Rapalin Aalto-opiskelijarahaston palkittavat vuodelle 2014 valittu

19.9.2014 15:00

Rapal jakaa vuosittain 2000 euron palkinnon parhaasta rakennetun ympäristön taloutta käsitelleestä opinnäytetyöstä sekä kaksi 1500 euron arvoista stipendiä hyvästä opintomenestyksestä tukemaan kansainvälisiä opintoja ja harjoittelua. Aalto-yliopistoon perustamansa rahaston avulla Rapal tahtoo olla mukana kehittämässä ja rakentamassa alansa tulevaisuutta.

Tänä vuonna Rapal-palkinto jaettiin informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmasta valmistuneelle Saara Tuomelalle työstä "Lead-user identification, involvement and motivation in business-to-business context". Tuomela tutki työssään kuinka joustavan ja yhteistoiminnallisen työn asiantuntijoista tunnistetaan edelläkävijät ja miten heidän asiantuntijuuttaan voidaan hyödyntää alan ohjelmistojen ja palveluiden tuotekehityksessä.

Kansainvälisen harjoittelun tukemiseen suunnatut stipendit jaettiin Lotta Kujalalle ja Olli-Ville Laukkaselle. Lotta Kujala opiskelee tuotantotalouden koulutusohjelmassa ja on ollut vaihto-opiskelijana TU Wienissä. Hänellä on tavoitteena suorittaa myös työharjoittelu ulkomailla. Olli-Ville Laukkanen opiskelee rakennus- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmassa ja on parhaillaan tutkijavaihdossa yhdysvalloissa UMass Amherstissa.

Rapal onnittelee palkittuja ja toivottaa heille onnea ja menestystä opintoihin ja työelämän haasteisiin!

Viimeisimmät