Kansainväliseen Toimiva työympäristö -tutkimukseen kerättiin 350 miljoonaa havaintoa

7.6.2017 19:09

Viime kuukausien aikana työympäristötiimimme on ahkeroinut tilankäyttö- ja tutkimustietojen kokoamisessa vuosittaista vertailuraporttia varten, jotta voimme jälleen jakaa lukijoille hyödyllisiä työpaikkaa koskevia huomioita. Tekemämme havainnot on esitetty yksityiskohtaisesti juuri julkaistussa raportissa.

Miten raportti on tehty?

Työympäristöasiantuntijat ympäri maailman käyttävät vuosittain Rapalin Optimaze-mittausohjelmistoa satoihin tilankäyttömittauksiin, joten tietokantamme kasvaa joka päivä. Asiakkaidemme luvalla pyrimme tekemään näiden tietojen pohjalta kiinnostavia huomioita. Raportti kehittyy joka vuosi. Viimeisimmän raportin analyysiin sisältyy 2016 mittaustietoa 15:stä eri maasta.

Katsaukseen vuonna 2016 kerätyt tiedot kattavat 330 havaintoihin perustuvaa tutkimusta 111 rakennuksessa ja yhteensä 378 900 neliömetrin alueella ympäri maailman. Tilankäyttötutkimuksista 13 prosenttia toteutettiin julkisen sektorin työpaikoilla ja 87 prosenttia yksityisellä sektorilla. Yhteensä tutkituissa organisaatioissa työskenteli yi 23 000 henkilöä. Kussakin havaintoihin perustuvassa tutkimuksessa toteutettiin vähintään kaksi tarkastelukierrosta päivässä tavallisesti kahden viikon jakson aikana. Tarkastelukierroksia tehtiin siis vähintään 6 600, ja Optimaze-mittaustyökalun avulla kerättiin dataa 53 600 työpisteestä, joten tuloksena on yhteensä vähintään 353,8 miljoonaa työpisteiden käyttöä koskevaa havaintoa.

Mitä raportti sisältää?

50-sivuisessa raportissa (”Optimaze Workplace Review – insights from 2016”, raportti on englanninkielinen ) esitellään erilaisten toimistotyyppien, maantieteellisten paikkojen ja toimialojen yleiset mittaustulokset, kuten pääluvun ja työpistemäärän suhde, pinta-alan ja työpistemäärän suhde, yksilöllisten työtilojen ja muodollisten yhteistyöpisteiden suhde sekä dynaaminen työpistetiheys eli pinta-alan ja henkilömäärän suhde. Myös havainnot nimettyjen ja jaettujen työpisteiden, väliaikaisten paikkojen ja kokoushuoneiden paikkojen käyttöasteesta antavat raporttiin oman mielenkiintoisen lisänsä.

Havaittiin esimerkiksi, että käyttöhuippujenkin aikana vähintään 30 prosenttia työpisteistä oli vapaina – kaikkina aikoina. Jatkuvasti käyttämättömien paikkojen määrä on vieläkin suurempi väliaikaisten työpisteiden ja kokoushuoneiden osalta. Vihjeitä tämän ilmiön syihin voi löytää osiosta, jossa on analysoitu ryhmäkokoja, kokouskäytäntöjä ja työaktiviteetteja ja jossa huonekokoja on verrattu kokousten osallistujamääriin ja käyttöasteisiin.

Tutkimuksesta käy ilmi, että liikekiinteistöt ja tulevaisuuden toimistotilat käyvät tulevaisuudessa läpi suuria muutoksia jakamistalouden sekä resurssitehokkaamman joustavan mallin suuntaan. Työpaikkoihin vaikuttavat monet suuntaukset, kuten lisääntynyt liikkuvuus, etätyö ja työskentely kotoa käsin, muutokset kokouskäytännöissä, coworking, monitilatoimistot, joustavat työaikataulut ja -käytännöt sekä muut uudet työpaikkastrategiat. Niillä pyritään lisäämään tuottavuutta, hyvinvointia ja liiketoiminnan innovaatioita, parantamaan työntekijöiden kokemuksia ja vähentämään samalla käyttämättömän tilan aiheuttamia kiinteitä kustannuksia.

Raportti sisältää seuraavat osiot:

  • Johdanto, tausta ja huomioita lukijalle
  • Tärkeimmät havainnot ja yhteenveto yhdellä silmäyksellä
  • Katsaus tietoihin: maantieteellinen sijainti, alat, toimistotyypit ja työpistetyypit
  • Tilankäytön suorituskykymittarit (KPI): ihmiset ja pinta-ala työpistettä kohti, pinta-ala henkilöä kohti
  • Työpisteen hyödyntäminen toimistotyypin, työpistetyypin, sektorin ja viikonpäivän mukaan – erotellen huippu- ja keskivertoarvot sekä varatut ja käytössä olevat paikat
  • Kokoushuoneiden tiheysmäärät toimistotyypin, huonekoon ja sektorin mukaan – erotellen huippu- ja keskivertoarvot
  • Kokoukset ja erilaisten ryhmäkokojen tyypillisyys sekä näiden tavallisesti käyttämät tilat
  • Tarkastellut tyypilliset työaktiviteetit ja tutkimustiedot vuoden 2015 työntekijäkyselystä
  • Metodologian ja terminologian selitykset

Kenelle raportti on tarkoitettu?

Benchmark-tutkimuksen avulla halutaan antaa vertailutietoja laajemmalta alueelta, jotta voidaan auttaa organisaatiota käyttämään tilaa tehokkaasti sekä tarjota oivalluksia työpaikkastrategioiden tueksi. Tutkimus toimii myös yleismateriaalina niille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään työpaikkojen uusia suuntauksia.

Toivomme, että tuloksista ja havainnoista on lukijoille hyötyä siten, että ne tarjoavat vertailukohtia tai antavat syyn oman tilankäyttötutkimuksen tekemiseen. Kun johtajat nostavat työpaikkastrategioita asialistojen kärkeen, tarvitaan työpaikan suorituskykymittarien parempaa ymmärtämistä. Raportti voi herättää hedelmällistä keskustelua johtotiimissä kehitettäessä tulevaisuuden tarpeita vastaavia strategioita.

Lisätiedot:

Tältä sivulta löydät kaikki tiedot Toimiva työympäristö -tutkimuksestamme, sekä ohjeet kuinka saat tutkimusmateriaalit omaan käyttöösi. 

Mikäli kiinnostuit palveluistamme, haluat kuulla lisää tutkimuksestamme tai olet kiinnostunut tekemään yhteistyötä Rapalin kanssa, olethan meihin yhteydessä:

Viimeisimmät