EnglishKirjaudu:

Näe toimitilojesi tulevaisuus Optimaze.net Scenariolla

20.9.2013 12:57

Optimaze.net Scenarion syyskuussa julkaistu uusi versio on kehitetty vastaamaan entistä paremmin strategisen toimitilasuunnittelun tarpeita.

Optimaze.net Scenario -ohjelmistoon kehitettiin kesän aikana lukuisia uusia ominaisuuksia ja parannuksia. Scenario auttaa nyt entistä paremmin löytämään tilojen piilopotentiaalin ja tehostamaan tilankäyttöä toimitilojen ympäristövaikutukset huomioiden.

Optimaze.net Scenariossa tilaportfolion nykytilan tarkastelu ja toimitilatulevaisuuden suunnittelu on helppoa. Ohjelmistossa on mahdollista luoda useita vaihtoehtoisia skenaarioita ja vertailla niitä niin kustannusten, tilankäytön kuin energiankulutuksen näkökulmista. Optimaze.net Scenario auttaa ennakoimaan myös henkilöstömäärän muutosten vaikutuksia toimitilamuutoksiin.

Erilaiset työnkuvat vaativat erilaisia tiloja ja uudenlaiset työnkuvat uudenlaisia tiloja. Eri henkilöryhmien erilaiset tilatarpeet ovat suunnittelutyön ja mitoituksen perusta Optimaze.net Scenariossa. Ohjelmisto tukee organisaatioita muutoksessa ja auttaa suunnittelemaan toiminnalle ja henkilöstölle optimaaliset toimitilat.

"Jatkamme aktiivisesti Optimaze.net-ohjelmiston kehittämistä toimitilajohdon ja strategisen suunnittelun tarpeisiin. Syksyn aikana keskitymme erityisesti kohteiden perustietojen ja tunnuslukujen raportointiin sekä tietojen esittämiseen kartalla. Uskomme, että uudet raportointiominaisuudet tuovat merkittävää hyötyä erityisesti toimitilajohdolle," kertoo Product Owner Juha Ilvespalo Rapal Oy:stä.

Viimeisimmät