Rapalin Aalto-opiskelijarahaston apuraha haettavissa

20.2.2020 16:42

Rapalin opiskelijarahastossa on jaettavissa Aalto-yliopistossa tekniikkaa opiskeleville 2000 euron apuraha. Rahaston avulla tahdomme olla mukana kehittämässä ja rakentamassa alan tulevaisuutta. 

Sähkötekniikan korkeakoulun opinto- ja opiskelijapalvelut julistaa Aalto-yliopistossa tekniikkaa opiskelevien haettavaksi seuraavan apurahan:

Rapal Oy:n rakennetun ympäristön talouden opiskelijarahastosta yksi 2000 euron apuraha. Apuraha voidaan myöntää joko kansainvälisen harjoittelun stipendinä tai opinnäytepalkintona.

Stipendi tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneille, rakennetun ympäristön talouteen suuntautuneille opiskelijoille

Rapal Oy:n opiskelijarahastosta tekniikkaa opiskeleville opinnoissaan hyvin menestyneille ylempää perustutkintoa suorittaville opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet myös tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopistossa. Stipendi on tarkoitettu tulevaan kansainväliseen harjoitteluun. Hakemukseen pyydetään liitteeksi virallinen opintosuoritusote ja selvitys tulevasta kansainvälisestä harjoittelusta.

Rapal-palkinto parhaasta rakennetun ympäristön taloutta käsitelleestä opinnäytetyöstä

Rapal Oy:n opiskelijarahastosta apuraha parhaasta rakennetun ympäristön taloutta käsitelleestä diplomityöstä, lisensiaatintutkimuksesta tai tohtorin väitöskirjasta. Hakemukseen pyydetään liitteeksi opinnäytetyö sekä virallinen opintosuoritusote. Hakemuksessa tulee kertoa, kuinka kyseinen opinnäytetyö liittyy rakennetun ympäristön talouteen. 

 Lue hakuohjeet Aalto-yliopiston sivuilta. Haku on voimassa 31.3.2020 klo 23.59 asti. 

 

Viimeisimmät