä eri työmoodien kasvava merkitys tietotyöntekijän arjessa. Erityisesti osallistujia mietitytti yritysten kiinteistö-, henkilöstö- ja tietohallintoyksiköiden vuoropuhelu sekä tulevaisuudessa tarvittavat, työntekijää tukevat teknologiset ratkaisut.

Rapalissa aiotaan hyödyntää työpajassa kerättyä tietoa tulevassa tuote- ja palvelukehityksessä.

Lisätiedot:
Customer Insight Manager Saara Tuomela, saara.tuomela(a)rapal.fi

Viimeisimmät