Optimaze toimittaa Maakuntien tilakeskukselle  tilanhallintajärjestelmän

7.8.2018 11:03

Maakuntien tilakeskus Oy on valinnut tilanhallintajärjestelmäkseen kilpailutuksen perusteella Rapal Oy:n Optimaze-järjestelmän. Sopimus allekirjoitettiin 5.7.2018 ja käyttöönotto on tarkoitus aloittaa elokuun alussa.

Rapal toimittaa Maakuntien tilakeskus Oy:lle Optimaze-tilahallintajärjestelmän.

Tilanhallintajärjestelmän sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Maakuntien tilakeskus Oy:n tietohallintojohtaja Ari Maaninen ja Rapal Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Kaarlehto.

Tilanhallintajärjestelmä toimitetaan SaaS (Software as a Service) -palveluna sisältäen järjestelmän edellyttämät käyttöpalvelut, toimitusprojektin sekä järjestelmän tuki-, ylläpito- ja asiantuntijapalvelut. Optimaze-tilanhallintajärjestelmään kootaan tiedot kaikista maakuntien vuokraamista tiloista. Käyttäjiä tulee olemaan useita tuhansia, sillä myös Maakuntien tilakeskuksen vuokralaiset tulevat käyttämään samaa järjestelmää.

"Hankinta oli hyvin valmisteltu ja eteni täysin suunnitellun aikataulun mukaisesti. Hankittu kokonaisuus pitää sisällään laajan joukon ominaisuuksia tilanhallinnasta asuntovuokraukseen", sanoo Kai Patja, Optimaze-liiketoiminnan johtaja. "Uskon, että Rapalin kokemus isoista tilanhallintaprojekteista auttaa meitä viemään erittäin laajan projektin maaliin suunnitellussa aikataulussa.” 

Maakuntien tilakeskus on ainutlaatuisessa tilanteessa, jossa pääsemme rakentamaan tulevaa järjestelmäkokonaisuutta puhtaalta pöydältä ja kehittämään liiketoimintaa tuleviin tarpeisiin modernin järjestelmäratkaisun avulla. Tilapalvelun suunnittelun avuksi hankittu järjestelmä tuo välineet tehokkaaseen toimitilajohtamiseen ja tukee hyvin Maakuntien tilakeskuksen palveluiden digitalisaatiota", toteaa Maakuntien tilakeskuksen tietohallintojohtaja Ari Maaninen.   

Maakuntien tilakeskus Oy vuokraa toimitiloja maakunnille

Maakuntien tilakeskus Oy on sote- ja maakuntauudistuksen osana perustettu valtakunnallinen palvelukeskus, jonka tehtävänä on huolehtia kaikista tulevien maakuntien tarvitsemista tiloista – erikoissairaanhoidon, terveyskeskusten ja sosiaalipalveluiden tiloista pelastusasemiin ja toimistoihin.
Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkaita ovat maakuntauudistuksen yhteydessä syntyvät 18 maakuntaa, joille se vuokraa omistamiaan toimitiloja ja vastaa sen omistukseen tulevien kiinteistöjen ylläpidosta. Lue tästä lisää Maakuntien tilakeskuksen tilanhallintajärjestelmästä. 

Lisätiedot aiheesta

  • Kai Patja, Optimaze-liiketoimintajohtaja: kai.patja@rapal.fi