Fore sai kiitosta tilaajakonsortiolta

15.5.2013 13:00

Rapal Oy on läpäissyt kustannustietojärjestelmän auditoinnin hyväksytysti. Auditoinnissa arvioitiin niin yrityksen johtamisjärjestelmää kuin ohjelmiston hinnastojen muodostumista ja ylläpitoakin. Tilaajakonsortion edustajien auditoinnissa Rapal sai runsaasti kiitosta.

Rapal Oy sai hyvää palautetta tilaajakonsortion edustajien vuoden alussa toteuttamassa auditoinnissa, jossa tarkasteltiin Fore-ohjelmiston kustannustiedostojen rakenteet ja ylläpitoprosesseja. Auditointi muodostui ISO 9001 -standardin mukaisesta toimittaja-auditoinnista sekä prosessiauditoinnista, jossa keskityttiin hinnastojen ylläpito- ja päivitysprosessiin.

Rapal sai auditoinnissa kiitosta järjestelmäosaamisesta, hyvin strukturoidusta asiakkuudenhallinnasta, toiminnan innovatiivisuudesta, poikkeamailmoitusten käsittelystä, sisäisen auditoinnin laadusta sekä reagoinnista palautteeseen. Auditoinnissa havaitut kehityskohteet liittyivät muun muassa asiakastarpeisiin, asiakirjojen valvontaan, sisäiseen arviointiin sekä laadun mittaukseen ja parantamiseen. Henkilöstöriskien kartoituksessa havaittiin lievä poikkeama. Auditoinnissa esitetyt kehitysehdotukset on otettu huomioon Rapalin toiminnassa.

Auditoinnissa arvioitiin myös Fore-ohjelmiston hinnastojen ylläpito- ja päivitysprosessia. Arviointi toteutettiin haastattelemalla prosessin avainhenkilöitä ja sen yhteydessä tehtiin pistokoe. Hinnastojen ylläpito- ja päivitysprosessista ei löydetty huomautettavaa.

”Olemme ylpeitä loistavasta tuloksesta tilaajakonsortion auditoinnissa ja jatkamme toiminnan kehittämistä auditoinnissa saatujen erinomaisten ehdotusten mukaisesti,” Rapal Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Kaarlehto iloitsee. ”Fore ja siihen olennaisesti liittyvät kustannustiedostot ovat jo vakiinnuttaneet asemansa infrahankkeiden taloudenhallinnan välineenä. Me Rapalissa uskommekin, että standardikustannuslaskenta on tullut jäädäkseen myös infra-alalle.”

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Tuomas Kaarlehto, tuomas.kaarlehto(a)rapal.fi
Vanhempi asiantuntija Tomi Kotala, tomi.kotala(a)rapal.fi

Viimeisimmät