Korjausvelkasovellus laajentuu rakennusten omaisuudenhallintaan

1.6.2020 22:07

Rapal Oy jatkaa kehitystyötä vastuullisen omaisuudenhallinnan ohjelmistojen parissa, ja laajentaa korjausvelan laskentatyökalunsa tukemaan myös rakennusten korjausvelkalaskentaa. Rakennetun omaisuuden tila 2019 (ROTI) -raportin mukaan rakennetun ympäristön kunnossapidon laiminlyönti maksaa suorina vaikutuksina 3,4 miljardia euroa vuosittain. Erityisesti rakennetun ympäristön hallinnalla on merkittävä vaikutus siihen, kuinka ilmastonmuutosta saadaan hillittyä. Kaikkein kalleinta ilmaston ja kansantalouden näkökulmasta on olla tekemättä mitään.

Rakennettuun ympäristöön kuuluvat sekä infra että rakennukset.

Taloudellinen vastuu, yhteiskuntavastuu ja ympäristövastuu rakennetun omaisuuden hallinnassa ovat Rapalin mission ytimessä, jossa tiedonhallinnalla on suuri merkitys rakentaessamme parempaa yhteiskuntaa. Kiinteästä pääomakannastamme 83 prosenttia on sidottu rakennettuun ympäristöömme, kun mukaan lasketaan sekä infra että rakennukset. Pelkästään rakennuksiin on sitoutunut 45 prosenttia kansallisvarallisuudestamme, eli noin 500 miljardia euroa.

Tästä syystä Rapalin korjausvelkalaskennan sovellukseen julkaistiin 27.5.2020 laajennus rakennusten omaisuudenhallintaan. Jo tähän asti on sovelluksen avulla saatu infran korjausvelka laskettua, ja muodostettua luotettavaa tietoa infran kunnosta ja kehityksestä kunnan päättäjille.

”Rakennusten uudisarvon ja korjausvelan laskenta perustuu Rapalissa mallinnettuihin rakennusten hankeosamalleihin, jotka sisältävät sekä uudis- että korjausrakentamisen kustannukset”, kertoo Zenja Kahila, Product Owner, Fore, Rapal Oy:sta. ”Kaikki laskennassa käytetyt mallinnetut rakenteet perustuvat Rapal Oy:n pitkään kokemukseen ja asiantuntemukseen talonrakentamisen kustannushallinnasta. Lähtötietoina on käytetty yhtiön historian aikana kerrytettyjä hanketietovarantoja.”

Omaisuudenhallinta ja korjausvelan laskenta yhteen ohjelmaan

Jatkossa rakennetun ympäristön (rakennukset, kadut, vesihuoltoverkosto) arvon ja korjausvelan hallinta tulevat olemaan samassa ohjelmistossa. Ohjelmistolla voidaan määrittää uudishinta, kuntotaso ja korjausvelka kerrallaan isolle massalle. Lähtötietoina käytetään rekisteritietoja, joita löytyy hyvin mm. Optimaze asiakkaidemme tietokannoista jo entuudestaan.

Ohjelmistossa korjauskustannukset määritellään rakennuskohtaisesti, ja lasketaan ennusteet korjausvelan kehittymisestä seuraavalle kymmenelle vuodelle.

Ensimmäinen laajennusversio sisältää kaikki kunnille tärkeimmät rakennustyypit, kuten:
Sairaalat, terveyskeskukset, päiväkodit, koulut, toimitilarakennukset, sisäliikuntahallit, uimahallit, jäähallit, paloasemat, asuinrakennukset sekä asuntolarakennukset.

Lisätietoja: 
Lassi Kivinen
Sales Manager
+358 44 363 2684
lassi.kivinen@rapal.fi

Viimeisimmät